Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online

award

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabędzie umiejętność wyrażania postawy asertywnej i stosowania technik negocjacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy mediacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. AKTYWNE I SKUTECZNE SŁUCHANIE 2 godz.
Definicja i model komunikacji dwustronnej, Umiejętność skutecznego słuchania, Podstawowe techniki aktywnego słuchania, Bariery utrudniające słuchanie, Sposoby ułatwiające aktywne słuchanie
II. KOMUNIKACJA WERBALNA ORAZ NIEWERBALNA 4 godz.
Komunikacja werbalna, Komunikacja niewerbalna (mimika, proksemika, kinezjetyka, parajęzyk), Style komunikacji niewerbalnej, Komunikaty niewerbalne i interakcyjne, Bariery, przyczyny zaburzeń w komunikacji społecznej, Gestykulacja
i ułożenie rąk – odczytaj prawdziwe intencje rozmówcy
III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 2 godz.
Zachowania asertywne i nieasertywne, Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, Wyrażanie własnych opinii i przekonań (monolog wewnętrzny, zdania pro-asertywne), Efektywna komunikacja rodzice – dzieci
IV. MEDIACJE I NEGOCJACJE W KOMUNIKACJI 2 godz.
Style, etapy oraz techniki negocjacji, Rodzaje, proces i umowa w mediacjach
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

29.11.2021 - 29.11.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

49,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

06.12.2021 - 06.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

49,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

13.12.2021 - 13.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

49,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

20.12.2021 - 20.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

49,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

27.12.2021 - 27.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

49,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: