Lista szkoleń

Kurs Refleksologia stóp
Masaż / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kurs Refleksologia stóp

Gabinet Nina Nina Olechowska
Dostępne różne terminy

Refleksologia to terapia holistyczna (traktuje ciało ludzkie jako całość, a nie skupia się tylko na pojedynczych organach lub schorzeniach).
Na stopach mamy ponad 7 000 zakończeń nerwowych i dlatego możemy znaleźć na nich refleksy odpowiadające konkretnym organom i częściom ciała. Pobudzenie refleksów podczas zabiegu pomaga redukować stres oraz walczyć z bezsennością, przyspiesza krążenie krwi, a co za tym idzie szybciej pozbywamy się toksyn, a tkanki są lepiej odżywione. Refleksologia pomaga również w uśmierzeniu bólu mięśni i kręgosłupa oraz wspiera walkę ze skutkami refluksu i chronicznego zmęczenia. Jako jedna z nielicznych technik związanych z uciskami na ciało jest bezpieczna dla osób starszych oraz z zaawansowaną osteoporozą.Program kursu:
1. Część teoretyczna
- przedstawienie historii refleksologii na świecie i w Polsce (skąd pochodzi i kto przekazywał wiedzę dalej)
- omówienie głównych założeń refleksologii
- omówienie zdrowotnego wpływu refleksologii na organizm
- przedstawienie wskazań oraz przeciwwskazań do zabiegu
- zaprezentowanie stref na stopie i technik wykonywania zabiegu
- omówienie refleksów i ich związku z organizmem człowieka
- przykłady z pracy z klientami/pacjentami reakcji na zabieg

2. Część praktyczna:
- przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu
- metodyka wykonania wraz z pokazaniem poszczególnych technik
- stawianie diagnozy na podstawie odczytu refleksów
- praktyczna nauka wykonywania zabiegu na modelu pod okiem instruktora
- opracowanie refleksów w wybranych jednostkach chorobowych


Czas trwania szkolenia:
7-8 godzin zegarowych (kurs jednodniowy)


Kursant otrzymuje:
- certyfikat


Istnieje możliwość odbycia kursu w indywidualnym terminie.
 

Cena brutto
500,00 zł
Zapisz się
Profesjonalne Szkolenie Opiekunów Dziecięcych
Psychologia / Szkolenie stacjonarne / Rzeszów

Profesjonalne Szkolenie Opiekunów Dziecięcych

REA sp. z o.o.
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia "Profesjonalna Opiekunka Dziecięca" jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy jako profesjonalne opiekunki dziecięce, a także zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia rozwoju dzieci w różnych grupach wiekowych. Szkolenie jest elastyczne i dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomu doświadczenia uczestników.

 

 

Główne cele szkolenia to: 

 • zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci,
 • bezpieczeństwo i higiena w pracy z dziećmi,
 • zrozumienie potrzeb i komunikacja z dziećmi,
 • tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy,
 • radzenie sobie z trudnościami i konfliktami
 • promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia.

 


 

Cena szkolenia stacjonarnego - 500 zł brutto / os – min. 6 osób

Czas trwania szkolenia ( ilość godzin, dni) : 2 dni szkolenia ( 16 godzin)

Miejsce szkolenia: Rzeszów.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydawany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu i potwierdzający nabycie umiejętności – zaświadczenie wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych ( egzamin ICVC), przesłany na wskazany adres do korespondencji.
Program szkolenia:

Dzień 1:
1. Wprowadzenie do roli opiekunki dziecięcej ( 2 godziny)
a) rola i odpowiedzialność opiekunki dziecięcej.
b) zrozumienie potrzeb rozwojowych dzieci w różnych grupach wiekowych.
c) komunikacja i współpraca z rodzicami.

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc ( 2 godziny)
a) podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na placach zabaw.
b) wiedza na temat pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach medycznych.
c) zapobieganie wypadkom i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

3. Tworzenie stymulującego środowiska dla nauki i zabawy
a) organizacja aktywności wspierających rozwój dzieci.
b) zabawy i gry kreatywne dla różnych grup wiekowych.
c) wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka.


Dzień 2:
1. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka ( 2 godziny)
a) Wspieranie zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
b) Radzenie sobie z emocjonalnymi wyzwaniami u dzieci.
c) Rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji.

2. Znaczenie aktywności poznawczej i kreatywnej ( 2 godziny)
a) dostosowanie aktywności do wieku i zainteresowań dziecka.
b) rozwijanie zdolności poznawczych przez gry i zadania intelektualne.
c) kreatywne aktywności wspierające rozwój myślenia dziecka.

3. Zdrowe odżywianie dla dzieci ( 2 godziny)
a) Zasady zrównoważonej i zdrowej diety dla dzieci.
b) Przygotowywanie zdrowych posiłków i przekąsek.
c) Dieta dla dzieci z różnymi alergiami i preferencjami żywieniowymi.

4. Samorozwój i rozwój kariery jako opiekunka dziecięca ( 2 godziny)
a) kontynuacja rozwoju zawodowego i możliwości doskonalenia umiejętności.
b) znalezienie odpowiednich ofert pracy i rozwijanie własnej marki jako opiekunka dziecięca.
c) podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom.

 

Cena brutto
500,00 zł
Zapisz się
Specjalistyczne usługi opiekuńcze kurs online
Psychologia / Szkolenie online

Specjalistyczne usługi opiekuńcze kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest poznanie charakterystyki danych zaburzeń psychicznych oraz skali ich występowania w społeczeństwie. W szkoleniu opisano rolę środowiskowej opieki psychiatrycznej, metody współpracy z pacjentem psychiatrycznym. A także rolę pacjenta i jego rodziny w procesie zdrowienia. Omówiono zagadnienia interwencji w nagłych sytuacjach, w tym sytuacji zagrożenia samobójstwem, w szkoleniu przedstawiono podstawy pierwszej pomocy.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
259,00 zł
Zapisz się
Akademia psychologii dziecka - kurs online
Psychologia / Szkolenie online

Akademia psychologii dziecka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwoju dzieci dzieci i młodzieży. Uczestnik szkolenia zdobędzie przygotowanie metodyczne do pracy z dzieckiem: z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniem uwagi jak również trudnym i agresywnym. Zdobędzie podstawowe umiejętności do pracy z dzieckiem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł psychologiczno-pedagogiczny  60 godz.
Podstawy psychologii ogólnej
Podstawy psychologii wychowania
Podstawy psychologii rozwoju
Podstawy pedagogiki ogólnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Biomedyczne podstawy rozwoju


Moduł wiedzy o rozwoju i psychologii dziecka 40 godz.
Podstawy psychologii zaburzeń dzieci i młodzieży
Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia
Zaburzenia neurorozwojowe – ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera
Psychologiczna ocena rozwoju dziecka

Metodyka pracy z dzieckiem 50 godz.
Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane metody terapii wspomagającej (Integracja sensoryczna, Kinezjologia edukacyjna, Metoda Weroniki Sherborn, Terapia pedagogiczna)
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi
Metodyka pracy z dzieckiem trudnym oraz agresywnym

Moduł umiejętności w pracy z dzieckiem 60 godz.
Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Elementy wczesnego wspomagania rozwoju
Elementy treningu zastępowania agresji
Elementy treningu umiejętności społecznych
Elementy muzykoterapii oraz bajkoterapii
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy

Razem: 210 godz

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Akademia pomocy psychopedagogicznej - kurs online
Psychologia / Szkolenie online

Akademia pomocy psychopedagogicznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, resocjalizacją, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem – głównie z osobami niedostosowanymi społecznie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 50 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Psychologia wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień
Podstawy pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży
Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa

Moduł opiekuńczo-resocjalizacyjny 80 godz.
Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii
Prawne i psychologiczne metody resocjaizacji z elementami kryminologii
Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym

Moduł profilaktyki społecznej i prewencji 70 godz.
Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia
Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii
Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii oraz uzależnie behawioralnych
Prewencja zachowań suicydalnych
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej

Moduł umiejętności i kompetencji terapeutycznych 50 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w profilatyce i terapii
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej
Podstawy tutoringu z elementami coachingu
Trening komuniacji interpresonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy
Elementy bajkoterapii, muzykoterapii, geloterapii w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
629,00 zł
Zapisz się
Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł w nowym PZP - praktyczne aspekty procedur wewnętrznych. Szkolenie online z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł w nowym PZP - praktyczne aspekty procedur wewnętrznych. Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady wynikające nie tylko z nowej ustawy prawo zamówień publicznych ale również z ustawy o finansach publicznych oraz z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z tworzeniem wewnętrznych procedur odwołujących się do zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dokonywania zakupy usług/dostaw/robót budowlanych w ramach zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł. netto.


W czasie szkolenia z zamówień publicznych do kwoty 130 00 zł w nowym Prawie Zamówień Publicznych uczestnicy zapoznają się z następującymi zasadami; jak prawidłowo stworzyć regulaminy wewnętrzne w aspekcie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych, jakich zapisów unikać w regulaminach, jak dostosować istniejące regulaminy do nowych przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe regulaminy oraz omówione ich słabe i mocne strony.
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć regulaminy wewnętrzne w jednostce ocenić przydatność już posiadanych oraz zweryfikować zasadność istniejących procedur.
Jednym z elementów szkolenia będzie omówienia zasad tworzenia umów z wykonawcami/dostawcami w ramach zamówień publicznych do 130 000 zł.


 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Zamówień Publicznych do 130 000zł" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.
Program szklenia:

1. Nowe zasady Prawa Zamówień Publicznych
a) Jakie zasady zostały wprowadzone nowelizacją PZP w zakresie „małych zamówień publicznych”

2. Wyłączenie kwotowe stosowania Prawa Zamówień Publicznych

3. Jak należy szacować wartość zamówienia?
a) Czym jest zaniżenie zamówienia, a czym podział zamówienia?
b) Łączenie zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy.
c) Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia.
d) Wzajemna korelacja pomiędzy zamówieniami publicznymi, a finansami publicznymi.

4. Co oznacza pojęcie „zakup jednorazowy”?

5. Jak „kupować” do 130 000 złotych?
a) Wewnętrzne progi do 130 000 złotych – jakie zastosować? Czy istnieją progi „obligatoryjne”?
b) Jak dokumentować zamówienia do 130 000 złotych?
c) Jakie wewnętrzne procedury warto wprowadzić przy zamówieniach do 130 000 zł.

6. Czy regulaminy wewnętrzne są konieczne w jednostce? Propozycje zapisów w regulaminach wewnętrznych.
a) Co warto zawrzeć w regulaminie?
b) Szacowanie zamówienia.
c) Procedura „poszukiwania” wykonawcy.
d) Procedura wyłonienia wykonawcy.

7. Rola Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) przy zamówieniach publicznych do 130 000 zł .

8. Zasada konkurencyjności, a zamówienia do 130 000 zł .

9. Umowy w zamówieniach „bagatelnych”.
a) Jakie zapisy wprowadzić do umów.
b) Postanowienia umowne obligatoryjne i fakultatywne.
c) Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy przy zamówieniach do 130 000 zł.

10. Przykładowe regulaminy w jednostkach – omówienia na przykładach obowiązujących regulaminów

11. Pytania uczestników.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie online z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektem ustawy o jawności życia publicznego. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się jakie założenia wprowadza projekt ustawy o jawności życia publicznego do ustawodawstwa krajowego oraz jakie kwestie są w nim uregulowane. Uczestnicy dowiedzą się jakie obowiązki spoczną na pracownikach administracji publicznej po wejściu w życie nowego aktu prawnego, którego zadaniem jest zastąpienie, min. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Grupą docelową są pracownicy administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na pracownikach ministerstw i innych urzędów centralnych. W szkoleniu powinny wziąć udział w szczególności kierownictwo jednostki oraz osoby odpowiedzialne w jednostce za udostępnianie informacji publicznej.

 

 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń onlineSzkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Projekt ustawy o jawności życia publicznego" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Ustawa o jawności życia publicznego – geneza
2. Jakie są założenia ustawy o jawności życia publicznego – jakie akty prawne zastąpi?
3. Kogo dotyczą założenia ustawy o jawności życia publicznego.
4. Nowe obowiązki kierowników jednostek po wejściu w życie ustawy o jawności życia publicznego.
5. Rejestr umów cywilno prawnych – obligatoryjny czy fakultatywny?
6. Kim jest sygnalista w jednostce?
7. Zasady „bycia” sygnalistą?
8. Jakiej ochronie podlega sygnalista?
9. Ustawa o jawności życia publicznego, a przeciwdziałanie korupcji – rozwiązania w sektorze publicznym i prywatnym – procedury antykorupcyjne.
10. Zasady udostępniania informacji publicznej – ustawa o jawności życia publicznego.
11. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne na tle nowych przepisów.
12. Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne.
13. Pytania uczestników.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się
Jak radzić sobie z "pomarańczową" skórką. Przepisy na brak cellulitu - ebook
Kosmetologia / E-book / Rzeszów

Jak radzić sobie z "pomarańczową" skórką. Przepisy na brak cellulitu - ebook

Gabinet Nina Nina Olechowska

W ebooku znajdują się sposoby jak łatwo radzić sobie z cellulitem - domowymi sposobami.


Spis treści ebooka:
1. Cellulit - co to takiego?
2. Przyczyny powstawania
3. Jak z nim walczyć

Zapraszam do lektury.

Link w formie pdf zostanie wysłany po zapisaniu się/zgłoszeniu do szkolenia.

Cena brutto
0,00 zł
Zapisz się
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej - kurs online
Psychologia / Szkolenie online

Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Główny nacisk szkolenia koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksją. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy terapii pedagogicznej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć posiadają np. nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Nasze szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje uprawnień, gdyż uprawnienia do prowadzenia tych zajęć nadawane są w toku studiów.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY TERAPEUTYCZNE PRACY Z DYSLEKTYKAMI 6 godz.
Przyczyny dysleksji, Typy dysleksji wg M. Bogdanowicz i D. Bakker, Symptomy ryzyka dysleksji, Cechy dyslektyków, Jak postępować
z dyslektykami?, Skala Ryzyka dysleksji (SRD), Diagnoza pedagogiczna dysleksji, Diagnoza psychologiczna dysleksji, Zalecenia terapeutyczne w pracy z dyslektykami, Ważniejsze pojęcia związane z dysleksją
II. TERAPEUTYCZNE I METODYCZNE PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ 4 godz.
Pojęcie terapii pedagogicznej, Cele terapii pedagogicznej, Organizacja działań terapeutycznych, Przykłady ćwiczeń wykorzystywanych w terapii pedagogicznej
III. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE 1 godz.
Istota zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Uczestnicy programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
IV. METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH 9 godz.
Cele, kierunki, zadania programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Planowanie i realizacja programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Organizacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Metody i środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci dyslektycznych, Treści programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- „Ortograffiti”, Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla klas IV – VI, Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji poznawczych, Przykładowy program indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka - kurs online
Psychologia / Szkolenie online

Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi tj. Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD. Uczestnik zdobędzie umiejętność sporządzania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Uczestnik szkolenia zapozna się również z metodami i technikami stosowanymi w procesie terapeutycznym w zaburzeniach neurorozwojowych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą behawioralnym pracującym z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU 12 godz.
Pojęcie rozwoju psychicznego, zadania rozwojowe, Charakterystyka psychofizycznego rozwoju dziecka 3-7 lat, Psychologia rozwojowa w praktyce, Metody badawcze psychologii rozwojowej, Tworzenie IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego)
II. TEORETYCZNE PODSTAWY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U DZIECI 3 godz.
Pojęcie normy i podstawowa terminologia w psychopatologii, Klasyfikacja zaburzeń rozwoju psychicznego, Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, Mieszane i całościowe specyficzne zaburzenia rozwojowe
III. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ – ADHD 5 godz.
Pojęcie nadpobudliwości psychoruchowej oraz jego objawy, Diagnozowanie nadpobudliwości psychoruchowej,  Pomoc terapeutyczna osobom z ADHD, Praca z uczniem z ADHD – praktyczne wskazówki
IV. TEORETYCZNE PODSTAWY ZAGADNIEŃ O AUTYŹMIE 2 godz.
Definicja i etiologia autyzmu, Charakterystyka cech „autystycznych”, Wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka autystycznego
V. CAŁOŚCIOWE ZABURZENIE ROZWOJOWE – ZESPÓŁ ASPERGERA 3 godz.
Problematyka diagnozy zespołu Aspergera, Problemy dzieci z zespołem Aspergera w różnych sferach ich funkcjonowania, Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Aspergera
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Kurs Masaż bańką chińską (antycellulitowy i leczniczy)
Masaż / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kurs Masaż bańką chińską (antycellulitowy i leczniczy)

Gabinet Nina Nina Olechowska
Dostępne różne terminy

Masaż bańką chińską staje się już coraz bardziej powszechny i stosuje się go zarówno w gabinetach fizjoterapii i masażu, jak również kosmetycznych. To wszystko dzięki mnogości jego zastosowań, ponieważ masaż leczniczy poprawia odporność i pomaga redukować napięcie mięśni, natomiast antycellulitowy skutecznie rozprawi się z cellulitem i zmniejszy widoczność rozstępów. Jego wielką zaletą jest skuteczność, a dodatkowym plusem to, że do wykonania tego masażu nie potrzebujemy specjalistycznych (często drogich) urządzeń.

Kurs obejmuje naukę masażu bańką chińską antycellulitowo-modelującego oraz podstawy leczniczego i powstał z myślą, aby przybliżyć zalety tych zabiegów oraz obalić mit, że masaż antycellulitowy bańką chińską musi być bolesny. W trakcie kursu uczestnicy będą mieć możliwość pracy na bańkach silikonowych oraz gumowych (aby każdy mógł zobaczyć różnicę w pracy na obu bańkach).

To co oferuję ze swojej strony to wyposażona sala do masażu oraz kameralne grupy, tak abyście mogli wyciągnąć z tego kursu jak najwięcej wiedzy.
Istnieje możliwości przeprowadzenie kursów indywidualnych, ale tylko poprzez wcześniejszy kontakt mailowy.
Aby podejść do kursu wymagane jest wykształcenie medyczne lub kosmetyczne (ukończone lub trwające).


Program kursu:
1. Część teoretyczna :
- historia masażu bańką chińską
- przedstawienie typów baniek oraz olejków używanych do masażu
- omówienie różnic między masażem antycellulitowym, a leczniczym
- omówienie oddziaływania masażu leczniczego oraz antycellulitowego (przykłady odczynów i skutków zarówno negatywnych jak i pozytywnych masażu próżniowego)
- wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu
- omówienie zasad wykonywania masażu i prowadzenia pacjenta
- omówienie zagadnień dotyczących cellulitu (przyczyny powstawania, rodzaje oraz stopnie)
- przytoczenie przykładów z doświadczenia w pracy z pacjentami/klientami.

2. Część praktyczna :
- przygotowanie do zabiegu, higiena i ergonomia pracy oraz konserwacja sprzętu
- przedstawienie technik wykonania masażu na poszczególnych częściach ciała (również automasażu)
- praktyczny trening wykonania masażu na osobie modelującej pod okiem instruktora.


Czas trwania szkolenia:
7 godzin zegarowych (kurs jednodniowy)


Na zakończenie kursant otrzymuje:
- komplet baniek chińskich
- certyfikat ukończenia szkolenia


Istnieje możliwość odbycia kursu w terminie indywidualnym.
 

Cena brutto
450,00 zł
Zapisz się
Radzenie sobie ze stresem w pracy z elementami treningu autogennego - kurs online
Psychologia / Szkolenie online

Radzenie sobie ze stresem w pracy z elementami treningu autogennego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy na temat stresu, strategii radzenia sobie ze stresem, wpływu stresu na zdrowie człowieka oraz poznanie zasad radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem treningu autogennego.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. STRES I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM 8 godz.
Radzenie sobie ze stresem, Właściwości osobowościowe a radzenie sobie ze stresem, Stres psychologiczny i zespół Stresu Pourazowego, Wybrane koncepcje psychologiczne stresu, Techniki redukowanie poziomu stresu, Konstruktywne metody radzenie sobie ze stresem, Scenariusz zajęć dotyczący stresu i radzenia sobie ze stresem
II. TRENING AUTOGENNY 7 godz.
Trening autogenny- jak wygląda i czemu służy? Trening autogenny- jak wygląda i czemu służy? Higiena psychiczna,Trening Schultza,Trening relaksacyjny Jacobsona


Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
139,00 zł
Zapisz się

Szkolenia, które realizowaliśmy:GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne /

ABC prawa pracy wraz z pracami szczególnie niebezpiecznymi

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z szerokim komentarzem na autentycznych przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla: osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się oraz osób zamierzających zatrudnić pracowników.
 


 

Program szkolenia:

Dzień 1 – Prawo pracy

- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne,
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja  (ćwiczenia)

Dzień 2 – Prace szczególnie niebezpieczne
- Prace szczególnie niebezpieczne – podstawowe akty prawne
- Prace budowlane jako prace szczególnie niebezpieczne
- Prace związane z usuwaniem i transportem materiałów niebezpiecznych
- Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
- Substancje i czynniki chemiczne
- Wypadki w pracy
- Podsumowanie szkolenia – rozmowy indywidualne z uczestnikami szkolenia (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz osoby wykonujące prace.

   

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującego się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych.

 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.

Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
600,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne /

ABC BHP

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z szerokim komentarzem na autentycznych przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, a także dla osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się.


Program szkolenia:

 • Ogólne przepisy bhp
 • Ergonomia stanowisk pracy
 • Maszyny i urządzenia techniczne
 • Prace budowlane oraz prace szczególnie niebezpieczne
 • Transport i magazynowanie materiałów
 • Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • Wypadki w pracy   

   

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
- zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz osoby wykonujące prace.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
GOLD
Administracja / Prawo / Szkolenie stacjonarne /

ABC prawa pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy z zakresu ewidencjonowania czasu pracy, prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz prowadzenia
dokumentacji pracowniczej wraz z dokumentacją czasu pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób rozliczających czas pracy, zajmującymi się kadrami oraz osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz pracowników z działu kadr w zakresie ewidencji i rozliczenia czasu pracy.
 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne /

ABC Prac budowlanych

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia prac budowlanych wraz z przestrzeganiem przepisów bhp oraz prawidłowym przygotowaniem
stanowiska pracy wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów nie przestrzegania przepisów bhp w budownictwie.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się oraz pracodawców, zleceniodawców osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy bhp
Ergonomia stanowisk pracy
- Maszyny i urządzenia techniczne
- Prace budowlane oraz prace szczególnie niebezpieczne
- Transport i magazynowanie materiałów
- Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
- Wypadki w pracy

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami przygotowania stanowiska pracy do wykonywania prac budowlanych,
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlanych,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu profilaktycznych działań mających na celu eliminację wypadków w pracy,
 • zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami w czasie przygotowania stanowiska pracy,
 • zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących prowadzonej kontroli realizacji prac budowlanych przez PIP.

   

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
300,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Wypadek w pracy to nie zawsze przypadek

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia postępowania powypadkowego, 
tworzenia dokumentacji powypadkowej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i
osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką wypadków w pracy
- Postępowanie kontrolne PIP w związku z wypadkiem w pracy na terenie zakładu pracy
- Zagrożenia w środowisku pracy
- Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy
- Najczęstsze nieprawidłowości w postepowaniu wypadkowym
- Analiza przypadku – dla postępowania wypadkowego (ćwiczenia) 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami postępowania w przypadku zaistnienia wypadku w pracy,
- zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny badających zaistniały wypadek w pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu obowiązków zarówno dla „pracodawcy” oraz „poszkodowanego” związanych z zaistniałym wypadkiem w pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku oraz formułowane wnioski pokontrolne,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej w przypadku kontroli PIP związanej w zaistniałym wypadkiem w pracy.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.


Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kontrola zakładu przez Państwową Inspekcję Pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia kontroli przez organy administracji
publicznej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką pracodawców, przedsiębiorców
- Uprawnienia Inspektora Pracy oraz podmiotu kontrolowanego w czasie prowadzonej kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy
- Przebieg kontroli PIP
- Najczęstsze nieprawidłowości
- Sankcje, wykroczenia wobec stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- Tworzenie odpowiedzi na środki prawne (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny,
- przedstawienie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w prowadzonej dokumentacji pracowniczej,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
GOLD
 Kurs - masaż relaksacyjny z elementami aromaterapii
Masaż / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kurs - masaż relaksacyjny z elementami aromaterapii

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu masażu relaksacyjnego, nauczyć się pracować z olejkami aromaterapeutycznymi i zdobyć umiejętności logistyczne dotyczące zabiegu. Relaks to obecnie towar deficytowy, którego klienci gabinetów masażu coraz chętniej poszukują. W związku z tym wychodzimy na przeciw potrzebom rynku i proponujemy Ci kurs dopasowany do panujących trendów, który zwiększy zakres Twoich usług. Jest to rodzaj masażu, który powinien znaleźć się w ofercie każdego gabinetu masażu.


 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • zapraszamy masażystów, fizjoterapeutów i kosmetyczki
 • czas trwania kursu 8 godzin dydaktycznych (kurs jednodniowy)
 • na zakończenie szkolenia kursant otrzymuje: certyfikat w języku polskim i angielskim
 • forma szkolenia : stacjonarna
 • każdy kursant ma do dyspozycji w pełni wyposażone profesjonalne stanowisko, zapewniamy także materiały szkoleniowe
 • kameralne grupy (max do 4 osób) oraz szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem gwarantują wysoką jakość szkolenia
   

ZA KAŻDĄ OSOBĘ, KTÓRA Z TWOJEGO POLECENIA UKOŃCZY SZKOLENIE OTRZYMASZ DO WYKORZYSTANIA 10% WARTOŚCI DANEGO KURSU


LOKALIZACJA: Rzeszów
 

WAŻNE ! Uczestnik szkolenia we własnym zakresie zapewnia sobie swojej osoby modelującej.

Możemy na prośbę kursanta, podjąć próby zorganizowania modeli/ek, jednak nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli model/ka z niewyjaśnionych przyczyn nie pojawi się̨ na szkoleniu. 

PROGRAM KURSU:

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

- krótki rys historyczny masażu
- omówienie wpływu masażu relaksacyjnego na organizm

- rodzaje środków poślizgowych wykorzystywanych do masażu (oleje, miesznki, świece)

- metodyka wykonywania masażu (przygotowanie gabinetu, odpowiedniej oprawy, itp.)

- etykieta pracy z klientem

- omówienie wskazań i przeciwwskazań do masażu
- elementy aromaterapii, zapoznanie się z zasadami pracy z olejkami eterycznymi oraz z ich właściwościami

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca, wykonuje zabieg na modelu
 

- wykonanie własnej mieszanki aromaterapeutycznej

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- praktyczna nauka masażu relaksacyjnego
- porządkowanie stanowiska po zabieguSzkoleniowiec: Anna Irzyk-Stępień

Cena brutto
397,00 zł
Zapisz się
GOLD
Kurs - masaż bańką chińską
Masaż / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kurs - masaż bańką chińską

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu masażu, nauczyć się pracować z bańką chińską i zdobyć umiejętności logistyczne dotyczące zabiegu. Cellulit, a w zasadzie walka z nim to temat topowy od wielu lat, a jest to tylko jedna z możliwości pracy z bańką chińską. W związku z tym wychodzimy na przeciw potrzebom rynku i proponujemy Ci kurs dopasowany do panujących trendów, który zwiększy zakres Twoich usług. Jest to rodzaj masażu, który powinien znaleźć się w ofercie każdego gabinetu masażu.


 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • zapraszamy masażystów, fizjoterapeutów i kosmetyczki
 • czas trwania kursu 8 godzindydaktycznych (kurs jednodniowy)
 • na zakończenie szkolenia kursant otrzymuje: certyfikat w języku polskim i angielskim
 • forma szkolenia : stacjonarna
 • każdy kursant ma do dyspozycji w pełni wyposażone profesjonalne stanowisko, zapewniamy także materiały szkoleniowe
 • kameralne grupy (max do 4 osób) oraz szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem gwarantują wysoką jakość szkolenia


 

ZA KAŻDĄ OSOBĘ, KTÓRA Z TWOJEGO POLECENIA UKOŃCZY SZKOLENIE OTRZYMASZ DO WYKORZYSTANIA 10% WARTOŚCI DANEGO KURSULOKALIZACJA: Rzeszów


WAŻNE ! Uczestnik szkolenia we własnym zakresie zapewnia sobie swojej osoby modelującej.

Możemy na prośbę kursanta, podjąć próby zorganizowania modeli/ek, jednak nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli model/ka z niewyjaśnionych przyczyn nie pojawi się̨ na szkoleniu.


 

 

PROGRAM KURSU:

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

- omówienie rodzaju dostępnych baniek i krótka historia
- omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu

- omówienie masażu leczniczego: masaż grzbietu oraz poszczególnych odcinków kręgosłupa, masaż przy rwie kulszowej, stawowy

- analiza cellulitu (czym jest, przyczyny powstawania, fazy rozwoju)

- omówienie efektów zabiegów

- metodyka wykonywani azabiegów

- środki wspomagające zabieg

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca wykonuje zabieg na modelu
 

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- nauka przystawiania baniek

- trening masażu bańką chińską
- porządkowanie stanowiska po zabiegu

 


 

Szkoleniowiec: Anna Irzyk-Stępień

 

Cena brutto
397,00 zł
Zapisz się
GOLD
Kurs - masaż kamieniami wulkanicznymi
Masaż / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kurs - masaż kamieniami wulkanicznymi

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu masażu relaksacyjnego, nauczyć się pracować z kamieniami wulkanicznymi i zdobyć umiejętności logistyczne dotyczące zabiegu. Relaks to obecnie towar deficytowy, którego klienci gabinetów masażu coraz chętniej poszukują. W związku z tym wychodzimy na przeciw potrzebom rynku i proponujemy Ci kurs dopasowany do panujących trendów, który zwiększy zakres Twoich usług. Jest to rodzaj masażu, który powinien znaleźć się w ofercie każdego gabinetu masażu.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • zapraszamy masażystów, fizjoterapeutów i kosmetyczki
 • czas trwania kursu 8 godzindydaktycznych (kurs jednodniowy)
 • na zakończenie szkolenia kursant otrzymuje: certyfikat w języku polskim i angielskim
 • forma szkolenia : stacjonarna
 • każdy kursant ma do dyspozycji w pełni wyposażone profesjonalne stanowisko, zapewniamy także materiały szkoleniowe
 • kameralne grupy(max do 4 osób) oraz szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem gwarantują wysoką jakość szkolenia

   

ZA KAŻDĄ OSOBĘ, KTÓRA Z TWOJEGO POLECENIA UKOŃCZY SZKOLENIE OTRZYMASZ DO WYKORZYSTANIA 10% WARTOŚCI DANEGO KURSULOKALIZACJA: Rzeszów
 

WAŻNE ! Uczestnik szkolenia we własnym zakresie zapewnia sobie swojej osoby modelującej.

Możemy na prośbę kursanta, podjąć próby zorganizowania modeli/ek, jednak nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli model/ka z niewyjaśnionych przyczyn nie pojawi się̨ na szkoleniu. 

PROGRAM KURSU:

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:
 

- historia masażu kamieniami wulkanicznymi

- omówienie rodzaju kamieni oraz podgrzewaczy wykorzystywanych do masażu

- omówienie budowania nastroju gabinetu: rodzaj muzyki, temperatura pomieszczenia, itp.

- metodyka zabiegu

- omówienie wskazań i przeciwwskazań masażu

- czakroterapia i jej połączenie z masażem kamieniami wulkanicznymi

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca wykonuje zabieg na modelu.
 

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- praktyczna nauka masażu kamieniami wulkanicznymi
- porządkowanie stanowiska po zabiegu
Szkoleniowiec: Anna Irzyk-Stępień

 

 

Cena brutto
397,00 zł
Zapisz się
GOLD
Kurs - masaż kamieniami wulkanicznymi i bańką chińską - pakiet
Masaż / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kurs - masaż kamieniami wulkanicznymi i bańką chińską - pakiet

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu masażu relaksacyjnego, nauczyć się pracować z kamieniami wulkanicznymi i bańką chińską, a także zdobyć umiejętności logistyczne dotyczące obu zabiegów. Kurs łączy ze sobą techniki, które wspaniale uzupełniają twoją wiedzę z zakresu masażu, ponieważ z jednej strony doszkalasz się z metody relaksacyjnej, a z drugiej czerpiesz wiedzę na temat działania leczniczego i antycellulitowego. Wszystko to skumulowane dla ciebie w jeden weekend, abyś wyciągną z naszego kursu jak najwięcej w optymalnym czasie.

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • zapraszamy masażystów, fizjoterapeutów i kosmetyczki
 • czas trwania kursu 16 godzin dydaktycznych (kurs jednodniowy)
 • na zakończenie szkolenia kursant otrzymuje: certyfikat w języku polskim i angielskim
 • forma szkolenia : stacjonarna. Każdy kursant ma do dyspozycji w pełni wyposażone profesjonalne stanowisko, zapewniamy także materiały szkoleniowe
 • kameralne grupy (max do 4 osób) oraz szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem gwarantują wysoką jakość szkolenia


 

ZA KAŻDĄ OSOBĘ, KTÓRA Z TWOJEGO POLECENIA UKOŃCZY SZKOLENIE OTRZYMASZ DO WYKORZYSTANIA 10% WARTOŚCI DANEGO KURSULOKALIZACJA: Rzeszów


WAŻNE ! Uczestnik szkolenia we własnym zakresie zapewnia sobie swojej osoby modelującej.

Możemy na prośbę kursanta, podjąć próby zorganizowania modeli/ek, jednak nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli model/ka z niewyjaśnionych przyczyn nie pojawi się̨ na szkoleniu. 


PROGRAM KURSU MASAŻU KAMIENIAMI:
 

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

- historia masażu kamieniami wulkanicznymi

- omówienie rodzaju kamieni oraz podgrzewaczy wykorzystywanych do masażu

- omówienie budowania nastroju gabinetu: rodzaj muzyki, temperatura pomieszczenia, itp.

- metodyka zabiegu

- omówienie wskazań i przeciwwskazań masażu

- czakroterapia i jej połączenie z masażem kamieniami wulkanicznymi

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca wykonuje zabieg na modelu.
 

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- praktyczna nauka masażu kamieniami wulkanicznymi
- porządkowanie stanowiska po zabiegu

 

 

 

PROGRAM KURSU MASAŻU BANKĄ CHIŃSKĄ:
 

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

- omówienie rodzaju dostępnych baniek i krótka historia
- omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu

- omówienie masażu leczniczego: masaż grzbietu oraz poszczególnych odcinków kręgosłupa, masaż przy rwie kulszowej, stawowy

- analiza cellulitu (czym jest, przyczyny powstawania, fazy rozwoju)

- omówienie efektów zabiegów

- metodyka wykonywania zabiegów

- środki wspomagające zabieg

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca wykonuje zabieg na modelu.
 

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- nauka przystawiania baniek

- trening masażu bańką chińską
- porządkowanie stanowiska po zabiegu

 

 

Szkoleniowiec: Anna Irzyk-Stępień

 

Cena brutto
670,00 zł
Zapisz się
GOLD
Pakiet kursów : masaż kamieniami wulkanicznymi, bańką chińską i aromaterapeutyczny
Masaż / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Pakiet kursów : masaż kamieniami wulkanicznymi, bańką chińską i aromaterapeutyczny

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu masażu relaksacyjnego, nauczyć się pracować z kamieniami wulkanicznymi, bańką chińską, olejkami aromaterapeutycznymi a także zdobyć umiejętności logistyczne dotyczące obu zabiegów. Kurs łączy ze sobą techniki, które wspaniale uzupełniają twoją wiedzę z zakresu masażu, ponieważ z jednej strony doszkalasz się z metody relaksacyjnej, a z drugiej czerpiesz wiedzę na temat działania leczniczego i antycellulitowego. Wszystko to skumulowane dla ciebie w jeden weekend, abyś wyciągną z naszego kursu jak najwięcej w optymalnym czasie.

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • zapraszamy masażystów, fizjoterapeutów i kosmetyczki
 • czas trwania kursu 24 godziny dydaktycznych (kurs dwudniowy)
 • na zakończenie szkolenia kursant otrzymuje: certyfikat w języku polskim i angielskim
 • forma szkolenia : stacjonarna. Każdy kursant ma do dyspozycji w pełni wyposażone profesjonalne stanowisko, zapewniamy także materiały szkoleniowe
 • kameralne grupy (max do 4 osób) oraz szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem gwarantują wysoką jakość szkolenia


 

ZA KAŻDĄ OSOBĘ, KTÓRA Z TWOJEGO POLECENIA UKOŃCZY SZKOLENIE OTRZYMASZ DO WYKORZYSTANIA 10% WARTOŚCI DANEGO KURSU


LOKALIZACJA: Rzeszów


WAŻNE ! Uczestnik szkolenia we własnym zakresie zapewnia sobie swojej osoby modelującej.

Możemy na prośbę kursanta, podjąć próby zorganizowania modeli/ek, jednak nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli model/ka z niewyjaśnionych przyczyn nie pojawi się̨ na szkoleniu.
PROGRAM KURSU MASAŻU KAMIENIAMI:
 

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

- historia masażu kamieniami wulkanicznymi

- omówienie rodzaju kamieni oraz podgrzewaczy wykorzystywanych do masażu

- omówienie budowania nastroju gabinetu: rodzaj muzyki, temperatura pomieszczenia, itp.

- metodyka zabiegu

- omówienie wskazań i przeciwwskazań masażu

- czakroterapia i jej połączenie z masażem kamieniami wulkanicznymi

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca wykonuje zabieg na modelu.
 

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- praktyczna nauka masażu kamieniami wulkanicznymi
- porządkowanie stanowiska po zabiegu


 

 

PROGRAM KURSU MASAŻU BANKĄ CHIŃSKĄ:
 

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

- omówienie rodzaju dostępnych baniek i krótka historia
- omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu

- omówienie masażu leczniczego: masaż grzbietu oraz poszczególnych odcinków kręgosłupa, masaż przy rwie kulszowej, stawowy

- analiza cellulitu (czym jest, przyczyny powstawania, fazy rozwoju)

- omówienie efektów zabiegów

- metodyka wykonywania zabiegów

- środki wspomagające zabieg

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca wykonuje zabieg na modelu.
 

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- nauka przystawiania baniek

- trening masażu bańką chińską
- porządkowanie stanowiska po zabiegu 

PROGRAM KURSU MASAŻU RELAKSACYJNEGO Z ELEMENTAMI AROMATERAPII:

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 

1. Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

- krótki rys historyczny masażu
- omówienie wpływu masażu relaksacyjnego na organizm

- rodzaje środków poślizgowych wykorzystywanych do masażu (oleje, miesznki, świece)

- metodyka wykonywania masażu (przygotowanie gabinetu, odpowiedniej oprawy, itp.)

- etykieta pracy z klientem

- omówienie wskazań i przeciwwskazań do masażu
- elementy aromaterapii, zapoznanie się z zasadami pracy z olejkami eterycznymi oraz z ich właściwościami

 

2. Cześć praktyczna to zaprezentowanie - pokaz przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant po wcześniejszym instruktażu, pod okiem szkoleniowca, wykonuje zabieg na modelu
 

- wykonanie własnej mieszanki aromaterapeutycznej

- przygotowanie stanowiska pracy
- wywiad i przygotowanie klienta przed masażem

- praktyczna nauka masażu relaksacyjnego
- porządkowanie stanowiska po zabiegu

 

 

 

Szkoleniowiec: Anna Irzyk-Stępień

Cena brutto
969,00 zł
Zapisz się
Negocjacje i konstruowanie umów handlowych w aspekcie prawnym i psychologicznym. Szkolenie online z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Negocjacje i konstruowanie umów handlowych w aspekcie prawnym i psychologicznym. Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Brak dostępnych terminów

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się  przygotowanie umów cywilnych oraz negocjacjami handlowymi. Połączenie tych dwóch tematów, tj umów cywilnych w aspekcie prawnym i negocjacji handlowych powoduje, że podczas szkolenia  zostaną poruszone kwestie prawne i psychologiczne związane z przygotowaniem procesu handlowego. Każda umowa cywilna wywołuje skutki dla co najmniej dwóch storn stosunku prawnego. Ważne jest aby konstruując umowę zadbać nie tylko o to co jest „teraz” ale również i żeby zabezpieczyć siebie na przyszłość. Zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach daje gwarancję dotrzymania zobowiązań przez naszego kontrahenta i ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku braku realizacji postanowień umowy.   Podczas szkolenia uczestnicy nauczą  się konstruować samodzielnie umowy cywilne oraz prowadzić negocjacje handlowe. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co może zdziałać mowa ciała, w jaki sposób należy rozmawiać z kontrahentami aby osiągnąć zamierzony cel oraz w jaki sposób nie dać się nabrać na „sztuczki sprzedawców”. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 

 

Czas trwania: 10 godzin - 2 dni

Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń onlineSzkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu negocjacji i konstruowania umów handlowych w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.Program szkolenia:
 

Dzień pierwszy:
1. Negocjacje umowy – jak zacząć?
2. Słaby partner biznesowy.
3. Równorzędny partner biznesowy.
4. Silniejszy partner biznesowy.
5. Ustalanie z partnerami biznesowymi.
6. Moja cena – cena kontrahenta – czym jest kompromis?
7. „As” w rękawie – kiedy użyć?
8. Jak nie dać się nabrać na „sztuczki” sprzedawców?
9. Jak przemycić swoje „sztuczki” w negocjacjach?
10. Początek zamykania sprzedaży.
11. Zamknięcie sprzedaży.
12. Obietnice, a wypełnienie obietnic – czy warto?
13. Pytania uczestników.
14. Zakończenie pierwszego dnia szkolenia.
 

Dzień drugi:
1. Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów  – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura, zapisy w KRS i zapisy w CEIDG
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane
4. Znaczenie zasady swobody umów – na co prawo pozwala, a czego prawo zabrania, niedozwolone klauzule umowne, przykłady
5. „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach
6. Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne, omówienie przykładowych zapisów w umowach
7. Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
8. Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie.
9. Pytania uczestników.
10. Zakończenie drugiego dnia szkolenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Cena brutto
689,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert