Podstawy psychologii sprzedaży z elementami coachingu i mentoringu - kurs online

Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Podstawy psychologii sprzedaży z elementami coachingu i mentoringu - kurs online

award

Cel szkolenia: zaprezentowanie podstaw psychologii sprzedaży, w tym podstaw skutecznej komunikacji z klientem, typy osobowości klientów i sposoby reagowania w przypadku trudnych klientów. W szkoleniu zawarto elementy coachingu, mentoringu i actio learningu, a także elementy pozytywnych relacji interpersonalnych, tj. aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, asertywności i negocjacji. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy psychologii społecznej.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY 8 godz.
Podstawy skutecznej komunikacji z klientem; Różne typy osobowości klienta; Sposoby reagowania na zarzuty trudnego klienta; Merchandising; Podstawy komunikacji interpersonalnej
MODUŁ 2. COACHING, MENTORING I ACTION LEARNING 9 godz.
Podstawy coachingu; Wybrane techniki coachingowe - Strategia Walta Disneya, jako jedna z wielu technik coachingu; Wybrane techniki coachingowe; Mentoring – podstawy; Mentoring - motywowanie i obserwacja; Action learning
MODUŁ 3. POZYTYWNE RELACJE INTERPERSONALNE 9 godz.
Aktywne słuchanie; Komunikacja werbalna, bariery w komunikacji; Komunikacja niewerbalna; Asertywność, wyrażanie uczuć; Negocjacje
MODUŁ 4. ELEMENTY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ 11 godz.
Psychologia społeczna – zagadnienia wstępne; Metody badawcze; Struktura i funkcjonowanie grup społecznych; Zadaniowe funkcjonowanie grupy; Psychologia wpływu społecznego
Razem liczba godzin: 37

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Cena:

159,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: