Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Psychologia / Szkolenie stacjonarne / Rzeszów

Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

award

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które umożliwią im skuteczne i współczujące świadczenie wsparcia oraz opieki nad tymi grupami osób. Szkolenie ma na celu przygotować opiekunów do podejmowania odpowiedzialności za fizyczne, emocjonalne i psychospołeczne potrzeby swoich podopiecznych, zapewniając im godne życie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które pracują lub chcą podjąć pracę jako profesjonalni opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami, zarówno w domach opieki, hospicjach, jak i jako opiekunowie świadczący usługi w domu klienta. Ze szkolenia skorzystać mogą także osoby, które opiekują się dziećmi lub dorosłymi osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności i pragną poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.


 

 

Cena szkolenia stacjonarnego - 500 zł brutto / os – min. 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 2 dni szkolenia ( 16 godzin – 8 godzin dziennie)

Miejsce szkolenia: Rzeszów,

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez tydzień od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.

Program szkolenia:

Dzień 1: Podstawowe umiejętności opieki (8 godzin)

1. Wprowadzenie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (1 godziny)
a) rola i znaczenie opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami.
b) zrozumienie wyzwań i potencjalnych trudności w pracy opiekuna.
c) etyka i zasady postępowania w opiece.

2. Bezpieczeństwo i higiena w opiece (2 godziny)
a) techniki bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia pacjentów.
b) higiena osobista i dbanie o środowisko pracy.

3. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna ( 3 godziny)
a) obserwacja podstawowych parametrów życiowych,
b) rozpoznawanie zagrożenia życia, postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach, wstrząsie, udarze i bólach w klatce piersiowej, omówienie postępowania podczas napadu padaczkowego
c) środki zapobiegawcze w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa.

4. Komunikacja i budowanie relacji (1 godzina)
a) skuteczna komunikacja z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
b) rozumienie potrzeb komunikacyjnych podopiecznych.
c) tworzenie pozytywnych relacji z podopiecznymi i ich rodzinami.

5. Rozpoznawanie i radzenie sobie z wyzwaniami zdrowotnymi (1 godzina)
a) wprowadzenie do najczęstszych problemów zdrowotnych osób starszych i z niepełnosprawnościami.
b) rozpoznawanie symptomów i reagowanie na różne sytuacje zdrowotne.
c) współpraca z personelem medycznym w zapewnianiu opieki.


Dzień 2: Specjalistyczne umiejętności opieki (8 godzin)

1. Opieka nad osobami z demencją (2 godziny)
a) charakterystyka demencji i jej wpływ na osobę i rodzinę.
b) techniki komunikacji i opieki nad osobami z demencją.
c) tworzenie spersonalizowanych programów opieki.

2. Opieka paliatywna i wsparcie w trudnych chwilach (2 godziny)
a) rozumienie opieki paliatywnej i jej znaczenia.
b) zapewnianie wsparcia podopiecznym i ich rodzinom w trudnych chwilach.
c) aspekty emocjonalne pracy w opiece paliatywnej.

3.Aktywność fizyczna i terapia zajęciowa (2 godziny)
a) wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie podopiecznych.
b) wykorzystanie terapii zajęciowej w opiece nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
c) projektowanie programów aktywności odpowiednich dla różnych potrzeb i możliwości.

4. Pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych . ( 1 godzina)
a) problem odleżyn, rehabilitacja i usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych

 

 

 

Szkolenie poprowadzi: REA sp. z o.o.


Wybierz odpowiadający Ci termin

07.10.2023 - 08.10.2023
Psychologia / Szkolenie stacjonarne / podkarpackie / Rzeszów

Cena:

500,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

18.11.2023 - 19.11.2023
Psychologia / Szkolenie stacjonarne / podkarpackie / Rzeszów

Cena:

500,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

09.12.2023 - 10.12.2023
Psychologia / Szkolenie stacjonarne / podkarpackie / Rzeszów

Cena:

500,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: