Szkolenia Psychologia

Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do prowadzenia skutecznej rozmowy psychologicznej, która ma zastosowanie w pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, stresie jak również traumie. Uczestnik kursu zyska również wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw związanych z wsparciem społecznym, które jest kluczowym elementem pomocy rodzinie dysfunkcyjnej.

Kurs skierowany jest do osób, które wykonują zawód związany z pomocą drugiemu człowiekowi tj. pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. JAK ROZMAWIAĆ Z OSOBAMI W KRYZYSIE? PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ RODZINIE W KRYZYSIE 5 godz.
Podstawy skutecznej rozmowy psychologicznej, Budowanie relacji w rozmowie psychologicznej, Techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej, Rozmowa psychologiczna jako proces
II. PSYCHOLOGIA KRYZYSU – PODSTAWY PRACY Z KRYZYSEM 5 godz.
Definicja, podział i rodzaje kryzysów, Wpływ kryzysu na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka, Metody i techniki pracy
z osobami znajdującymi się w kryzysie
III. EMOCJE W KRYZYSIE – PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA RODZIN W KRYZYSIE 5 godz.
Definicja, podział i rodzaje emocji, Profil emocjonalnego funkcjonowania człowieka, Techniki pracy z trudnymi emocjami
IV. TRAUMA I STRES POURAZOWY – CZYM JEST URAZ PSYCHICZNY? 5 godz.
Trauma a stresor traumatyczny, Konsekwencje traumatycznych doświadczeń, Ostra reakcja na stres
i ostre zaburzenie stresowe, Postępowanie wobec osób, które doznały urazu psychicznego, Naturalne reakcje na nienaturalne wydarzenia w życiu człowieka, Czym jest zaburzenie stresowe pourazowe?
V. METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TRENERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 15 godz. 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jako subdyscyplina pedagogiki, Prekursorzy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Zagadnienia potrzeb i metodyka ich zaspokajania, Metody diagnozowania podopiecznego, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Charakterystyka opiekuna-wychowawcy, Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, Plan jako opis i działanie, Projektowanie ofert edukacyjnych, Konspekt zajęć opiekuńczo-wychowawczych
VI. PODSTAWY SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII W PRACY TRENERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 12 godz.
Socjoterapia – założenia teoretyczne i metodyczne, Socjoterapia dla dzieci i młodzieży, Psychoterapia – podstawy teoretyczne i metodyczne, Rodzaje psychoterapii


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii pozytywnej z elementami treningu uważności – mindfulness oraz treningu autogennego - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii pozytywnej z elementami treningu uważności – mindfulness oraz treningu autogennego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przybliżenie tematyki psychologii pozytywnej z elementami mindfulness – treningu uważności oraz treningu autogennego. W szkoleniu zawarto wiedzę związaną z pojęciem psychologia pozytywna oraz jej zastosowanie w praktyce klinicznej. W szkoleniu omówiono czym jest zdrowie, jakie są czynniki warunkujące je oraz na czym polega promocja zdrowia. Szkolenie wzbogacono o wiedzę dotyczącą metod medytacji oraz treningu autogennego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ 6 godz.
Czym jest psychologia pozytywna
Cele aplikacyjne psychologii pozytywnej
Zastosowanie w praktyce klinicznej
Psychoterapia pozytywna a zaburzenia zachowania
II. DOBROSTAN PSYCHICZNY 11 godz.
Czym jest zdrowie?
Czym jest edukacja zdrowotna?
Czynniki warunkujące zdrowie
Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
Promocja zdrowia
Zdrowie psychiczne
III. MINDFULNESS I TRENING AUTOGENNY 7 godz.
Czym jest mindfulness?
Mindfulness w 8 krokach
Metody medytacji dla dzieci
Trening autogenny
Razem liczba godzin: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
e-Wykłady psychologiczno-pedagogiczne
Psychologia / Szkolenia Online /

e-Wykłady psychologiczno-pedagogiczne

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu środków psychoaktywnych, rozwoju uzależnień, znaczenia kryzysów w życiu i radzenia sobie ze stresem, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeń neurorozwojowych czy podstaw seksualności.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Środki psychoaktywne – wygląd, charakterystyka i działanie.
2. Rozwój uzależnienia i jego mechanizmy. Następstwa uzależnienia i jego leczenie.
3. Konstruktywne metody i techniki redukcji stresu.
4. Znaczenie kryzysów życiowych w rozwoju jednostki.
5. Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczny.
6. Bezpieczeństwo i zapobieganie urazom z elementami pierwszej pomocy.
7. Całościowe zaburzenie rozwojowe – Zespół Retta i Zespół Aspergera.
8. Niepełnsosprawność intelektualna i Zespół Downa – charakterystyka, przyczyny i rodzaje.
9. AIDS-Choroby przenoszone drogą płciową – problem współczesnego świat.
10. Rola witamin oraz mikro i makroelementów w żywieniu człowieka.
11. Mindfulness.
12. Terapia poprzez muzykę, plastykę i sztukę.
13. Podstawy sesualności człowieka.
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Radzenie sobie ze stresem w życiu prywatnym i ruchu drogowym - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Radzenie sobie ze stresem w życiu prywatnym i ruchu drogowym - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy na temat stresu, strategii radzenia sobie ze stresem, wpływu stresu na zdrowie człowieka oraz poznanie zasad radzenia sobie ze stresem w ruchu drogowym.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. CZYM JEST STRES? 2 godz.
II. RODZAJE STRESU 2 godz.
III. STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 2 godz.
IV. WPŁYW STRESU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 2 godz.
V. STRES U KIEROWCY – dobre praktyki za kierownicą 2 godz.
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
49,00 zł
Zapisz się
Podstawy kreatywnego nauczania z elementami edukacji medialnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy kreatywnego nauczania z elementami edukacji medialnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie nowoczesnego podejścia metodycznego do nauczania i wychowania oraz jego podstaw kreatywnych a także przedstawić sposoby wykorzystania edukacji medialnej w szkole.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. KREATYWNE NAUCZANIE – PODSTAWY TEORETYCZNE 5 godz.
Kreatywne przekraczanie jako edukacja z wyobraźnią; Rola kreatywności we współczesnej szkole; Kreatywny wychowawca; Role wychowawcy i nauczyciela w szkole; Predyspozycje do roli wychowawcy; Etyka w pracy wychowawcy; Kreatywny nauczyciel – warunki dla kreatywności
II. METODYKA KREATYWNEGO NAUCZANIA 3 godz.
Kreatywne metody i sposoby nauczania; Metody aktywizujące w nauczaniu; Papierowe maski; Mapa – edukacja z wyobraźnią; Kreatywny nauczyciel
III. EDUKACJA MEDIALNA – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 2 godz.
Podstawy edukacji medialnej; Prowadzenie edukacji medialnej; Organizacja zajęć z edukacji medialnej; Edukacja medialna dla seniorów
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników z elementami coachingu - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników z elementami coachingu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej nauczania. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z formułowaniem celów kształcenia. Zdobędzie wiedzę o zasadach, metodach i modelach nauczania. Nabędzie umiejętności związane z zasadami prawidłowego doboru treści kształcenia. Nabędzie umiejętności związane z zasadami przygotowania profesjonalnej prezentacji jak również zdobędzie podstawowy warsztat trenera-szkoleniowca. Szkolenie uzupełnione jest o narzędzia i techniki oraz umiejętności coachingowe, które można zastosować w procesie rozwoju pracowników.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. METODYKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 25 godz.
Cele, strategie i teorie uczenia się dorosłych, Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych, Formułowanie celów uczenia się, Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna, Procesy grupowe z mechanizmami obronnymi
i interwencjami, Uwarunkowania procesu uczenia się dorosłych, Pojęcia w andragogice, formalne i nieformalne formy edukacji dorosłych, Ewaluacja w procesie kształcenia
II. PODSTAWOWY WARSZTAT TRENERA-SZKOLENIOWCA -SPECJALISTY DS. SZKOLEŃ I ROZWOJU PRACOWNIKÓW  10 godz.
Zasady przygotowania profesjonalnej prezentacji, Wystąpienie publiczne i radzenie sobie z tremą, Zachowanie podczas wystąpienia publicznego
III. PODSTAWY DYDAKTYKI OGÓLNEJ 15 godz.
Przedmiot i podstawowe pojęcia dydaktyki, Współczesne teorie uczenia się i nauczania, Cele kształcenia ich formułowanie i funkcje w procesie kształcenia, Dydaktyczne zasady nauczania, Modele nauczania – strategie i etapy kształcenia, Metody nauczania i ich stosowanie, Uczenie się w warunkach interakcji, Treści kształcenia
IV. NARZĘDZIA ORAZ TECHNIKI COACHINGOWE STOSOWANE W ROZWOJU I SZKOLENIU PRACOWNIKÓW 18 godz.
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej, Struktura sesji coachingu, Sposoby myślenia według Edwarda de Bono, Analiza transakcyjna według Erica Bernea, Dilts i poziomy neurologiczne, Relacje oparte na postawach i potrzebach
V. UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE PRZYDATNE W KOMUNIKACJI Z PRACOWNIKAMI 16 godz.
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji, Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań, Schematy językowe, Ścieżka realizacji i siatka celów, Koncepcja zmian


Razem liczba godzin: 84

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
279,00 zł
Zapisz się
Metodyka nauczania i terapii dzieci z autyzmem - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka nauczania i terapii dzieci z autyzmem - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie metodyki nauczania i terapii dzieci z autyzmem. W szkoleniu zawarto podstawy wiedzy o autyzmie, w tym modele i formy terapii dzieci z autyzmem. Zawarto w nim informacje dotyczące nauki samodzielnego funkcjonowania dzieci z autyzmem. Szkolenie wzbogacono również o zagadnienia Zespołu Aspergera.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY WIEDZY O AUTYZMIE 24 godz.
1. Czym jest autyzm?
2. Zintegrowany model terapii dzieci z autyzmem
3. Niedyrektywne formy terapii
4. Włączenie edukacji w program terapii dziecka z autyzmem
5. Znaczenie terapii w kompleksowej terapii dziecka z autyzmem
6. Jak uczyć dzieci z autyzmem?
7. Nauka samodzielnego funkcjonowania
8. Zespół Aspergera
Razem liczba godzin: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert