Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online

award

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, a także diagnozy kompetencji wraz z ćwiczeniami wspomagającymi ich rozwój. W szkoleniu zawarto wiedzę z podstaw terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Szkolenie wzbogacono materiałem z zakresu pracy trenera szkoleniowca w nauczaniu osób dorosłych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Kompetencje miękkie 5 godz.
Czym są kompetencje miękkie? Dlaczego rozwój kompetencji miękkich jest ważny? Rozwój kompetencji miękkich; Motywacja do rozwoju kompetencji miękkich; Metody rozwoju kompetencji miękkich
Moduł II. Diagnoza kompetencji i ćwiczenia wspomagające ich rozwój 15 godz.
Kompetencja komunikacji; Kompetencja pracy w zespole; Kompetencja negocjacyjna; Kompetencja zarządzanie sobą w czasie; Kompetencja asertywności
Moduł III. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 4 godz.
Charakterystyka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Moduł IV. Trener szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych 14 godz.
Metodyka nauczania i uczenia się dorosłych; Praca w grupach; Uwarunkowania procesu uczenia się dorosłych; Podstawowy warsztat trenera
Razem liczba godzin: 38

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin