Lista szkoleń

"5 kroków do zarządzania swoim portfelem"
Finanse / Ekonomia / Webinar

"5 kroków do zarządzania swoim portfelem"

BE Yourself Aneta Pawlarczyk – Świtoń

Masz ochotę poznać narzędzia do zarządzania własnymi finansami? Czujesz, że już czas na poważnie policzyć swój majątek lub zaplanować swój cel finansowy? A może po prostu chcesz teraz spać spokojnie wiedząc, że Twoja rodzina ma zabezpieczony byt teraz i na przyszłość, albo na emeryturze bez wyrzutów sumienia spełniać swoje marzenia?

Jeśli czujesz, że to Twój czas, to zapraszam Cię na cykl spotkań online dotyczących edukacji finansowej.
Jestem Babą po 40', która zdobyła wiedzę z zakresu edukacji finansowej i dziś mogę dzielić się zdobytą wiedzą, bo sama zrozumiałam jak taka wiedza jest potrzebna w naszym życiu (głównie dla kobiet).

Podczas spotkań określisz jakie są Twoje przekonania finansowe i dlaczego "pieniądze się Ciebie nie trzymają"


Zaprojektujemy Twój budżet, tak abyś czuła po:
1. że to Ty nim rządzisz
2. że masz finanse na własne przyjemności
3. że możesz spać spokojnie na poduszce finansowej

Odczarujemy inwestycje i uwierzysz, że nawet 100 zł można zainwestować i potrafisz to zrobić.
Wesprę Cię w budowaniu nowych nawyków związanych z Twoimi finansami, pomogę Ci ustalić Twój cel finansowy a Ty wykorzystując tę wiedzę i nowe nawyki, będziesz mogła spokojnie planować marzenia do spełnienia, które czekają na Twojej liście marzeń.


Do każdego webinaru załączony jest workbook, abyś mogła sama popracować ze swoimi finansami.
Wierzę, że po tych spotkaniach będziesz taką zafascynowaną finansami babą jak ja i pokochasz swoje pieniądze i zarządzanie nimi.


Cykl webinarów to 6 spotkań. Na każdym z nich omówimy jedno narzędzie.
Cena każdego z webinarów to 41 zł.
Jeśli masz ochotę na jedno duże szkolenie to zapraszam do kontaktu- kurs 6 godzinny w cenie 300 zł, przy zakupie do końca kwietnia 270 zł.
Do kursu również załączam workbooki do pracy własnej. 

Cena brutto
41,00 zł
Zapisz się
"Wypalenie zawodowe - znasz to?"
Coaching / Szkolenia Online

"Wypalenie zawodowe - znasz to?"

BE Yourself Aneta Pawlarczyk – Świtoń

Wypalenie zawodowe to coraz częstsza choroba naszych czasów. Wypalenie zawodowe jest czasem rezultatem sytuacji, gdy:
1. wykonujesz pracę, której nie znosisz
2. wykonujesz pracę, która jest poniżej Twoich kompetencji
3. wykonujesz pracę dla kogoś, a w swoich wartościach masz wysoko "niezależność"
4. lubisz wyzwania, a Twoja praca Ci tego nie umożliwia
5. pracujesz w niewspierającym środowisku
6. być może odkryłaś swoją nową pasję i nie wiesz w którym kierunku pójść - zostać na etacie, czy pójść za głosem serca.To z kolei to mogło spowodować, że dziś czujesz:
- wyczerpanie emocjonalne
- apatię
- brak motywacji do pracy
- permanentne zmęczenie
- problemy zdrowotne


Jeśli odczuwasz, któreś z tych dolegliwości, to czas pomyśleć o sobie i znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego tak się czuję?


Zapraszam na warsztat, na którym dowiesz się m.in.:
- co czujesz,
- w jaki sposób zapobiegać wypaleniu
- jak sobie radzić z wypaleniem
- jak skutecznie dbać o siebie


Cena warsztatu to 249 zł - 4 godziny pracy ze sobą, oddechem i wsparcie w znalezieniu rozwiązania.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Redagowanie pism urzędowych i oficjalnych szkolenie z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Redagowanie pism urzędowych i oficjalnych szkolenie z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników z zakresu umiejętności tworzenia oficjalnych pism. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z właściwym redagowanie pism urzędowych oraz oficjalnej korespondencji w tym korespondencji elektronicznej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami oraz powodem powstawania błędów. Szkolenie ma charakter warsztatowy prowadzone będzie w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego oraz analizę różnego rodzaju pism urzędowych.

Grupa docelowa: osoby przygotowując oficjalną korespondencje urzędową, firmową, mające kontakt klientami urzędu, firmy.


 

Czas trwania: 5 godzin
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)
Szkolenie odbywa się online na żywo.

 

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf. dotyczących zagadnień - poprawność językowa w pismach urzędowych i oficjalnych.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Redagowanie pism urzędowych i ofcjalnych" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.


 

Program szkolenia zawierający m.in. zasady poprawności językowej przy tworzeniu pism urzędowych i oficjalnych:

 • POJĘCIE KOMUNIKACJI W ZESTAWIENIU Z POPRAWNOŚCIĄ JĘZYKOWĄ I ZASADAMI REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
   
 • RODZAJE PISM URZĘDOWYCH
   
 • CZYM JEST KORESPONDENCJA?

Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna

Korespondencja elektroniczna
 

 • OMÓWIENIE ZASAD REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH

Części składowe pisma urzędowego

Styl pisma urzędowego

Forma pisma urzędowego

Treść pisma urzędowego

Czy warto korzystać z szablonów pism?

O czym świadczy pismo?

Jakie słownictwo jest dopuszczalne w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej?

Jakich zwrotów należy unikać?
 

 • PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
   
 • PRZYGOTOWANIE PISMA

Typowe zwroty

Odmiana nazwisk

Duża i mała litera

Kolejność informacji

Przejrzystość pisma

Adresowanie pism urzędowych
 

 • GRAMATYCZNE I LOGICZNE ZAGADNIENIA KONSTRUKCJI PISM URZĘDOWYCH

Kultura języka polskiego w korespondencji

Zwroty w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej

Zwroty grzecznościowe

Szanowny Pan/Szanowna Pani kiedy i jakie zwroty grzecznościowe powinny być używane?

Kiedy wielka litera?

Najczęściej spotykane błędy

Struktura korespondencji wychodzącej – przejrzystość tekstu i wartość przekazu merytorycznego

Techniki redakcji pism

Treść – adekwatność i przejrzystość

Znaki interpunkcyjne

Znak sprawy

Skróty i zwroty w korespondencji

Atrakcyjność pisma

Style pism urzędowych
 

 • KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Reguły komunikacji urząd-urząd oraz urząd-petent w komunikacji elektronicznej – zasady formułowania myśli w komunikacji prowadzonej za pomocą korespondencji elektronicznej

Savoir-vivre e-komunikacji
 

 • OBIEG PISM I KORESPONDENCJI MIĘDZY STRONAMI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Kodeksowe terminy do doręczeń

Decyzja administracyjna oraz postanowienie

Ugoda administracyjna

Skargi oraz wnioski

Forma upoważnień i pełnomocnictw

Forma wydawanych zaświadczeń

Podstawy i zakres prawny dotyczący dokumentacji i korespondencji
 

 • PISMA URZĘDOWE W PRAKTYCE

Jak powinna wyglądać decyzja administracyjna – skuteczność decyzji administracyjnej
 

 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Warsztaty z pisania pism, notatek i innych krótkich form przekazujących ważne informacje i istotne w sprawie ustalenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.
 

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO). Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.
 

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Cena brutto
329,00 zł
Zapisz się
Szkolenie : Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Szkolenie : Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przygotowaniem oraz analizą umów cywilnoprawnych, zarówno pracujących w administracji publicznej oraz firmach prywatnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 

Podczas szkolenia " umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" zostaną omówione przykładowe umowy cywilne, zapisy w umowach oraz klauzule niedozwolone. Szkolenie ma za zadanie w praktyczny i przystępny sposób wskazać jak konstruować umowy aby zabezpieczyć interes strony. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie analizować umowy, oraz tworzyć korzystne zapisy w umowach. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo praktyczny, po szkoleniu uczestnicy otrzymają wzory przykładowych umów, wzory pełnomocnictw oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia prawa cywilnego.

 

 

Czas trwania: 5 godzin

Rozkład godzinowy szkolenia uzależniony od dnia tygodnia:

- poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
- piątek: 10:30 – 15:30


Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura, zapisy w KRS i zapisy w CEIDG
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane
4. Znaczenie zasady swobody umów – na co prawo pozwala, a czego prawo zabrania, niedozwolone klauzule umowne, przykłady
5. „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach
6. Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne, omówienie przykładowych zapisów w umowach
- dopuszczalność kar umownych – orzecznictwo sądowe i doktryna w tym wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
8. Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie.
9. Dodatkowe zapisy w umowach cywilnoprawnych
9. Pytania uczestników.
10. Zakończenie szkolenia.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

 

Cena brutto
289,00 zł
Zapisz się
Prawo autorskie i prawo pokrewne - Szkolenie z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Prawo autorskie i prawo pokrewne - Szkolenie z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się prawami autorskimi, min. pracowników agencji reklamowych, pracowników radia, telewizji, pracowników portali informacyjnych, pracowników działów promocji, dziennikarzy, rzeczników prasowych. Szkolenie zainteresuje zarówno osoby zatrudnione w administracji publicznej (od poziomu gminy/miasta, poprzez poziom powiatowy, wojewódzki, a skończywszy na urzędach i agencjach centralnych) jak i w firmach prywatnych.

Podczas szkolenia z prawa autorskiego i praw pokrewnych, zostaną omówione najważniejsze pojęcia związane z prawami autorskimi, zostanie wyjaśnione między innymi pojęcie dzieła na tle obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy podczas sesji szkoleniowej dowiedzą się w jaki sposób tworzyć umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, kiedy i w jaki sposób można korzystać z cudzego dzieła bez zgody autora oraz jaka jest różnica pomiędzy umową licencyjną, a przenoszącą autorskie prawa majątkowe. Jednym z ostatnich punktów szkolenia będzie omówienie zasad korzystania z wizerunku zgodnie z zasadami związanymi z prawami autorskimi oraz ochroną danych osobowych.
 

 

Czas trwania: 5 godzin : 9:00-14:00
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)
Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Prawo autorskie i prawo pokrewne" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 

Program szkolenia:

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z prawami autorskimi i własnością intelektualną.
 • Zakres ochrony (przedmiot i podmiot ochrony praw autorskich).
 • Prawa autorskie majątkowe i osobiste.
 • Dziedziczność praw autorskich.
 • Omówienie i zaprezentowanie najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich (krajowe akty prawne oraz akty prawa wspólnotowego).
 • Zasady „sprzedaży” dzieła.
 • Warunki udzielania licencji na korzystanie m.in. z programów komputerowych.
 • Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich.
 • Omówienie najczęstszych przypadków związanych z naruszeniem praw autorskich.
 • Omówienie błędów popełnianych przez strony umów w zakresie praw autorskich.
 • Jak skonstruować umowę o przekazanie praw autorskich.
 • Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie.
 • „Dobre praktyki” w umowach przenoszących prawa autorskie.
 • Zakres obowiązków pracownika wynikający z umowy o pracę, a prawa autorskie.
 • Czy można podpisać umowę o dzieło z własnym pracownikiem?
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w związku z naruszeniem własności intelektualnej podmiotu trzeciego.
 • Ochrona własności intelektualnej w jednostce, zasady, podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • Sprzedaż własności intelektualnej przez organizacje, jednostki i firmy.
 • Korzystanie z zasobów internetu.
 • Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w internecie.
 • Informacje prasowe – wykorzystanie, przetworzenie.
 • Wizerunek człowieka jako dobro chronione.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.
 

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO). Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.
 

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Cena brutto
329,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie Konfliktem
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Zarządzanie Konfliktem

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla Managerom, Pracownikom działów HR oraz Operacyjnych, Kierownikom HR.Zapraszamy na warsztat online: ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM.


Po sesji będzie potrafić:
✅ Zrozumieć, jakie są przyczyny konfliktu
✅ Umieć zarządzać konfliktem w swoim zespole
✅ Mieć świadomość swoich reakcji na konflikt i swoich naturalnych preferencji w poszukiwaniu rozwiązywań
✅ Znajdować skuteczne metody komunikacji w konflikcie


Program:
✅ Czym jest konflikt?
✅ Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania
✅ Style zarządzania konfliktem wg modelu Thomasa-Kilmanna
✅ Konflikt jako szansa
✅ Rola lidera w zarządzaniu konfliktem
✅ Język odpowiedzialności w konflikcie - elementy analizy transakcyjnej
✅ Moje mocne strony i moje obszary pracy nad rozwiązywaniem konfliktu
✅ Lista moich działań w procesie rozwiązywania konfliktów
 

 

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Kurs Masaż aromaterapeutyczny
Masaż / Stacjonarne / Różne Miasta

Kurs Masaż aromaterapeutyczny

Gabinet Nina Nina Olechowska
Dostępne różne terminy

Masaże relaksacyjne mają wiele zalet, ale główną ich misją jest ukojenie nerwów, zmniejszenie napięcia mięśni oraz obniżenie poziomu stresu, przez co organizm doświadcza pełnego relaksu i odprężenia. Masaż aromaterapeutyczny jest to masaż relaksacyjny z użyciem naturalnych olejków eterycznych, które wpływają na nasze ciało i umysł. To dzięki ich zastosowaniu masaż ten korzystnie wpływa na stan skóry, likwiduje negatywne emocje, a po masażu jeszcze długo możemy cieszyć się otulającym nas przyjemnym zapachem.

To co oferuję ze swojej strony to wyposażona sala do masażu oraz kameralne grupy, tak abyście mogli wyciągnąć z tego kursu jak najwięcej wiedzy.
Aby podejść do kursu nie wymagane jest wykształcenie medyczne lub kosmetyczne.Program kursu:
1. Część teoretyczna
- pozytywny wpływ masażu na ciało i umysł
- omówienie wpływu technik masaży relaksacyjnych na układ nerwowy
- właściwości olejków aromaterapeutycznych (w tym ich oddziaływanie na ciało i umysł)
- przedstawienie i omówienie zasad wykonywania masażu relaksacyjnego
- przygotowanie olejków eterycznych do masażu (zasady, proporcje, oleje bazowe)
- przeciwwskazania do masażu


2. Część praktyczna
- przygotowanie miejsca do pracy i ergonomia pracy
- pokaz i nauka prawidłowego wykonania zabiegu na całe ciało
- przygotowanie własnych kompozycji zapachowych do wykonania masażu
- wykonanie masażu aromaterapeutycznego na modelu pod okiem instruktora


Czas trwania szkolenia:
7 godzin zegarowych (kurs jednodniowy)


Kursant otrzymuje:
- certyfikat ukończenia szkolenia


Istnieje możliwość odbycia kursu w indywidualnym terminie.

 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
Szkolenie : Negocjacje i konstruowanie umów handlowych w aspekcie prawnym i psychologicznym
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Szkolenie : Negocjacje i konstruowanie umów handlowych w aspekcie prawnym i psychologicznym

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się  przygotowanie umów cywilnych oraz negocjacjami handlowymi. Połączenie tych dwóch tematów, tj umów cywilnych w aspekcie prawnym i negocjacji handlowych powoduje, że podczas szkolenia  zostaną poruszone kwestie prawne i psychologiczne związane z przygotowaniem procesu handlowego. Każda umowa cywilna wywołuje skutki dla co najmniej dwóch storn stosunku prawnego. Ważne jest aby konstruując umowę zadbać nie tylko o to co jest „teraz” ale również i żeby zabezpieczyć siebie na przyszłość. Zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach daje gwarancję dotrzymania zobowiązań przez naszego kontrahenta i ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku braku realizacji postanowień umowy.   Podczas szkolenia uczestnicy nauczą  się konstruować samodzielnie umowy cywilne oraz prowadzić negocjacje handlowe. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co może zdziałać mowa ciała, w jaki sposób należy rozmawiać z kontrahentami aby osiągnąć zamierzony cel oraz w jaki sposób nie dać się nabrać na „sztuczki sprzedawców”. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 

 

Czas trwania: 10 godzin - 2 dni

Rozkład godzinowy szkolenia uzależniony od dnia tygodnia:

- poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
- piątek: 10:30 – 15:30

 


Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu negocjacji i konstruowania umów handlowych w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.Program szkolenia:
 

Dzień pierwszy:
1. Negocjacje umowy – jak zacząć?
2. Słaby partner biznesowy.
3. Równorzędny partner biznesowy.
4. Silniejszy partner biznesowy.
5. Ustalanie z partnerami biznesowymi.
6. Moja cena – cena kontrahenta – czym jest kompromis?
7. „As” w rękawie – kiedy użyć?
8. Jak nie dać się nabrać na „sztuczki” sprzedawców?
9. Jak przemycić swoje „sztuczki” w negocjacjach?
10. Początek zamykania sprzedaży.
11. Zamknięcie sprzedaży.
12. Obietnice, a wypełnienie obietnic – czy warto?
13. Pytania uczestników.
14. Zakończenie pierwszego dnia szkolenia.
 

Dzień drugi:
1. Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów  – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura, zapisy w KRS i zapisy w CEIDG
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane
4. Znaczenie zasady swobody umów – na co prawo pozwala, a czego prawo zabrania, niedozwolone klauzule umowne, przykłady
5. „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach
6. Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne, omówienie przykładowych zapisów w umowach
7. Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
8. Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie.
9. Pytania uczestników.
10. Zakończenie drugiego dnia szkolenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Cena brutto
689,00 zł
Zapisz się
Dostęp do informacji publicznej, otwarte dane, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Szkolenie
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Dostęp do informacji publicznej, otwarte dane, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Szkolenie

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie z skierowane jest do pracowników administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na administracji rządowej. Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione kwestie związane z pojęciem informacji publicznej takie jak: informacja prosta i przetworzona, szczególnie istotny interes publiczny, prywatność osoby fizycznej.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie udzielić odpowiedzi w ramach wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz przygotować decyzję administracyjną w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną omówione różnice pomiędzy informacją publiczną, a informacją sektora publicznego. Poruszona zostanie również kwestia pojęcia otwartych danych, nowości, która będzie obowiązywała od grudnia 2021 r.

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im na odpowiednie sklasyfikowanie wniosków o wpływających do instytucji in podjęcie właściwych kroków.


 

Czas trwania: 5 godzin

Rozkład godzinowy szkolenia z dostępu do informacji publicznej uzależniony od dnia tygodnia:

- poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
- piątek: 10:30 – 15:30


Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)

Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz przeprowadzenia kursu w trybie stacjonarnym.

 Program szkolenia:

 • Pojęcie informacji publicznej na tle obowiązujących przepisów prawa.
 • Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.
 • Informacja prosta i przetworzona, szczególnie istotny interes publiczny – wyjaśnienie zagadnień.
 • Zasady udostępniania informacji publicznej.
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wymogi udzielenia odpowiedzi.
 • Terminy na udzielnie informacji publicznej.
 • Zasady prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej jako źródła informacji publicznej.
 • Opłaty za formę udzielenia informacji publicznej.
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej – przesłanki, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorstw, „inne tajemnice ustawowo chronione”.
 • Wymogi decyzji administracyjnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.
 • Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej.
 • Pojęcie otwartych danych.
 • Kto udostępnia otwarte dane
 • W jaki sposób należy udostępnić otwarte dane
 • Pojęcie informacji sektora publicznego.
 • Informacja sektora publicznego jako kwalifikowana forma informacji publicznej – różnice pomiędzy „informacjami”.
 • Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 • Wymogi wniosku przy uzyskaniu informacji sektora publicznego.
 • Podstawa odmowy udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
 • „Droga” wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

Cena brutto
289,00 zł
Zapisz się
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektem ustawy o jawności życia publicznego. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się jakie założenia wprowadza projekt ustawy o jawności życia publicznego do ustawodawstwa krajowego oraz jakie kwestie są w nim uregulowane. Uczestnicy dowiedzą się jakie obowiązki spoczną na pracownikach administracji publicznej po wejściu w życie nowego aktu prawnego, którego zadaniem jest zastąpienie, min. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Grupą docelową są pracownicy administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na pracownikach ministerstw i innych urzędów centralnych. W szkoleniu powinny wziąć udział w szczególności kierownictwo jednostki oraz osoby odpowiedzialne w jednostce za udostępnianie informacji publicznej.

 

 

Czas trwania: 5 godzin

Rozkład godzinowy szkolenia uzależniony od dnia tygodnia:

- poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
- piątek: 10:30 – 15:30


Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Projekt ustawy o jawności życia publicznego" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Ustawa o jawności życia publicznego – geneza
2. Jakie są założenia ustawy o jawności życia publicznego – jakie akty prawne zastąpi?
3. Kogo dotyczą założenia ustawy o jawności życia publicznego.
4. Nowe obowiązki kierowników jednostek po wejściu w życie ustawy o jawności życia publicznego.
5. Rejestr umów cywilno prawnych – obligatoryjny czy fakultatywny?
6. Kim jest sygnalista w jednostce?
7. Zasady „bycia” sygnalistą?
8. Jakiej ochronie podlega sygnalista?
9. Ustawa o jawności życia publicznego, a przeciwdziałanie korupcji – rozwiązania w sektorze publicznym i prywatnym – procedury antykorupcyjne.
10. Zasady udostępniania informacji publicznej – ustawa o jawności życia publicznego.
11. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne na tle nowych przepisów.
12. Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne.
13. Pytania uczestników.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

Cena brutto
289,00 zł
Zapisz się
Sygnalista – nowa regulacja prawna - szkolenie
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Sygnalista – nowa regulacja prawna - szkolenie

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Podczas szkolenia zostanie omówione pojęcie Sygnalisty na tle powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z obowiązkami pracodawcy względem ochrony Sygnalisty w tym zasady tworzenia procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami ochrony Sygnalisty, uprawieniami Sygnalisty oraz procedurami wewnętrznymi jakie wymagane są przez przepisy prawa. Szkolenie skierowane będzie na aspekt praktyczny związany z ustawą o Sygnaliście.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe regulaminy oraz omówione słabe i mocne strony ustawy.

 
Czas trwania: 5 godzin

Rozkład godzinowy szkolenia uzależniony od dnia tygodnia:
- poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
- piątek: 10:30 – 15:30

Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)
Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.
W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Sygnalista" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:

1. Pojęcie SYGNALISTY w myśl obowiązujących przepisów prawa.
2. Kto i w jakich okolicznościach może zostać SYGNALISTĄ?
3. SYGNALISTA w sektorze publicznym.
4. SYGNALISTA w sektorze prywatnym.
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie procedur wewnętrznych związanych z SYGNALISTĄ.
6. Omówienie przykładowych procedur dotyczących SYGNALISTÓW.
7. Zakres ochrony SYGNALISTY.
8. Kiedy i na jakich zasadach SYGNALISTA podlega ochronie.
9. Rodzaje naruszeń związanych z ochroną SYGNALISTY.
10. Poufność danych SYGNALISTY.
11. SYGNALISTA, a prasa
12. Pytania uczestników.
13. Podsumowanie szkolenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Cena brutto
309,00 zł
Zapisz się
Kurs Masaż bańką chińską (antycellulitowy i leczniczy)
Masaż / Stacjonarne / Różne Miasta

Kurs Masaż bańką chińską (antycellulitowy i leczniczy)

Gabinet Nina Nina Olechowska
Dostępne różne terminy

Masaż bańką chińską staje się już coraz bardziej powszechny i stosuje się go zarówno w gabinetach fizjoterapii i masażu, jak również kosmetycznych. To wszystko dzięki mnogości jego zastosowań, ponieważ masaż leczniczy poprawia odporność i pomaga redukować napięcie mięśni, natomiast antycellulitowy skutecznie rozprawi się z cellulitem i zmniejszy widoczność rozstępów. Jego wielką zaletą jest skuteczność, a dodatkowym plusem to, że do wykonania tego masażu nie potrzebujemy specjalistycznych (często drogich) urządzeń.

Kurs obejmuje naukę masażu bańką chińską antycellulitowo-modelującego oraz podstawy leczniczego i powstał z myślą, aby przybliżyć zalety tych zabiegów oraz obalić mit, że masaż antycellulitowy bańką chińską musi być bolesny. W trakcie kursu uczestnicy będą mieć możliwość pracy na bańkach silikonowych oraz gumowych (aby każdy mógł zobaczyć różnicę w pracy na obu bańkach).

To co oferuję ze swojej strony to wyposażona sala do masażu oraz kameralne grupy, tak abyście mogli wyciągnąć z tego kursu jak najwięcej wiedzy.
Istnieje możliwości przeprowadzenie kursów indywidualnych, ale tylko poprzez wcześniejszy kontakt mailowy.
Aby podejść do kursu wymagane jest wykształcenie medyczne lub kosmetyczne (ukończone lub trwające).


Program kursu:
1. Część teoretyczna :
- historia masażu bańką chińską
- przedstawienie typów baniek oraz olejków używanych do masażu
- omówienie różnic między masażem antycellulitowym, a leczniczym
- omówienie oddziaływania masażu leczniczego oraz antycellulitowego (przykłady odczynów i skutków zarówno negatywnych jak i pozytywnych masażu próżniowego)
- wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu
- omówienie zasad wykonywania masażu i prowadzenia pacjenta
- omówienie zagadnień dotyczących cellulitu (przyczyny powstawania, rodzaje oraz stopnie)
- przytoczenie przykładów z doświadczenia w pracy z pacjentami/klientami.

2. Część praktyczna :
- przygotowanie do zabiegu, higiena i ergonomia pracy oraz konserwacja sprzętu
- przedstawienie technik wykonania masażu na poszczególnych częściach ciała (również automasażu)
- praktyczny trening wykonania masażu na osobie modelującej pod okiem instruktora.


Czas trwania szkolenia:
7 godzin zegarowych (kurs jednodniowy)


Na zakończenie kursant otrzymuje:
- komplet baniek chińskich
- certyfikat ukończenia szkolenia


Istnieje możliwość odbycia kursu w terminie indywidualnym.
 

Cena brutto
450,00 zł
Zapisz się

Szkolenia, które realizowaliśmy:GOLD
HR / BHP / Stacjonarne /

ABC prawa pracy wraz z pracami szczególnie niebezpiecznymi

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z szerokim komentarzem na autentycznych przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla: osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się oraz osób zamierzających zatrudnić pracowników.
 


 

Program szkolenia:

Dzień 1 – Prawo pracy

- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne,
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja  (ćwiczenia)

Dzień 2 – Prace szczególnie niebezpieczne
- Prace szczególnie niebezpieczne – podstawowe akty prawne
- Prace budowlane jako prace szczególnie niebezpieczne
- Prace związane z usuwaniem i transportem materiałów niebezpiecznych
- Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
- Substancje i czynniki chemiczne
- Wypadki w pracy
- Podsumowanie szkolenia – rozmowy indywidualne z uczestnikami szkolenia (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz osoby wykonujące prace.

   

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującego się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych.

 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.

Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
600,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Stacjonarne /

ABC BHP

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z szerokim komentarzem na autentycznych przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, a także dla osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się.


Program szkolenia:

 • Ogólne przepisy bhp
 • Ergonomia stanowisk pracy
 • Maszyny i urządzenia techniczne
 • Prace budowlane oraz prace szczególnie niebezpieczne
 • Transport i magazynowanie materiałów
 • Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • Wypadki w pracy   

   

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
- zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz osoby wykonujące prace.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
GOLD
Administracja / Prawo / Stacjonarne /

ABC prawa pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy z zakresu ewidencjonowania czasu pracy, prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz prowadzenia
dokumentacji pracowniczej wraz z dokumentacją czasu pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób rozliczających czas pracy, zajmującymi się kadrami oraz osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz pracowników z działu kadr w zakresie ewidencji i rozliczenia czasu pracy.
 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Stacjonarne /

ABC Prac budowlanych

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia prac budowlanych wraz z przestrzeganiem przepisów bhp oraz prawidłowym przygotowaniem
stanowiska pracy wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów nie przestrzegania przepisów bhp w budownictwie.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się oraz pracodawców, zleceniodawców osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy bhp
Ergonomia stanowisk pracy
- Maszyny i urządzenia techniczne
- Prace budowlane oraz prace szczególnie niebezpieczne
- Transport i magazynowanie materiałów
- Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
- Wypadki w pracy

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami przygotowania stanowiska pracy do wykonywania prac budowlanych,
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlanych,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu profilaktycznych działań mających na celu eliminację wypadków w pracy,
 • zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami w czasie przygotowania stanowiska pracy,
 • zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących prowadzonej kontroli realizacji prac budowlanych przez PIP.

   

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
300,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Stacjonarne / Różne Miasta

Wypadek w pracy to nie zawsze przypadek

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia postępowania powypadkowego, 
tworzenia dokumentacji powypadkowej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i
osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką wypadków w pracy
- Postępowanie kontrolne PIP w związku z wypadkiem w pracy na terenie zakładu pracy
- Zagrożenia w środowisku pracy
- Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy
- Najczęstsze nieprawidłowości w postepowaniu wypadkowym
- Analiza przypadku – dla postępowania wypadkowego (ćwiczenia) 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami postępowania w przypadku zaistnienia wypadku w pracy,
- zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny badających zaistniały wypadek w pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu obowiązków zarówno dla „pracodawcy” oraz „poszkodowanego” związanych z zaistniałym wypadkiem w pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku oraz formułowane wnioski pokontrolne,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej w przypadku kontroli PIP związanej w zaistniałym wypadkiem w pracy.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.


Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Stacjonarne / Różne Miasta

Kontrola zakładu przez Państwową Inspekcję Pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia kontroli przez organy administracji
publicznej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką pracodawców, przedsiębiorców
- Uprawnienia Inspektora Pracy oraz podmiotu kontrolowanego w czasie prowadzonej kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy
- Przebieg kontroli PIP
- Najczęstsze nieprawidłowości
- Sankcje, wykroczenia wobec stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- Tworzenie odpowiedzi na środki prawne (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny,
- przedstawienie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w prowadzonej dokumentacji pracowniczej,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
Body Type Camp - 3 dniowe warsztaty " Pokochaj Swoje Ciało"
Coaching / Warsztaty / Uniejów

Body Type Camp - 3 dniowe warsztaty " Pokochaj Swoje Ciało"

Mentoring Witalny by Anna Owczarek
Brak dostępnych terminów

Chcesz nauczyć się jak wprowadzić ład w swoich myślach o własnym wyglądzie, właściwej troski o swoje ciało oraz akceptacji i szacunku do siebie i własnego ciała? Chcesz wiedzieć jak cieszyć się życiem bez kompleksów, jak odczytywać sygnały wysyłane przez ciało, ale także jak na nie odpowiadać?
A może chcesz wyciszyć się, uspokoić i pobyć w gronie fantastycznych kobiet, rozmawiając, witalnie truchtając i oddychając metodą Butejki, a to wszystko w cudownym czterogwiazdkowych Hotelu**** Medical Spa Lawendowe Termy?
 

Uniejów : Wydarzenie, którego nigdy dotąd nie było!  Biletów z dnia na dzień coraz mniej, a liczba ograniczona! Zapisz się już dziś

Zapraszamy Cię na warsztaty ciał dla kobiet "BODY TYPE CAMP", które odbędą się w dniach 18-20 czerwiec 2021r.

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ SIĘ NA BODY TYPE CAMP?
Przede wszystkim dlatego, że na to zasługujesz. Zasługujesz na skończenie raz na zawsze z dietami, z porównywaniem się i zbyt częstym wchodzeniem na wagę. Zasługujesz na to, aby zadbać o siebie, dostrzec w sobie piękno. Zasługujesz na zaczerpnięcie świeżej energii, odnalezienie radości życia, sukces i odpoczynek w pięknym, luksusowym miejscu. Zasługujesz na to!

Jeśli wciąż masz w głowie dwa pytania:

 • jak przestać się porównywać
 • jak odnaleźć radość życia i pokochać swoje ciałoTo wydarzenie dla Ciebie!

 

Dzięki BODY TYPE CAMP:

 • popracujesz nad swoim ciałem i to nie tylko fizycznie
 • zregenerujesz swoje ciało i naładujesz się mnóstwem pozytywnej energii w krótkim czasie
 • przeznaczysz ten czas tylko dla siebie i swojego ciała
 • poprawisz swoją samoocenę i samopoczucie
 • poczujesz się lepiej i odnajdziesz radość życia
 • zaakceptujesz swoje ciało takim jakie jest i przestaniesz tak często wchodzić na wagę
 • odpoczniesz w gronie fantastycznych kobiet
 • zadbasz o siebie i dostrzeżesz w sobie piękno
 • poznasz swoje ciało i zajrzysz w głąb siebie
 • zbudujesz, zaakceptujesz, wzmocnisz siebie będąc “tu i teraz”

 

BODY TYPE CAMP to wyjątkowy wyjazd dla tych z nas, które potrzebują odnaleźć radość w życiu, dostrzec w sobie piękno i zatrzymać się choć na chwilę, aby zaczerpnąć świeżej energii i to w najlepszym wydaniu. W świecie, w którym kult ciała jest niemal numerem jeden i w którym wszystko pędzi potrzebujemy chwili spokoju i skupienia na sobie, na swoich potrzebach. Właśnie dlatego specjalnie dla kobiet i przez kobiety został stworzony 3 dniowy warsztat "Pokochaj Swoje Ciało".
 

 • 3 dni warsztatów z ciałem
 • opieka wykwalifikowanego zespołu
 • strefa wellness z wodą termalną
 • poranne spacery witalne
 • warsztat kulinarny
 • warsztat kosmetyczny
 • pełne wyżywienie (3 posiłki)
 • Medical SPA Hotel **** Lawendowe Termy


UWAGA Zadzwoń, napisz do nas i dołącz teraz do listy już zapisanych wspaniałych kobiet
Liczba miejsc ograniczona (w grupie będzie maksymalnie 15 osób).
 

Szkolenie poprowadzi: Mentoring Witalny by Anna Owczarek i Instytut Świadomego Rozwoju

 

Cena brutto
2700,00 zł
Zapisz się
Sesja Diet Coachingu
Coaching / Szkolenia Online

Sesja Diet Coachingu

Mentoring Witalny by Anna Owczarek
Brak dostępnych terminów

Czym jest Diet Coaching? To program świadomego odżywiania i stylu życia realizowany w formie cyklu spotkań (sesji), podczas których Diet Coach towarzyszy Klientowi w wyznaczaniu i osiąganiu ważnego i dla niego celu.


Kim jest Diet Coach?

- to osoba, która motywuje do zmian i to nie tylko związanych z jedzeniem, ale zmian nawyków, zachowań i przekonań, jak również w uświadamianiu i poznawaniu własnego ciała i zaakceptowaniu go
- to coach, który wspiera i poprawia jakość życia swoich klientów zachęca do wyjścia ze strefy komfortu i brania odpowiedzialności za swoje działania – przy tym nie oceniając i nie wypytując o sprawy osobiste
- to praktyk, który dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie zdrowego stylu życia, który pomaga w pozbyciu się strachu w osiąganiu życiowych celów
- to mistrz zmiany nawyków i przyzwyczajeń związanych z jedzeniem posiadający wiedzę i doświadczenie w pracy z emocjami, ze stresem i z ciałem
- to osoba posiadająca certyfikat ukończenia Szkoły Diet Coachingu Urszuli Mijakoskiej akredytowanej przez Izbę Coachingu, która pomaga ludziom w sposób naturalny, w zgodzie ze sobą dokonać lepszych wyborów


Nazywam się Anna Owczarek i jestem Diet Coachem, Mentorem Witalnym i Managerem Technologii Smaku. Przede wszystkim jednak jestem kobietą, propagatorką zdrowego stylu życia i holistycznego podejścia do niego, która pomaga innym kobietom w zmianie i wspiera je w rozwoju.


Metoda pracy:
Diet Coaching to 8-15 sesji (1 sesja – ok. 60 minut) w odstępach co 1-2 tygodnie.
Pierwsza wstępna rozmowa – do 15 minut – bezpłatnie.
Diet coaching – 150 zł sesja 60 min.
Diet coaching – 1000 zł cykl 8 sesji po 60 min.
Diet coaching – 1500 zł 15 sesji po 60 min. 

Zapraszam

Cena brutto
150,00 zł
Zapisz się
Odkryj Swój Talent! - BEZPŁATNY WEBINAR
Psychologia / Szkolenia Online

Odkryj Swój Talent! - BEZPŁATNY WEBINAR

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Zapraszamy na bezpłatny webinar: ODKRYJ SWÓJ TALENT!

Program dedykowany wszystkim zainteresowanym identyfikacją i rozwojem swoich talentów, a przede wszystkim managerom czy pracownikom HR odpowiedzialnym za rozwój ludzi w organizacjach.
JEDYNY RAZ W TYM ROKU W BEZPŁATNEJ ODSŁONIE!

Podczas sesji dowiesz się i nauczysz się:
✅ Jak Identyfikować swój talent i talenty innych
✅ Zrozumiesz jakie są Twoje mocne strony lub osób w Twojej organizacji
✅ Jak możesz mocne strony (swoje lub swojego zespołu) wykorzystywać i rozwijać
✅ Podejmiesz decyzje, które talenty, dla Ciebie lub ludzi w Twojej organizacji, są szczególnie ważne
 

Cena brutto
0,00 zł
Zapisz się
Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)
Psychologia / Szkolenia Online

Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Zapraszamy na warsztat online: WARSZTAT MOCNYCH STRON. Z wykorzystaniem Clifton Strengths. Program dedykowany każdemu, kto chciałby poznać i zrozumieć swoje talenty i nauczyć się, jak je rozwijać w mocne strony.

❗️UWAGA: Cena zawiera koszt kwestionariusza „TOP 5 Clifton Strengths” oraz cenę warsztatu online (4 godz.)

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Planować swój rozwój w oparciu o mocne strony
✅ Rozumieć swój sposób działania, odczuwania i myślenia w kontekście swoich talentów
✅ Ustalić świadome kroki w swojej karierze zawodowej
✅ Korzystać z talentów w perspektywie zespołowej

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

 

Cena brutto
529,00 zł
Zapisz się
Mediacje & Zarządzanie Konfliktami
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Mediacje & Zarządzanie Konfliktami

"Mediatorzy Polscy"
Brak dostępnych terminów

Szkolenie bazowe 2 – modułowe. W tym układzie Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym wybranym module. Udział w dwóch modułach szkoleniach pozwala uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

 

Formułę szkolenia w formie online oferujemy w trybie:

Szkolenie online – weekendowe: Zajęcia online w dniach sobota – niedziela (4 dni) w godzinach 9.00 – 17.00 (łącznie 30h) + spotkanie podsumowujące z mentoringiem online + e-learning (15h).

5-6.02.2022 r. - Moduł 1
12-13.02.2022 r. - Moduł 2


Program szkolenia:
Moduł 1 Będzie poświęcony kwestiom psychologicznym i kompetencyjnym w zakresie zarządzania konfliktami w różnych grupach. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów i dynamiki konfliktów oraz umiejętności wykorzystywania praktycznych narzędzi do zmiany stylu komunikacji członków konfliktu.

Moduł 2 Będzie poświęcony prawnym i organizacyjnym aspektom prowadzenia mediacji. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i techniki stosowane w zawodzie mediatora.

Moduł 1
1. Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście
pracy mediatora.
2. Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.
3. Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.
4. Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.
5. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z
oporem.
6. Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.
7. Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
8. Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2
1. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
2. Monolog mediatora – zagadnienie teoretyczne i trening umiejętności.
3. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
4. Etapy mediacji.
5. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
6. Wskazania i przeciwskazania do mediacji.
7. Prawne aspekty prowadzenia mediacji.
8. Zasady konstruowania ugód: prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
9. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron,
ćwiczenia praktyczne.


Inwestycja:
Moduł 1: 749 zł.
Moduł 2: 749 zł.
Całe szkolenie bazowe: 1490 zł.

 

Szkolenie bazowe składa się z:
-30h zajęć na żywo online
-5h pracy własnej nad dokumentacją własną
-10h e-learningu z mentoringiem
-Bonusowe szkolenie – Zarządzanie stresem (online 8h)
Łącznie szkolenie składa się z 45h zegarowych.


Pytania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@mediatorzy-polscy oraz drogą telefoniczną: 791 397 014.


Potwierdzenie udziału w szkoleniu:
Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat zgodne z zasadami MEN.

UWAGA: W ramach ukończonego szkolenia ZAPEWNIAMY STAŻ MEDIACYJNY.

 

 

Cena brutto
1490,00 zł
Zapisz się
Budowanie Ścieżek Kariery
HR / BHP / Szkolenia Online

Budowanie Ścieżek Kariery

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów oraz managerom operacyjnym zainteresowanym HR i alternatywami rozwojowymi dla pracowników.

 

Zapraszamy na warsztat online: BUDOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Stworzyć alternatywy rozwojowe dla pracowników
✅ Zaplanować strukturę ścieżek kariery w oparciu o potrzeby organizacji
✅ Połączyć opcje rozwoju ze strategią sukcesji talentów
✅ Usprawnić komunikację dotyczącą rozwoju między organizacją a pracownikami

Program:
✅ Pojęcie kariery
✅ Dwie perspektywy kariery
✅ Budowanie mapy kariery
✅ Planowanie ścieżki rozwoju kariery
✅ Budowanie specjalnych ścieżek rozwoju
✅ Indywidualne aspekty kariery

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 


 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert