Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy o oraz umiejętności związanych z konstruowaniem programów profilaktycznych oraz psychoedukacyjnych. Uczestnik szkolenia zapozna się ze strukturą programu profilaktycznego. Zdobędzie wiedzę prawidłowego modelowania działań wychowawczych i profilaktycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również metodykę profilaktyki uzależnień oraz treningu radzenia sobie ze stresem.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PODSTAWY TEORETYCZNE TWORZENIA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 10 godz.
Poziomy i rodzaje profilaktyki, rodzaje programów profilaktycznych, Cechy i cele programu profilaktycznego, Skuteczność programów profilaktycznych, Modele profilaktyki oraz profilaktyka w szkole, Struktura programu profilaktycznego, Modelowe działania wychowawcze i profilaktyczne – konstruowanie programu, Ewaluacja działań profilaktycznych
II. METODYKA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 10 godz.
Uzależnienia – fazy, rodzaje i cechy uzależnienia, Psychoprofilaktyka uzależnień - motywy zachowań ryzykownych, Radzenie sobie ze stresem, Właściwości osobowościowe a radzenie sobie ze stresem, Stres psychologiczny i PTSD - Zespół stresu pourazowego, Wybrane koncepcje psychologiczne stresu, Techniki redukowania poziomu stresu, Konstruktywne metody radzenia sobie z stresem, Struktura scenariusza zajęć z zakresu treningu radzenia sobie ze stresem
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

99,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: