Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa zawodowego - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa zawodowego - kurs online

award

Cel szkolenia: zapoznanie uczestnika z podstawami Pedeutologii, w tym osobowości nauczyciela, jego kompetencji i roli zawodowej. Omówiono także warsztat trenera-szkoleniowca. Szkolenie zawiera wiedzę dotyczącą metody projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej, socjologii edukacji oraz podstaw doradztwa zawodowego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy pedeutologii 6 godz.
Osobowość nauczyciela; Inhibitory twórczości; Styl nauczania; Kompetencje nauczyciela; Rola zawodowa nauczyciela
Moduł II. Warsztat trenera-szkoleniowca 2 godz.
Zasady przygotowania profesjonalnej prezentacji
Moduł III. Metoda projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej 12 godz.
Metody nauczania i ich podział; Istota projektów; Etapy projektów; Ocena i ewaluacja projektów; Zalety i wady projektów
Moduł IV. Socjologia edukacji 5 godz.
Szkoła w systemie społeczeństwa klasowego; Zasób wiedzy doświadczeń i oczekiwań; Szkoła jako organizacja
Moduł V. Doradztwo zawodowe 9 godz.
Teorie wyboru zawodu; Kariera zawodowa; Stres w pracy; Selekcja i rekrutacja; Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego; Warsztat pracy doradcy zawodowego
Razem liczba godzin: 34

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin