Profesjonalna opiekunka dziecięca

Psychologia / Szkolenie online

Profesjonalna opiekunka dziecięca

award

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy a także zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia rozwoju dzieci w różnych grupach wiekowych. Szkolenie jest elastyczne i dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomu doświadczenia uczestników.


 

Główne cele szkolenia to: 

  • zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci,
  • bezpieczeństwo i higiena w pracy z dziećmi,
  • zrozumienie potrzeb i komunikacja z dziećmi,
  • tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy,
  • radzenie sobie z trudnościami i konfliktami
  • promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia.


 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które są zainteresowane podjęciem pracy jako opiekunka dziecięca lub chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie. Obejmuje ono szeroką grupę potencjalnych uczestników, w tym: osoby bez doświadczenia w pracy jako opiekunka, przyszłe opiekunki dziecięce, aktualne opiekunki dziecięce oraz osoby zainteresowane pracą z dziećmi, takie jak pedagodzy, nauczyciele przedszkolni, pracownicy żłobków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje z zakresu opieki nad dziećmi. 

Minimalna liczba uczestników: 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 4 dni po 4 h, łącznie 16 h

Szkolenie online w czasie rzeczywistym ze Szkoleniowcem.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez tydzień od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.
Program szkolenia

1.Wprowadzenie do roli opiekunki dziecięcej
a) rola i odpowiedzialność opiekunki dziecięcej.
b) zrozumienie potrzeb rozwojowych dzieci w różnych grupach wiekowych.
c) komunikacja i współpraca z rodzicami.

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
a) podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na placach zabaw.
b) wiedza na temat pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach medycznych.
c) zapobieganie wypadkom i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

3. Tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy
a) organizacja aktywności wspierających rozwój dzieci.
b) zabawy i gry kreatywne dla różnych grup wiekowych.
c) wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka.

4. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
a) Wspieranie zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
b) Radzenie sobie z emocjonalnymi wyzwaniami u dzieci.
c) Rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji.

5. Znaczenie aktywności poznawczej i kreatywnej
a) dostosowanie aktywności do wieku i zainteresowań dziecka.
b) rozwijanie zdolności poznawczych przez gry i zadania intelektualne.
c) kreatywne aktywności wspierające rozwój myślenia dziecka.

6. Zdrowe odżywianie dla dzieci ( 2 godziny)
a) Zasady zrównoważonej i zdrowej diety dla dzieci.
b) Przygotowywanie zdrowych posiłków i przekąsek.
c) Dieta dla dzieci z różnymi alergiami i preferencjami żywieniowymi.

7. Samorozwój i rozwój kariery jako opiekunka dziecięca
a) kontynuacja rozwoju zawodowego i możliwości doskonalenia umiejętności.
b) znalezienie odpowiednich ofert pracy i rozwijanie własnej marki jako opiekunka dziecięca.
c) podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom.

 

 

Szkolenie poprowadzi: REA sp. z o.o.


Wybierz odpowiadający Ci termin

14.05.2024 - 17.05.2024
Psychologia / Szkolenie online

Cena:

400,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

11.06.2024 - 14.06.2024
Psychologia / Szkolenie online

Cena:

400,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: