Szkolenia Coaching

"Wypalenie zawodowe - znasz to?"
Coaching / Szkolenie online

"Wypalenie zawodowe - znasz to?"

BE Yourself Aneta Pawlarczyk – Świtoń
Brak dostępnych terminów

Wypalenie zawodowe to coraz częstsza choroba naszych czasów. Wypalenie zawodowe jest czasem rezultatem sytuacji, gdy:
1. wykonujesz pracę, której nie znosisz
2. wykonujesz pracę, która jest poniżej Twoich kompetencji
3. wykonujesz pracę dla kogoś, a w swoich wartościach masz wysoko "niezależność"
4. lubisz wyzwania, a Twoja praca Ci tego nie umożliwia
5. pracujesz w niewspierającym środowisku
6. być może odkryłaś swoją nową pasję i nie wiesz w którym kierunku pójść - zostać na etacie, czy pójść za głosem serca.To z kolei to mogło spowodować, że dziś czujesz:
- wyczerpanie emocjonalne
- apatię
- brak motywacji do pracy
- permanentne zmęczenie
- problemy zdrowotne


Jeśli odczuwasz, któreś z tych dolegliwości, to czas pomyśleć o sobie i znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego tak się czuję?


Zapraszam na warsztat, na którym dowiesz się m.in.:
- co czujesz,
- w jaki sposób zapobiegać wypaleniu
- jak sobie radzić z wypaleniem
- jak skutecznie dbać o siebie


Cena warsztatu to 249 zł - 4 godziny pracy ze sobą, oddechem i wsparcie w znalezieniu rozwiązania.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Akademia trenera i coacha - kurs online
Coaching / Szkolenie online

Akademia trenera i coacha - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, dydaktyki, metodyki nauczania osób dorosłych oraz umiejętnościami trenerskich i coachingowych niezbędnymi w pracy dydaktycznej z drugim człowiekiem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł psychologiczno-pedagogiczny  50 godz.
Podstawy pedagogiki ogólnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogika czasu wolnego
Podstawy psychologii ogólnej
Podstawy psychologii wychowania i rozwoju
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Moduł opiekuńczo-zdrowotny 50 godz.
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka terapii zajęciowej
Teoretyczne podstawy edukacji i promocji zdrowia
Terapia w promocji zdrowia psychicznego
Podstawy pierwszej pomocy i zapobieganie urazom
Podstawy dietetyki i żywienia

Moduł kompetencji i umiejętności zawodowych 50 godz.
Trening komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego
Elementy socjoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej, psychoterapii, coachingu, tutoringu w pracy opiekuńczo-wychowawczej
Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej - kurs online
Coaching / Szkolenie online

Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych wraz z nowoczesnymi metodami pracy takimi jak: coaching, mentoring i tutoring. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy podstaw powstawania kryzysów, a także zadania interwencji kryzysowej oraz opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe informacje: Trener osobisty (coach, mentor, tutor) Kod: 235920 Synteza: Pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów; wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych; wzbudza motywację do działania; wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. METODYKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 13 godz.
Cele, strategie, teorie uczenia się dorosłych; Andragogika; Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych; Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna; Aspekty psychologii grupy; Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych; Ewaluacja w procesie kształcenia
II. COACHING 11 godz.
Czym jest coaching? Rodzaje coachingu; Metodyka coachingu; Metafora w coachingu; Na czym polega praca z coachem; Medytacja w warsztacie coacha; Inteligencja emocjonalna w coachingu; Modele rozmów coachingowych; Coaching edukacyjny; Coaching a terapia; Relacja coach – klient
III. MENTORING I TUTORING 6 godz.
Czym jest mentoring, kim jest mentor? Tutoring jako innowacyjna metoda; Korzyści wypływające z tutoringu; Założenia w pracy tutora; Dialog w tutoringu
IV. PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 6 godz.
Przyczyny wystąpienia kryzysu; Zadania interwencji kryzysowej; Wybrane modele interwencji kryzysowych; Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej
Razem liczba godzin: 36

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Cena brutto
279,00 zł
Zapisz się
Podstawy coachingu - kurs online
Coaching / Szkolenie online

Podstawy coachingu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: poznanie narzędzi oraz technik coachingu. Uczestnik pozna strukturę sesji, a także sposoby myślenia, analizę transakcyjną i relacje oparte na postawach i potrzebach. Pozna umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem, to jak budować zaufanie, czym jest feedback, schematy językowe oraz koncepcje zmian i realizacji celów.

Dodatkowe informacje: W Polsce brakuje przepisów regulujących wymagania związane z zawodem coacha. Niemniej został wpisany do klasyfikacji zawodów decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej (w pozycji 235920 “Trener osobisty (coach, mentor, tutor)”.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Narzędzia oraz techniki coachingowe 18 godz.
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej, Struktura sesji coachingu, Sposoby myślenia według Edwarda de Bono, Analiza transakcyjna według Erica Bernea, Dilts i poziomy neurologiczne, Relacje oparte na postawach i potrzebach
II. Umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem 16 godz.
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji, Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań, Schematy językowe, Ścieżka realizacji i siatka celów, Koncepcja zmian 


Razem liczba godzin: 35


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert