Szkolenia Psychologia

Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, a także diagnozy kompetencji wraz z ćwiczeniami wspomagającymi ich rozwój. W szkoleniu zawarto wiedzę z podstaw terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Szkolenie wzbogacono materiałem z zakresu pracy trenera szkoleniowca w nauczaniu osób dorosłych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Kompetencje miękkie 5 godz.
Czym są kompetencje miękkie? Dlaczego rozwój kompetencji miękkich jest ważny? Rozwój kompetencji miękkich; Motywacja do rozwoju kompetencji miękkich; Metody rozwoju kompetencji miękkich
Moduł II. Diagnoza kompetencji i ćwiczenia wspomagające ich rozwój 15 godz.
Kompetencja komunikacji; Kompetencja pracy w zespole; Kompetencja negocjacyjna; Kompetencja zarządzanie sobą w czasie; Kompetencja asertywności
Moduł III. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 4 godz.
Charakterystyka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Moduł IV. Trener szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych 14 godz.
Metodyka nauczania i uczenia się dorosłych; Praca w grupach; Uwarunkowania procesu uczenia się dorosłych; Podstawowy warsztat trenera
Razem liczba godzin: 38

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Cena brutto
259,00 zł
Zapisz się
Pakiet Edukacja i Opieka - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Pakiet Edukacja i Opieka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Kompleksowy pakiet szkoleń z zakresu opieki, wychowania i edukacji dziecka.
1. Pomoc nauczyciela
2. Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym
3. Profesjonalna opiekunka dziecięca

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
634,00 zł
Zapisz się
Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej z treningiem asertywności i autoprezentacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej z treningiem asertywności i autoprezentacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie komunikacji interpersonalnej. Uczestnik szkolenia pozna zasady komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej. Będzie potrafił zastosować techniki asertywne. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I PERSWAZYJNEJ 5 godz.
Rodzaje i obszary komunikacji ludzkiej; Cechy dobrego komunikatu i poziomy komunikowania się ludzi; Wybrane koncepcje
i style komunikowania się; Typy, poziomy i bariery aktywnego słuchania; System reprezentacji – wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy; Klasyfikacja i zadania komunikacji niewerbalnej; Proksemika – nauka o zależnościach przestrzennych; Funkcje komunikacji kinezyjnej; Funkcje komunikacji niewerbalnej; Typy i fazy komunikowania perswazyjnego
II. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – INGRACJACJA I AUTOPREZENACJA 3 godz.
Pozytywna i negatywna autoprezentacja, Autoprezentacja bezpośrednia i pośrednia, Pierwsze wrażenie, Autoprezentacja werbalna i niewerbalna w rozmowie o pracę
III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 2 godz.
Zachowania asertywne i nieasertywne; Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych; Techniki asertywne

Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie tematu pedagogiki twórczości, jej podstaw teoretycznych i metodycznych. W szkoleniu omówiono również podstawy teoretyczne i metodyczno-dydaktyczne dydaktyki twórczości. Przedstawiono również temat aktywności w nauczaniu.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 10 godz.
Pojęcie pedagogiki twórczości, Myślenie twórcze, Czy każdy może być twórcą? Twórcze podejście w procesie nauczania
II. DYDAKTYKA TWÓRCZOŚCI – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNO-DYDAKTYCZNE 21 godz.
Stymulowanie rozwoju twórczości dzieci,Twórcza zabawa z dzieckiem – propozycje działań
Twórcze metody pracy z dziećmi, Formy i rodzaje zajęć kreatywnych i twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Kreatywne i twórcze gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, Przykładowy program zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, Przykładowy scenariusz zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów klasy drugiej, Przykładowy scenariusz zajęć stymulujących zdolności twórcze dla uczniów klasy II szkoły podstawowej, Przykłady zabaw i gier rozwijających potencjał intelektualny dziecka, Propozycja ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie, Zabawy twórcze rozwijające mowę, myślenie i wyobraźnię, Inne zabawy twórcze
III. AKTYWNOŚĆ W NAUCZANIU – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNO-DYDAKTYCZNE 9 godz.
Rola nauczyciela, Aktywne metody nauczania i uczenia się, Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego, Metody aktywizujące w nauczaniu historii, Zastosowanie metod aktywnych w nauczaniu geografii, Podstawy edukacji medialnej; Prowadzenie edukacji medialnej, Organizacja zajęć z edukacji medialnej, Edukacja medialna dla seniorów
Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness – treningu uważności - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness – treningu uważności - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy teoretyczne uzależnienia, jego rodzaje i podstawy terapeutyczne. Omówione zostaną formy terapii i leczenia uzależnień. Dodatkowo omówiony zostanie przykładowy program terapii uzależnień. W szkoleniu poruszono kwestię treningu uważności, wraz z podstawami teoretycznymi i metodycznymi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych. Nie nadaje uprawnień do zawodu instruktora terapii uzależnień.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. UZALEŻNIENIA – PODSTAWY TEORETYCZNE 9 godz.
Pojęcie uzależnienia i współuzależnienia, Rodzaje uzależnień
II. UZALEŻNIENIA – PODSTAWY TERAPEUTYCZNE 12 godz.
Cele terapii uzależnień, Leczenie narkomanii, Odwyk – Terapia uzależnień, Psychoterapia uzależnień, Terapia uzależnień, 
Formy terapii w przypadku uzależnień, Terapia młodzieży, Leczenie uzależnień, Przykładowy program terapii uzależnień
III. MINDFULNESS – TRENING UWAŻNOŚCI. PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 9 godz.
Mindfulness – na czym polega trening uważności? Mindfulness – cele treningu uważności, Mindfulness – rodzaje treningów uważności, Mindfulness w 8 krokach, Trening uważności – by lepiej i pełniej cieszyć się życiem, Ćwiczenia stosowane w mindfulness w pracy z dziećmi i dorosłymi                         
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychodietetyki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychodietetyki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Uczestnik pozna podstawy psychodietetyki. Pozna strategie psychologicznego podejścia do diety. Zdobędzie wiedzę w zakresie podstaw dietetyki i zaburzeń odżywiania co zwiększy efektywną pomoc sobie lub swoim pacjentom w stałej zmianie nawyków żywieniowych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.4

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. Co to jest psychodietetyka? 1 godz.
Co to jest psychodietetyka? Komu psychodietetyk może pomóc? Dietetyk, a psychodietetyk - jaka jest różnica?
MODUŁ II. Dlaczego musimy jeść oraz kilka podstawowych informacji 1 godz.
Zapotrzebowanie energetyczne; Podstawowa przemiana materii; Współczynnik aktywności; Całkowita przemiana materii; Składniki odżywcze (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne, woda)
MODUŁ III. Podstawy psychodietetyki 5 godz.
Dlaczego jedzenie nie służy już tylko dostarczaniu energii? Popularne i atypowe zaburzenia odżywiania; Psychologiczne aspekty odczuwania głodu; Jak przebiega proces zmiany? Metody i techniki wykorzystywane do pracy z pacjentem w psychodietetyce; Uzależnienie od cukru
Razem liczba godzin: 7

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii z elementami psychoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii z elementami psychoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie podstaw psychologii z elementami psychoterapii. W szkoleniu zawarto genezę psychologii, koncepcje psychologii oraz historię myśli psychologicznej. W szkoleniu opisano zagadnienia funkcji poznawczych, diagnozy neuropsychologicznej oraz znane modele psychoterapii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY PSYCHOLOGII 10 godz.
Geneza psychologii jako niezależnej nauki; Przełom metodologiczny w psychologii jako wyznacznik jej naukowości; Koncepcja psychologii jako nauki o samoświadomej psychice; Psychologia eksperymentalna i nieeksperymentalna psychologia historyczno-kulturowa; Psychofizyka i psychofizjologia; Psychologia aktów i psychologia postaci; Funkcjonalizm i strukturalizm w psychologii; Psychologia jako nauka o nieświadomej świadomości: psychoanaliza i psychologia analityczna; Behawioryzm i neobehawioryzm; Psychologia humanistyczna; Psychologia poznawcza; Historia polskiej myśli psychologicznej
MODUŁ II. PODSTAWY PSYCHOTERAPII 20 godz.
Diagnoza neuropsychologiczna; Procesy poznawcze; Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA); Ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze; Etyka psychoterapeuty: kodeksy i dylematy. Co wolno a czego nie; Czynniki leczące w psychoterapii; Diagnoza w psychoterapii: nozologiczna, osobowości, dynamiki zaburzeń; Etapy psychoterapii. Kontrakt, ustalanie celów, etapy zmiany; Zjawiska w psychoterapii - rozszerzenie. Przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór, negatywna reakcja terapeutyczna; Mechanizmy obronne; Praca z pacjentem z myślami samobójczymi. Błędy w psychoterapii; Formy psychoterapii: indywidualna, małżeńska, rodzin, dzieci, psychoterapia grupowa; Terapie psychoanalityczne, psychodynamicznej; Psychoterapia behawioralna; Psychoterapia poznawcza, i nowe podejście: mindfulness; Psychoterapia humanistyczna i egzystencjalna; Gestalt- terapia oparta na doświadczeniu; Terapia eriksonowska. Hipnoza kliniczna; Nurty pracy z ciałem: Reich, bioenergetyka Lowena; Terapie interpersonalne: analiza transakcyjna Erica Berne'a; Terapie ekspozycyjne i zanurzające: terapia implozywna, EMDR; Psychodrama; Psychoterapia systemowa rodzin; Muzykoterapia, terapia ruchem i tańcem
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy z zakresu podstaw psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży w tym zaburzeń zachowania. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu elementów prawa rodzinnego niezbędnego w kontakcie z nieletnimi oraz ich rodzicami.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ZABURZEŃ (PSYCHOPATOLOGIA) 4 godz.
Klasyfikacja zaburzeń, Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, Zaburzenia osobowości
i zachowania, Zaburzenia afektywne, Podstawowe metody terapii zaburzeń
II. ZABURZENIA ZACHOWANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY 3 godz.
Zachowanie a zaburzenie zachowania, Terminologia: niedostosowanie społeczne, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja społeczna, trudności wychowawcze, wykolejenie społeczne, Klasyfikacja zaburzeń zachowania
III. PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA RODZINNEGO 3 godz.
Władza rodzicielska, Piecza zastępcza, Opieka i kuratela
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawiska uzależnienia. Omówiono w nim pojęcia alkoholu, a także konsekwencji i motywów jego spożywania. Szkolenie zawiera wiedzę co do przebiegu choroby alkoholowej i faz upojenia. Zawiera także opis funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym i zjawiska współuzależnienia. Omówiono w nim również rodzaje narkotyków i ich działanie uzależniające. Szkolenie zawiera informacje co do dostępnych sposobów zapobiegania uzależnieniom i pomocy w przypadku uzależnienia. Szkolenie wzbogacone zostało także o temat problematyki przemocy, jej cyklów i aspektów psychologicznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. PODSTAWY WIEDZY O UZALEŻNIENIACH (14 godz.)
Pojęcie alkoholu. Konsekwencje i motywy jego spożywania; Alkoholizm. Choroba alkoholowa. Uzależnienie;  Fazy upojenia alkoholowego i choroby alkoholowej; Rodzina z problemem alkoholowym. Współuzależnienie; Pojęcie narkotyku. Rodzaje środków uzależniających i ich oddziaływanie na organizm; Zapobieganie uzależnieniom. Pomoc osobom uzależnionym; Pomoc i leczenie w poradniach szpitalach i ośrodkach terapeutycznych
2. PROBLEMATYKA PRZEMOCY (6 godz.)
Pojęcie przemocy; Cykl przemocy; Przemoc w rodzinie — aspekty psychologiczne
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
109,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. Podstawy psychologii ogólnej 14 godzin
1.1 Przedmiot psychologii współczesnej i klasycznej
1.2 Człowiek w psychologii poznawczej
1.3 Psychologia rodziny
MODUL II. Podstawy psychologii rozwojowej 10 godzin
2.1 Średnie dziecinstwo
2.2 Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa
2.3 Procesy poznawcze
2.4 Późne dzieciństwo
MODUŁ III. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju 12 godzin
3.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3.2 Wspomaganie rozwoju - podstawowe pojęcia
3.3 Przepisy prawa oświatowego uprawniające do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
3.4 Podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej
3.5 Wybrane aspekty integracji sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej
3.6 Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów niepełnosprawnych
3.7 Wczesna diagnostyka dziecka z deficytem rozwojowym
Razem liczba godzin: 36

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przybliżenie zagadnień z zakresu pedagogiki czasu wolnego, pedagogiki zabawy i pedagogiki kultury. Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami oraz technikami stosowanymi w pracy animatora społeczno-kulturalnego. Zdobędzie umiejętności do posługiwania się różnego typu grami i zabawami do praktycznego zastosowania w pracy animacyjnej wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.

Dodatkowe informacje: Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, jakich spodziewać się mogą kandydaci na stanowisko animatora kultury nie znajdziemy oficjalnych warunków, których wypełnienie broni dostępu do zawodu.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO 8 godz.
Pojęcie i aspekty czasu wolnego dzieci i młodzieży, Cechy i funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży, Problematyka czasu wolnego w szerokim kontekście pedagogicznym, Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, Zadania edukacji
z zakresu kultury fizycznej i turystyki jako forma spędzania czasu
II. PEDAGOGIKA ZABAWY 16 godz.
Zasady, cechy, funkcje zabawy, Znaczenie zabawy i zabawek dla rozwoju psychofizycznym dziecka, Zasady i metody stosowane w pedagogice zabawy, Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
III. GRY I ZABAWY W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 8 godz.
Zabawy integracyjne dla dzieci, Zabawy integracyjne dla młodzieży i osób dorosłych, Zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży
IV. PEDAGOGIKA KULTURY 7 godz.
Pojęcie i istota pedagogiki kultury, Edukacja regionalna, kulturalna i międzykulturowa, Koncepcje „upowszechniania kultury”
w pedagogice kultury, Istota, cele, funkcje animacji społeczno-kulturalnej, Zadania, funkcje, etapy i fazy procesu animatorów społeczno-kulturalnych, Trudności w pracy animatora społeczno-kulturalnego
V.  FORMY ANIMACJI KULTURY 6 godz.
Animacja dla najmłodszych dzieci, Różne formy animacji społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Przykłady zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy o zasadach i sposobach oraz metodach kryminalistycznych jak również o środkach rozpoznawania oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami poprzez m.in. czynności dowodowe, przesłuchiwanie podejrzanych i świadków oraz oględziny miejsca zajścia przestępstwa. Tematyka szkolenia zawiera również elementy psychologii zeznań. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności związane z przeprowadzeniem i ocenieniem wiarygodności zeznań świadka.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY TEORETYCZNE KRYMINALISTYKI  9 godz.
Kryminalistyka –główne pojęcia, funkcje i zastosowanie, Charakterystyka śladów kryminalistycznych, Dermatoskopia
i daktyloskopia, Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia, Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia, Dochodzeniowa analiza kryminalistyczna
II. ELEMENTY PSYCHOLOGII ZEZNAŃ  6 godz.
Kryteria oceny wiarygodności zeznań, Symptomy i rodzaje kłamstwa, Przesłuchiwanie metodami psychologicznymi (metoda reprodukcji i asocjacji), Psychologiczne standardy przesłuchania świadka, Standardy przesłuchań dziecka (schemat wywiadu
z dzieckiem)

Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
188,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert