Przedstawiciel handlowy z elementami coachingu - kurs online

Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Przedstawiciel handlowy z elementami coachingu - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do wykonywania zadań Przedstawiciela handlowego. Tematyka szkolenia obejmuje m.in informacji dot.: sposobów dotarcia do klienta i skutecznej bezpośredniej rozmowy, zastosowywania metody komunikacji pozytywnej oraz jej nieoceniającego stylu, reguł pozytywnego nastawienia i przyswajania nawyków skutecznego szefa sprzedaży, rozpoznawania motywów klienta oraz skutecznych techniki zamykania i kończenia sprzedaży. Tematyka szkolenia uzupełniona jest o coaching – który jest skutecznym narzędziem w pracy handlowca.

Dodatkowe informacje:Nasz kurs jest adresowany do osób poszukujących pracy w charakterze handlowca.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. WSTĘP DO OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 15 godz.
Podstawy skutecznej komunikacji z klientem – praktyczne wskazówki, Motywacja klienta, Strategie sprzedaży – psychotechniki w sprzedaży, Sposoby na krytykę – argumenty w czasie sprzedaży, Dobre praktyki w sprzedaży, Rozpoznawanie i radzenie sobie z różnymi typami osobowości klienta, Postępowanie z trudnym klientem w czasie sprzedaży
II. SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO 10 godz.
Aktywne i skuteczne słuchanie, Komunikacja werbalna oraz niewerbalna, Asertywność w efektywnej komunikacji, Mediacje i negocjacje w komunikacji
III. Narzędzia oraz techniki coachingowe 18 godz.
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej, Struktura sesji coachingu, Sposoby myślenia według Edwarda de Bono, Analiza transakcyjna 
według Erica Bernea, Dilts i poziomy neurologiczne, Relacje oparte na postawach i potrzebach
IV. Umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem 16 godz.
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji, Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań, Schematy językowe, Ścieżka realizacji i siatka celów, Koncepcja zmian


Razem liczba godzin: 59

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Sprzedaż / Marketing / Szkolenia Online

Cena:

229,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: