Szkolenia Sprzedaż / Marketing

Sprzedaż i obsługa klienta - kurs online
Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Sprzedaż i obsługa klienta - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Sprzedaży. Tematyka szkolenia obejmuje m.in informacji dot.: sposobów dotarcia do klienta i skutecznej bezpośredniej rozmowy, zastosowywania metody komunikacji pozytywnej oraz jej nieoceniającego stylu, reguł pozytywnego nastawienia i przyswajania nawyków skutecznego szefa sprzedaży, rozpoznawania motywów klienta oraz skutecznych techniki zamykania i kończenia sprzedaży.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. WSTĘP DO OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 5 godz.
Podstawy skutecznej komunikacji z klientem – praktyczne wskazówki, Motywacja klienta
II. ZASADY OBSŁUGI SPRZEDAŻY – Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNEJ 5 godz.
Strategie sprzedaży – psychotechniki w sprzedaży, Sposoby na krytykę – argumenty w czasie sprzedaży, Dobre praktyki
w sprzedaży
III. ZASADY OBSŁUGI KLIENTA – Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNEJ 5 godz.
Rozpoznawanie i radzenie sobie z różnymi typami osobowości klienta, Postępowanie z trudnym klientem w czasie sprzedaży
IV. PODSUMOWANIE SZKOLENIA I KARTA KONTROLNA 5 godz.
Wnioski dotyczące najnowszych umiejętności związanych z psychologią sprzedaży, Wnioski dotyczące rozwoju twojej kariery w przyszłości, Monitorowanie własnych postępów, Karta kontrolna realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych
                                                                                                                                                
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Specjalista ds. marketingu i reklamy z elementami social media - kurs online
Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Specjalista ds. marketingu i reklamy z elementami social media - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw marketingu i reklamy. W szkoleniu omówiono zasady promocji, pojęcie marki osobistej, public relations, reklamy oraz kampanii reklamowych. Szkolenie zawiera również informacje z zakresu podstaw social media, marketingu w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy marketingu i reklamy 15 godz.
1. Promocja i marketing mix
2. Pojęcie marki
3. Marka osobista
4. Public relations
5. Reklama
6. Kampanie reklamowe
Moduł II. Podstawy social media 8 godz.
1. Marketing w mediach społecznościowych
2. Facebook
3. Instagram
4. Twitter
5. Pinterest
Razem liczba godzin: 23

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Przedstawiciel handlowy z elementami coachingu - kurs online
Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Przedstawiciel handlowy z elementami coachingu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do wykonywania zadań Przedstawiciela handlowego. Tematyka szkolenia obejmuje m.in informacji dot.: sposobów dotarcia do klienta i skutecznej bezpośredniej rozmowy, zastosowywania metody komunikacji pozytywnej oraz jej nieoceniającego stylu, reguł pozytywnego nastawienia i przyswajania nawyków skutecznego szefa sprzedaży, rozpoznawania motywów klienta oraz skutecznych techniki zamykania i kończenia sprzedaży. Tematyka szkolenia uzupełniona jest o coaching – który jest skutecznym narzędziem w pracy handlowca.

Dodatkowe informacje:Nasz kurs jest adresowany do osób poszukujących pracy w charakterze handlowca.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. WSTĘP DO OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 15 godz.
Podstawy skutecznej komunikacji z klientem – praktyczne wskazówki, Motywacja klienta, Strategie sprzedaży – psychotechniki w sprzedaży, Sposoby na krytykę – argumenty w czasie sprzedaży, Dobre praktyki w sprzedaży, Rozpoznawanie i radzenie sobie z różnymi typami osobowości klienta, Postępowanie z trudnym klientem w czasie sprzedaży
II. SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO 10 godz.
Aktywne i skuteczne słuchanie, Komunikacja werbalna oraz niewerbalna, Asertywność w efektywnej komunikacji, Mediacje i negocjacje w komunikacji
III. Narzędzia oraz techniki coachingowe 18 godz.
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej, Struktura sesji coachingu, Sposoby myślenia według Edwarda de Bono, Analiza transakcyjna 
według Erica Bernea, Dilts i poziomy neurologiczne, Relacje oparte na postawach i potrzebach
IV. Umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem 16 godz.
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji, Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań, Schematy językowe, Ścieżka realizacji i siatka celów, Koncepcja zmian


Razem liczba godzin: 59

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
229,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii sprzedaży z elementami coachingu i mentoringu - kurs online
Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Podstawy psychologii sprzedaży z elementami coachingu i mentoringu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zaprezentowanie podstaw psychologii sprzedaży, w tym podstaw skutecznej komunikacji z klientem, typy osobowości klientów i sposoby reagowania w przypadku trudnych klientów. W szkoleniu zawarto elementy coachingu, mentoringu i actio learningu, a także elementy pozytywnych relacji interpersonalnych, tj. aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, asertywności i negocjacji. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy psychologii społecznej.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY 8 godz.
Podstawy skutecznej komunikacji z klientem; Różne typy osobowości klienta; Sposoby reagowania na zarzuty trudnego klienta; Merchandising; Podstawy komunikacji interpersonalnej
MODUŁ 2. COACHING, MENTORING I ACTION LEARNING 9 godz.
Podstawy coachingu; Wybrane techniki coachingowe - Strategia Walta Disneya, jako jedna z wielu technik coachingu; Wybrane techniki coachingowe; Mentoring – podstawy; Mentoring - motywowanie i obserwacja; Action learning
MODUŁ 3. POZYTYWNE RELACJE INTERPERSONALNE 9 godz.
Aktywne słuchanie; Komunikacja werbalna, bariery w komunikacji; Komunikacja niewerbalna; Asertywność, wyrażanie uczuć; Negocjacje
MODUŁ 4. ELEMENTY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ 11 godz.
Psychologia społeczna – zagadnienia wstępne; Metody badawcze; Struktura i funkcjonowanie grup społecznych; Zadaniowe funkcjonowanie grupy; Psychologia wpływu społecznego
Razem liczba godzin: 37

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert