Public relations w ochronie zdrowia z podstawami neurologiczno- psychiatrycznych aspektów zaburzeń - kurs on-line

Medyczne / Szkolenia Online

Public relations w ochronie zdrowia z podstawami neurologiczno- psychiatrycznych aspektów zaburzeń - kurs on-line

award

Cel szkolenia: zaprezentowanie podstaw Public Relations w ochronie zdrowia wraz z wiedzą dotyczącą podstaw neurologiczno-psychiatrycznych aspektów zaburzeń. W szkoleniu omówiono podstawy neuropsychologii oraz psychiatrii. Szkolenie zawiera również wiedzę w zakresie diagnozy neuropsychologicznej oraz zasady wywiadu i badania psychiatrycznego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. PUBLIC RELATIONS 9 godz.
1. Podstawy Public Relations
2. Znaczenie wizerunku dla funkcjonowania placówki ochrony zdrowia
3. Public Relations lekarza specjalisty
4. Rola działań marketingowych na przykładzie szpitala
5. Wizerunek służby ochrony zdrowia
MODUŁ 2. DOBROSTAN PSYCHICZNY - ZDROWIE A CHOROBA 11 godz.
1. Czym jest zdrowie?
2. Czym jest edukacja zdrowotna?
3. Czynniki warunkujące zdrowie
4. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
5. Promocja zdrowia
6. Zdrowie psychiczne
MODUŁ 3. PODSTAWY NEUROPSYCHOLOGII 6 godz.
1. Udar mózgu
2. Urazy czaszkowo – mózgowe
3. Pierwotne i przerzutowe guzy mózgu
4. Alzheimer
5. Parkinson
MODUŁ 4. NEUROLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNE ASPEKTY ZABURZEŃ 5 godz.
1. Diagnoza neuropsychologiczna
2. Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA
3. Wywiad i zasady badania psychiatrycznego
LICZBA GODZIN: 31

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Medyczne / Szkolenia Online

Cena:

159,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: