Specjalista psychologii menedżerskiej z technikami sprzedaży - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Specjalista psychologii menedżerskiej z technikami sprzedaży - kurs online

award

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw psychologii menedżerskiej. W szkoleniu omówiono zagadnienia podstaw zarządzania oraz metod i technik sprzedaży.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy psychologii menadżerskiej 10 godz.
1. Koncepcja kompetencji przedsiębiorstwa a budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku - ujęcie
ekonomiczne i psychologiczne
2. Model osobowości zawodowej menedżerów w kontekście koncepcji stałych indywidualnych
osobowości
3. Wzorce myślenia strategicznego menedżerów z perspektywy psychologicznej i organizacyjnej
4. Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii
5. Zaangażowanie pracowników - aspekty psychologiczne i organizacyjne
Moduł II. Podstawy zarządzania 8 godz.
1. Wprowadzenie do zarządzania
2. Modele zarządzania
3. Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania
Moduł III. Metody i techniki sprzedaży 10 godz.
1. Sprzedaż osobista w systemie komunikacji marketingowej
2. Postawy konsumentów wobec wybranych środków aktywizacji sprzedaży
3. Merchandising
4. Wpływ komunikacji marketingowej na efektywność i skuteczność sprzedaży
5. Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci
Liczba godzin: 28

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

229,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: