Szkolenia Psychologia

E-BOOK "Pomimo" Bo piękno tkwi wewnątrz
Psychologia / E-book / Różne Miasta

E-BOOK "Pomimo" Bo piękno tkwi wewnątrz

PASTELOVE MOTYLE GABRIELA TOMAKA-ZĄBEK
Brak dostępnych terminów

Moda odpowiedzialna społecznie, piękno wewnętrzne człowieka - to kierunki, w których podążam jako twórca. Odkrywanie piękna ludzkiego serca, wywoływanie pozytywnych emocji, budowanie siły i poczucia sprawczości, pomaganie w akceptacji siebie - moda może wykraczać bardzo szeroko poza swoje podstawowe funkcje. Dlaczego? Bo ma potężną siłę i wpływ na każdą kobietę.

 

By wykorzystać ten niesamowity potencjał, sięgnęłam trochę głębiej, pod powierzchnię zewnętrznego wyglądu, aż do duszy, która tak naprawdę ma ogromny wpływ na nasz wizerunek. Jeśli tam panuje harmonia i szczęście, odzwierciedlenie widoczne jest na zewnątrz: w dobrej energii, życzliwości i szacunku wobec siebie i świata. Takie kompletne piękno tworzy kobietę świadomą swojej mocy. Często jednak ulegamy zniechęceniu i podszeptom wewnętrznego krytyka. Nie radzimy sobie z przeszkodami, tracąc wiarę w siebie i sens życia.

 

Poznałam wiele fantastycznych kobiet, które wręcz zawstydziły mnie swoją zaradnością, siłą i energią. Często borykały się z wielkimi traumami, a pomimo to, odważnie patrzyły w przyszłość i szły dziarsko po swoje marzenia. I zrodził się w mojej głowie pomysł, aby utrwalić ich historie w formie pisemnej i tym samym, wlać nadzieję w serca innych osób, w których wygasa wola do walki o swoje marzenia, z różnych powodów.

 

Kamila, Agnieszka, Magda, Danusia i Kinga - wszystkie łączy niesamowita siła i hart ducha. Ta siła pozwala im świadomie kreować swoją przyszłość, w którą patrzą z optymizmem. Chociaż życie doświadczyło je chorobami, niepełnosprawnościami i sytuacjami, które mogą wydawać się traumatyczne, to jednak udowadniają, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć furtkę do szczęścia. 

Patrz odważnie przeszkodom w oczy i żyj tak, jak chcesz.
 

 

Autorka: Gabriela Tomaka-Ząbek

Fotograf: Tomasz Cierpisz

Liczba stron: 83

Format: Pdf


 

Życzę przyjemnej lektury i emocji, które porwą Cię do działania!

 

 

Cena brutto
49,00 zł
Zapisz się
Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Psychologia / Szkolenie online

Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

REA sp. z o.o.
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które umożliwią im skuteczne i współczujące świadczenie wsparcia oraz opieki nad tymi grupami osób. Szkolenie ma na celu przygotować opiekunów do podejmowania odpowiedzialności za fizyczne, emocjonalne i psychospołeczne potrzeby swoich podopiecznych, zapewniając im godne życie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które pracują lub chcą podjąć pracę jako profesjonalni opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami, zarówno w domach opieki, hospicjach, jak i jako opiekunowie świadczący usługi w domu klienta. Ze szkolenia skorzystać mogą także osoby, które opiekują się dziećmi lub dorosłymi osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności i pragną poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

 

 

 

Cena szkolenia online – 400 zł brutto/os- min. 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 4 dni po 4 h, łącznie 16 h

Szkolenie online w czasie rzeczywistym ze Szkoleniowcem.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez tydzień od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.Program szkolenia

1.Wprowadzenie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
a) rola i znaczenie opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami.
b) zrozumienie wyzwań i potencjalnych trudności w pracy opiekuna.
c) etyka i zasady postępowania w opiece.

2. Bezpieczeństwo i higiena w opiece
a) techniki bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia pacjentów.
b) higiena osobista i dbanie o środowisko pracy.

3. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
a) obserwacja podstawowych parametrów życiowych,
b) rozpoznawanie zagrożenia życia, postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach, wstrząsie, udarze i bólach w klatce piersiowej, omówienie postępowania podczas napadu padaczkowego
c) środki zapobiegawcze w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa.

4. Komunikacja i budowanie relacji (1 godzina)
a) skuteczna komunikacja z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
b) rozumienie potrzeb komunikacyjnych podopiecznych.
c) tworzenie pozytywnych relacji z podopiecznymi i ich rodzinami.

5. Rozpoznawanie i radzenie sobie z wyzwaniami zdrowotnymi.
a) wprowadzenie do najczęstszych problemów zdrowotnych osób starszych i z niepełnosprawnościami.
b) rozpoznawanie symptomów i reagowanie na różne sytuacje zdrowotne.
c) współpraca z personelem medycznym w zapewnianiu opieki.

6. Opieka nad osobami z demencją (2 godziny)
a) charakterystyka demencji i jej wpływ na osobę i rodzinę.
b) techniki komunikacji i opieki nad osobami z demencją.
c) tworzenie spersonalizowanych programów opieki.

7. Opieka paliatywna i wsparcie w trudnych chwilach (2 godziny)
a) rozumienie opieki paliatywnej i jej znaczenia.
b) zapewnianie wsparcia podopiecznym i ich rodzinom w trudnych chwilach.
c) aspekty emocjonalne pracy w opiece paliatywnej.

8.Aktywność fizyczna i terapia zajęciowa (2 godziny)
a) wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie podopiecznych.
b) wykorzystanie terapii zajęciowej w opiece nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
c) projektowanie programów aktywności odpowiednich dla różnych potrzeb i możliwości.

9. Pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych.
a) problem odleżyn, rehabilitacja i usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych

 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Psychologia / Szkolenie stacjonarne / Rzeszów

Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

REA sp. z o.o.
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które umożliwią im skuteczne i współczujące świadczenie wsparcia oraz opieki nad tymi grupami osób. Szkolenie ma na celu przygotować opiekunów do podejmowania odpowiedzialności za fizyczne, emocjonalne i psychospołeczne potrzeby swoich podopiecznych, zapewniając im godne życie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które pracują lub chcą podjąć pracę jako profesjonalni opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami, zarówno w domach opieki, hospicjach, jak i jako opiekunowie świadczący usługi w domu klienta. Ze szkolenia skorzystać mogą także osoby, które opiekują się dziećmi lub dorosłymi osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności i pragną poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.


 

 

Cena szkolenia stacjonarnego - 500 zł brutto / os – min. 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 2 dni szkolenia ( 16 godzin – 8 godzin dziennie)

Miejsce szkolenia: Rzeszów,

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez tydzień od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.

Program szkolenia:

Dzień 1: Podstawowe umiejętności opieki (8 godzin)

1. Wprowadzenie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (1 godziny)
a) rola i znaczenie opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami.
b) zrozumienie wyzwań i potencjalnych trudności w pracy opiekuna.
c) etyka i zasady postępowania w opiece.

2. Bezpieczeństwo i higiena w opiece (2 godziny)
a) techniki bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia pacjentów.
b) higiena osobista i dbanie o środowisko pracy.

3. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna ( 3 godziny)
a) obserwacja podstawowych parametrów życiowych,
b) rozpoznawanie zagrożenia życia, postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach, wstrząsie, udarze i bólach w klatce piersiowej, omówienie postępowania podczas napadu padaczkowego
c) środki zapobiegawcze w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa.

4. Komunikacja i budowanie relacji (1 godzina)
a) skuteczna komunikacja z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
b) rozumienie potrzeb komunikacyjnych podopiecznych.
c) tworzenie pozytywnych relacji z podopiecznymi i ich rodzinami.

5. Rozpoznawanie i radzenie sobie z wyzwaniami zdrowotnymi (1 godzina)
a) wprowadzenie do najczęstszych problemów zdrowotnych osób starszych i z niepełnosprawnościami.
b) rozpoznawanie symptomów i reagowanie na różne sytuacje zdrowotne.
c) współpraca z personelem medycznym w zapewnianiu opieki.


Dzień 2: Specjalistyczne umiejętności opieki (8 godzin)

1. Opieka nad osobami z demencją (2 godziny)
a) charakterystyka demencji i jej wpływ na osobę i rodzinę.
b) techniki komunikacji i opieki nad osobami z demencją.
c) tworzenie spersonalizowanych programów opieki.

2. Opieka paliatywna i wsparcie w trudnych chwilach (2 godziny)
a) rozumienie opieki paliatywnej i jej znaczenia.
b) zapewnianie wsparcia podopiecznym i ich rodzinom w trudnych chwilach.
c) aspekty emocjonalne pracy w opiece paliatywnej.

3.Aktywność fizyczna i terapia zajęciowa (2 godziny)
a) wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie podopiecznych.
b) wykorzystanie terapii zajęciowej w opiece nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
c) projektowanie programów aktywności odpowiednich dla różnych potrzeb i możliwości.

4. Pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych . ( 1 godzina)
a) problem odleżyn, rehabilitacja i usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych

 

 

 

Cena brutto
500,00 zł
Zapisz się
Profesjonalna opiekunka dziecięca
Psychologia / Szkolenie online

Profesjonalna opiekunka dziecięca

REA sp. z o.o.
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy a także zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia rozwoju dzieci w różnych grupach wiekowych. Szkolenie jest elastyczne i dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomu doświadczenia uczestników.


 

Główne cele szkolenia to: 

 • zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci,
 • bezpieczeństwo i higiena w pracy z dziećmi,
 • zrozumienie potrzeb i komunikacja z dziećmi,
 • tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy,
 • radzenie sobie z trudnościami i konfliktami
 • promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia.


 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które są zainteresowane podjęciem pracy jako opiekunka dziecięca lub chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie. Obejmuje ono szeroką grupę potencjalnych uczestników, w tym: osoby bez doświadczenia w pracy jako opiekunka, przyszłe opiekunki dziecięce, aktualne opiekunki dziecięce oraz osoby zainteresowane pracą z dziećmi, takie jak pedagodzy, nauczyciele przedszkolni, pracownicy żłobków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje z zakresu opieki nad dziećmi. 

Minimalna liczba uczestników: 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 4 dni po 4 h, łącznie 16 h

Szkolenie online w czasie rzeczywistym ze Szkoleniowcem.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez tydzień od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.
Program szkolenia

1.Wprowadzenie do roli opiekunki dziecięcej
a) rola i odpowiedzialność opiekunki dziecięcej.
b) zrozumienie potrzeb rozwojowych dzieci w różnych grupach wiekowych.
c) komunikacja i współpraca z rodzicami.

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
a) podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na placach zabaw.
b) wiedza na temat pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach medycznych.
c) zapobieganie wypadkom i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

3. Tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy
a) organizacja aktywności wspierających rozwój dzieci.
b) zabawy i gry kreatywne dla różnych grup wiekowych.
c) wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka.

4. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
a) Wspieranie zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
b) Radzenie sobie z emocjonalnymi wyzwaniami u dzieci.
c) Rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji.

5. Znaczenie aktywności poznawczej i kreatywnej
a) dostosowanie aktywności do wieku i zainteresowań dziecka.
b) rozwijanie zdolności poznawczych przez gry i zadania intelektualne.
c) kreatywne aktywności wspierające rozwój myślenia dziecka.

6. Zdrowe odżywianie dla dzieci ( 2 godziny)
a) Zasady zrównoważonej i zdrowej diety dla dzieci.
b) Przygotowywanie zdrowych posiłków i przekąsek.
c) Dieta dla dzieci z różnymi alergiami i preferencjami żywieniowymi.

7. Samorozwój i rozwój kariery jako opiekunka dziecięca
a) kontynuacja rozwoju zawodowego i możliwości doskonalenia umiejętności.
b) znalezienie odpowiednich ofert pracy i rozwijanie własnej marki jako opiekunka dziecięca.
c) podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom.

 

 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
Profesjonalne Szkolenie Opiekunów Dziecięcych
Psychologia / Szkolenie stacjonarne / Rzeszów

Profesjonalne Szkolenie Opiekunów Dziecięcych

REA sp. z o.o.
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia "Profesjonalna Opiekunka Dziecięca" jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy jako profesjonalne opiekunki dziecięce, a także zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia rozwoju dzieci w różnych grupach wiekowych. Szkolenie jest elastyczne i dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomu doświadczenia uczestników.

 

 

Główne cele szkolenia to: 

 • zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci,
 • bezpieczeństwo i higiena w pracy z dziećmi,
 • zrozumienie potrzeb i komunikacja z dziećmi,
 • tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy,
 • radzenie sobie z trudnościami i konfliktami
 • promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia.

 


 

Cena szkolenia stacjonarnego - 500 zł brutto / os – min. 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 2 dni szkolenia ( 16 godzin)

Miejsce szkolenia: Rzeszów.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.
Program szkolenia:

Dzień 1:
1. Wprowadzenie do roli opiekunki dziecięcej ( 2 godziny)
a) rola i odpowiedzialność opiekunki dziecięcej.
b) zrozumienie potrzeb rozwojowych dzieci w różnych grupach wiekowych.
c) komunikacja i współpraca z rodzicami.

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc ( 2 godziny)
a) podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na placach zabaw.
b) wiedza na temat pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach medycznych.
c) zapobieganie wypadkom i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

3. Tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy
a) organizacja aktywności wspierających rozwój dzieci.
b) zabawy i gry kreatywne dla różnych grup wiekowych.
c) wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka.


Dzień 2:
1. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka ( 2 godziny)
a) Wspieranie zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
b) Radzenie sobie z emocjonalnymi wyzwaniami u dzieci.
c) Rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji.

2. Znaczenie aktywności poznawczej i kreatywnej ( 2 godziny)
a) dostosowanie aktywności do wieku i zainteresowań dziecka.
b) rozwijanie zdolności poznawczych przez gry i zadania intelektualne.
c) kreatywne aktywności wspierające rozwój myślenia dziecka.

3. Zdrowe odżywianie dla dzieci ( 2 godziny)
a) Zasady zrównoważonej i zdrowej diety dla dzieci.
b) Przygotowywanie zdrowych posiłków i przekąsek.
c) Dieta dla dzieci z różnymi alergiami i preferencjami żywieniowymi.

4. Samorozwój i rozwój kariery jako opiekunka dziecięca ( 2 godziny)
a) kontynuacja rozwoju zawodowego i możliwości doskonalenia umiejętności.
b) znalezienie odpowiednich ofert pracy i rozwijanie własnej marki jako opiekunka dziecięca.
c) podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom.

 

Cena brutto
500,00 zł
Zapisz się
Psychologia / Szkolenie online

Akademia treningu umiejętności społecznych

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Przedstawienie głównych założeń treningu umiejętności społecznych – definicje i założenia psychologiczne. W szkoleniu zawarto zagadnienia treningu kompetencji społecznych i opis wybranych kompetencji społecznych. Szkolenia opisuje rozwój społeczno-emocjonalny człowieka, podstawy funkcjonowania grup społecznych. Opisano TUS wśród różnych grup oraz przykładowe scenariusze zajęć TUS.

 Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
459,00 zł
Zapisz się
Psychologia / Szkolenie online

DDA diagnoza i metody pracy kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych informacji w temacie uzależnienia od alkoholu. Omówienie kwestii związanych z syndromem DDA. Charakterystyka współuzależnienia, życia w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie zawiera opis syndromu – Dorosłe Dzieci Alkoholików – charakterystykę, cechy osobowości, trwałe skutki. W szkoleniu omówiono metody wsparcia dla DDA, skutki dorastania w rodzinach z problemem alkoholowym. Omówiono schematy oraz motywację do zmiany

 


Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Psychologia / Szkolenie online

Uzależnienie od komputera, fonoholizm, siecioholizm – kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych informacji w temacie uzależnienia od nowych technologii. Omówiono rodzaje uzależnień od technologii, przyczyny uzależnień i formy pomocy. Omówiono kwestie związane z uzależnieniem od komputera, Internetu i telefonu. Szkolenie zawiera informacje co do skuteczności poszczególnych form terapii wspomnianych uzależnień. Uczestnik uczy się objawów uzależnienia od nowych technologii, a także metod samopomocy. A także form pomocy dzieciom i nastolatkom.

 

 


Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Psychologia / Szkolenie online

Zarządzanie sprzedażą, reklamą i obsługą klienta kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Komunikacja;
 • Negocjacja;
 • Techniki asertywności;
 • Zasady obsługi klienta;
 • Psychologia reklamy.
 • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

 


Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Psychologia / Szkolenie online

Animator zabaw dla dzieci z elementami bajkoterapii kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Celem kursu jest przedstawienie pedagogiki zabawy jako metody pracy z grupą. Poznasz animacje sportowe, zabawy ruchowe z chustą animacyjną, rodzaje gier zapoznawczych i gier na zewnątrz. Dowiesz się jakie są możliwe zabawy integracyjne, muzyczne i ruchowe. W szkoleniu omówiono zabawy plastyczne i animacje w wodzie i na basenie oraz podstawy bajkoterapii.

 Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Psychologia / Szkolenie online

Trener funkcji poznawczych kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Kurs umożliwi Ci zdobycie wiedzy związanej z zagadnieniami podstaw diagnozy i terapii funkcji poznawczych.

 Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia. Wzór przedstawiony jest w galerii.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Psychologia / Szkolenie online

Zarządzanie emocjami i stresem kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Stres;
 • Zarządzanie stresem;
 • Techniki antystresowe;
 • Trening uważności;
 • Wypalenie zawodowe;
 • Emocje w miejscu pracy.
 • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

 


Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert