Sprzedaż i obsługa klienta - kurs online

Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Sprzedaż i obsługa klienta - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Sprzedaży. Tematyka szkolenia obejmuje m.in informacji dot.: sposobów dotarcia do klienta i skutecznej bezpośredniej rozmowy, zastosowywania metody komunikacji pozytywnej oraz jej nieoceniającego stylu, reguł pozytywnego nastawienia i przyswajania nawyków skutecznego szefa sprzedaży, rozpoznawania motywów klienta oraz skutecznych techniki zamykania i kończenia sprzedaży.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. WSTĘP DO OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 5 godz.
Podstawy skutecznej komunikacji z klientem – praktyczne wskazówki, Motywacja klienta
II. ZASADY OBSŁUGI SPRZEDAŻY – Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNEJ 5 godz.
Strategie sprzedaży – psychotechniki w sprzedaży, Sposoby na krytykę – argumenty w czasie sprzedaży, Dobre praktyki
w sprzedaży
III. ZASADY OBSŁUGI KLIENTA – Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNEJ 5 godz.
Rozpoznawanie i radzenie sobie z różnymi typami osobowości klienta, Postępowanie z trudnym klientem w czasie sprzedaży
IV. PODSUMOWANIE SZKOLENIA I KARTA KONTROLNA 5 godz.
Wnioski dotyczące najnowszych umiejętności związanych z psychologią sprzedaży, Wnioski dotyczące rozwoju twojej kariery w przyszłości, Monitorowanie własnych postępów, Karta kontrolna realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych
                                                                                                                                                
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Cena:

99,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: