Profesjonalne Szkolenie Opiekunów Dziecięcych

Psychologia / Szkolenie stacjonarne / Rzeszów

Profesjonalne Szkolenie Opiekunów Dziecięcych

award

Celem szkolenia "Profesjonalna Opiekunka Dziecięca" jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy jako profesjonalne opiekunki dziecięce, a także zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia rozwoju dzieci w różnych grupach wiekowych. Szkolenie jest elastyczne i dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomu doświadczenia uczestników.

 

 

Główne cele szkolenia to: 

  • zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci,
  • bezpieczeństwo i higiena w pracy z dziećmi,
  • zrozumienie potrzeb i komunikacja z dziećmi,
  • tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy,
  • radzenie sobie z trudnościami i konfliktami
  • promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia.

 


 

Cena szkolenia stacjonarnego - 500 zł brutto / os – min. 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 2 dni szkolenia ( 16 godzin)

Miejsce szkolenia: Rzeszów.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.
Program szkolenia:

Dzień 1:
1. Wprowadzenie do roli opiekunki dziecięcej ( 2 godziny)
a) rola i odpowiedzialność opiekunki dziecięcej.
b) zrozumienie potrzeb rozwojowych dzieci w różnych grupach wiekowych.
c) komunikacja i współpraca z rodzicami.

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc ( 2 godziny)
a) podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na placach zabaw.
b) wiedza na temat pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach medycznych.
c) zapobieganie wypadkom i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

3. Tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy
a) organizacja aktywności wspierających rozwój dzieci.
b) zabawy i gry kreatywne dla różnych grup wiekowych.
c) wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka.


Dzień 2:
1. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka ( 2 godziny)
a) Wspieranie zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
b) Radzenie sobie z emocjonalnymi wyzwaniami u dzieci.
c) Rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji.

2. Znaczenie aktywności poznawczej i kreatywnej ( 2 godziny)
a) dostosowanie aktywności do wieku i zainteresowań dziecka.
b) rozwijanie zdolności poznawczych przez gry i zadania intelektualne.
c) kreatywne aktywności wspierające rozwój myślenia dziecka.

3. Zdrowe odżywianie dla dzieci ( 2 godziny)
a) Zasady zrównoważonej i zdrowej diety dla dzieci.
b) Przygotowywanie zdrowych posiłków i przekąsek.
c) Dieta dla dzieci z różnymi alergiami i preferencjami żywieniowymi.

4. Samorozwój i rozwój kariery jako opiekunka dziecięca ( 2 godziny)
a) kontynuacja rozwoju zawodowego i możliwości doskonalenia umiejętności.
b) znalezienie odpowiednich ofert pracy i rozwijanie własnej marki jako opiekunka dziecięca.
c) podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom.

 

Szkolenie poprowadzi: REA sp. z o.o.


Wybierz odpowiadający Ci termin

15.06.2024 - 16.06.2024
Psychologia / Szkolenie stacjonarne / podkarpackie / Rzeszów

Cena:

500,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: