Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej - kurs online

Coaching / Szkolenia Online

Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej - kurs online

award

Cel szkolenia: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych wraz z nowoczesnymi metodami pracy takimi jak: coaching, mentoring i tutoring. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy podstaw powstawania kryzysów, a także zadania interwencji kryzysowej oraz opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe informacje: Trener osobisty (coach, mentor, tutor) Kod: 235920 Synteza: Pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów; wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych; wzbudza motywację do działania; wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. METODYKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 13 godz.
Cele, strategie, teorie uczenia się dorosłych; Andragogika; Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych; Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna; Aspekty psychologii grupy; Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych; Ewaluacja w procesie kształcenia
II. COACHING 11 godz.
Czym jest coaching? Rodzaje coachingu; Metodyka coachingu; Metafora w coachingu; Na czym polega praca z coachem; Medytacja w warsztacie coacha; Inteligencja emocjonalna w coachingu; Modele rozmów coachingowych; Coaching edukacyjny; Coaching a terapia; Relacja coach – klient
III. MENTORING I TUTORING 6 godz.
Czym jest mentoring, kim jest mentor? Tutoring jako innowacyjna metoda; Korzyści wypływające z tutoringu; Założenia w pracy tutora; Dialog w tutoringu
IV. PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 6 godz.
Przyczyny wystąpienia kryzysu; Zadania interwencji kryzysowej; Wybrane modele interwencji kryzysowych; Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej
Razem liczba godzin: 36

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Coaching / Szkolenia Online

Cena:

249,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: