Szkolenia Medyczne

Pomoc dentystyczna z elementami promocji zdrowia - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Pomoc dentystyczna z elementami promocji zdrowia - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Kurs skierowany jest do osób, które swoja karierę zawodową wiążą z branżą stomatologiczną. Chcą pracować jako pomoc stomatologa w gabinecie dentystycznym. Uczestnik kursu zyskuje wiedzę z zakresu pracy w gabinecie stomatologicznym. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z profesjonalną obsługą pacjenta oraz promocją zdrowia.

Dodatkowe informacje: osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej powinna posiadać min. średnie wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA 4 godz.
Zasady obsługi pacjenta, Umiejętność aktywnego słuchania pacjenta, Asertywne zachowanie wobec pacjenta, Efektywna komunikacja z „trudnym pacjentem”
II. POMOC DENTYSTYCZNA 15 godz.
Podstawowe obowiązki pomocy dentystycznej, Wymagane kwalifikacje na stanowisko pomocy dentystycznej, Informacje dotyczące promieniowania jonizującego, Gabinet stomatologiczny i jego wyposażenie, Prowadzenie dokumentacji medycznej, Zadania podczas wykonywania zabiegów leczniczo-profilaktycznych, Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, Aseptyka i antyseptyka, Podstawowe narzędzia w gabinetach dentystycznych
III. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 6 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia - definicje, geneza, modele i strategia działania
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
349,00 zł
Zapisz się
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z pracą opiekuna. Zapozna się również z psychologią opieki. Nabędzie umiejętność posługiwania się narzędziem diagnostycznym związanym z badaniem demencji.

 

NABÓR NA SZKOLENIE: ciągły - szkolenie można zrealizować w dowolnym terminie.

Dodatkowe informacje: W przypadku zawodu opiekuna (opiekunki) osób starszych, wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu uzależnione są od pracodawcy i bywają bardzo zróżnicowane.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROBLEMATYKA STAROŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 5 godz.
Starość a kryzys rozwojowy, Zmiany zachodzące u osób starszych, Najczęstsze rodzaje otępienia
II. OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNĄ 7 godz.
Zasady opieki nad osobą starszą, Budowanie zaufania, Etyka w pracy opiekuna
III. PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI 8 godz.
Trudności w porozumiewaniu, Decyzyjność, Emocje
IV. ZESPÓŁ STRESU OPIEKUNA 5 godz.
Przyczyny i objawy zespołu stresu opiekuna, Wypalenie zawodowe opiekunów
V. DEPRESJA A DEMENCJA 5 godz.
Trudności z diagnozą, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA)

 

Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
229,00 zł
Zapisz się
Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstaw teoretycznych z zakresu edukacji i promocji zdrowia. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę dotyczącą zdrowia oraz chorób zakaźnych i czynników etiologicznych które je wywołują. Nabędzie wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 5 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia - definicje, geneza, modele i strategia działania
II. ELEMENTY EPIDEMIOLOGII 10 godz.
a) Epidemiologia – definicje, cele i zadania: Rodzaje badań epidemiologicznych (epidemiologia opisowa, doświadczalna, analityczna
b) Zdrowie i choroba: Główne miary epidemiologiczne, Strategia badań epidemiologicznych
c) Choroby zakaźne – grypa: Choroby zakaźne – choroby infekcyjne – definicja, Grypa – kryteria kliniczne
d) Czynniki etiologiczne chorób zakaźnych: wirusy i priony: Wirus jako czynnik etiologiczny, Znaczenie medyczne wirusów, Najważniejsze wirusy chorobotwórcze (wirus: choroby Heinego-Medina, Ebola, ospy wietrznej, półpaśca, opryszczki wargowej), Priony jako czynnik etiologiczny, Choroba Creutzfeldta-Jakoba
e) Czynniki etiologiczne chorób zakaźnych: riketsje i bakterie: Riketsje – znaczenie medyczne, Walka z zakażeniami bakteryjnymi, Bakterie chorobotwórcze
f) Stres: Rodzaje i koncepcje stresu, Katecholaminy – dopamina, adrenalina i noradrenalina, Wpływ stresu na zdrowie, Negatywne skutki stresu, Sposoby radzenia sobie ze stresem
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychopedagogiki starości i starzenia się. Pozna metodykę terapii zajęciowej do zastosowania w pracy jako opiekun.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROBLEMATYKA STAROŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 5 godz.
Starość a kryzys rozwojowy, Zmiany zachodzące u osób starszych, Najczęstsze rodzaje otępienia
II. OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNĄ 7 godz. Zasady opieki nad osobą starszą, Budowanie zaufania, Etyka w pracy opiekuna
III. PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI 8 godz.
Trudności w porozumiewaniu, Decyzyjność, Emocje
IV. ZESPÓŁ STRESU OPIEKUNA 5 godz.
Przyczyny i objawy zespołu stresu opiekuna, Wypalenie zawodowe opiekunów
V. DEPRESJA A DEMENCJA 5 godz.
Trudności z diagnozą, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA)
VI. PODSTAWY PSYCHOPEDAGOGIKI STAROŚCI I STARZENIA SIĘ 10 godz.
Podstawowe pojęcia starość i starzenie się, Teorie starzenia się, Śmierć i żałoba wśród osób starszych, Pomoc owdowiałym, Postawy życiowe osób starszych, Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie starości, Rozwój społeczny w okresie starzenia się, Zagrożenia rozwoju osób starszych – demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, Delirium, Symptomatologia i etiologia choroby Alzheimera i Parkinsona
VII. METODYKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 5 godz.
Formy i etapy organizacji zajęć terapii zajęciowej, Podział oraz metody terapii zajęciowej, Zasady oraz korzyści prowadzenia terapii zajęciowej, Etapy i sposoby prowadzenia terapii zajęciowej. Programowanie terapii zajęciowej, Psychoterapeutyczne walory i zadania metodologiczne terapii zajęciowej, Terapeutyczne i nieterapeutyczne formy kontaktu z pacjentem
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
279,00 zł
Zapisz się
Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z zasadami prawidłowego żywienia, zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz pierwszej pomocy - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z zasadami prawidłowego żywienia, zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz pierwszej pomocy - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw psychologii opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Uczestnik zdobył wiedzę oraz umiejętności związane z pracą opiekuna, pielęgnacją i zabiegami higienicznymi osób starszych i niepełnosprawnych. Nabył umiejętności związane z żywieniem i dietą osoby starszej i niepełnosprawnej. Szkolenie zawierało także podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej w opiece nad osobą starszą i niepełnosprawną.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY PSYCHOLOGII OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ I NIEPEŁNOSPRAWNĄ 20 godz.
Technika pracy opiekuna; Omówienie stanów psychiki występujących u osób starszych i niepełnosprawnych; Budowanie relacji społecznych z podopiecznym i jego rodziną; Choroby neurodegeneracyjne - choroba Parkinsona i Alzheimera; Etyka zawodu opiekuna; Sposoby chronienia się przed wypaleniem zawodowym w pracy opiekuna; Podstawowe zagadnienia psychologiczne z procesu starzenia
MODUŁ II. PIELĘGNACJA I ZABIEGI HIGENICZNE OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ 20 godz.
Higiena, toaleta i pielęgnacja osoby chorej starszej i leżącej ; Higiena jamy ustnej; Profilaktyka odleżyn; Pomiar ciśnienia, tętna oraz cukru
MODUŁ III. ŻYWIENIE I DIETA OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ 20 godz.
Żywienie w schorzeniach: dieta cukrzycowa, wątrobowa i cholesterolowa; Higiena i estetyka sporządzania posiłków; Znaczenie składników odżywczych
MODUŁ IV. PIERWSZA POMOC W OPIECE NAD OSOBĄ STARSZĄ I NIEPEŁNOSPRAWNĄ 20 godz.
Pierwsza pomoc przedmedyczna; Bezpieczne ułożenie poszkodowanego, przenoszenie i zmiana pozycji; Omówienie zagadnień internistycznych: zawał, udar i epilepsja oraz zagrożeń typu: zadławienia i złamania
Razem liczba godzin: 80

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Rejestratorka medyczna - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Rejestratorka medyczna - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z: prowadzeniem, udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej. Nabędzie umiejętności związane z zasadami rejestracji medycznej. Tematyka obejmuje również elementy z zakresu promocji oraz edukacji zdrowotnej.

Dodatkowe informacje: W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ORGANIZACJA PRACY W REJESTRACJI I OBSŁUGA PACJENTA 6 godz.
Organizacja pracy według zasady Eisenhowera, Radzenie sobie ze stresem w pracy rejestratorki medycznej, Zasady obsługi pacjenta, Umiejętność aktywnego słuchania pacjenta, Asertywne zachowanie wobec pacjenta, Efektywna komunikacja
z „trudnym pacjentem”
II. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 13 godz.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, Przechowywanie dokumentacji medycznej, Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych, Udostępnianie dokumentacji medycznej, Dokumentacja medyczna – w formie elektronicznej, Błędy
w dokumentacji medycznej i odpowiedzialność prawna, Zasady rejestracji medycznej i wypisy dla pacjentów, Prawa i obowiązki rejestratorki medycznej, Wzory dokumentacji medycznej
III. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 6 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania


Razem liczba godzin: 25


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
229,00 zł
Zapisz się
Podstawy dietetyki z elementami odnowy biologicznej kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Podstawy dietetyki z elementami odnowy biologicznej kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: poznanie podstaw dietetyki, w tym charakterystyki składników pokarmowych, budowy układu pokarmowego, piramidy zdrowego żywienia, a także planowania jadłospisów. Szkolenie zawiera także kluczowe informacje odnośnie anatomii człowieka oraz jego fizjologii. Szkolenie zawiera teorie masażu i techniki wykonywania masażu. Materiał wzbogacony został o temat sprzętu i urządzeń dostępnych w SPA i salonach masażu.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY DIETETYKI 9 godz.
Składniki pokarmowe stanowiące źródło energii; Charakterystyka węglowodanów; Charakterystyka tłuszczów; Charakterystyka białek; Budowa układu pokarmowego - trawienie węglowodanów, tłuszczów i białek; Procesy energetyczne zachodzące w organizmie człowieka; Składniki pokarmowe nie dostarczające energii; Składniki mineralne; Piramida zdrowego żywienia; Podział produktów na grupy; Planowanie jadłospisów
MODUŁ II. ANATOMIA 3 godz.
Anatomia człowieka; Budowa ogólna człowieka; Fizjologia; Fizjologia człowieka
MODUŁ III. TEORIA MASAŻU 4 godz.
Środki poślizgowe i wspomagające masaż; Techniki wykonywania masażu; Wyszukiwanie zmian odruchowych
MODUŁ IV. SPRZĘT I URZĄDZENIA W SPA I SALONIE MASAŻU 2 godz.
Techniki relaksacyjne; Hydroterapia
Razem liczba godzin: 18

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie wiedzy dotyczącej specyfiki pracy opiekuna osób starszych, metod pracy z seniorami, a także geriatrycznych standardów opieki nad osobami w starszym wieku. W szkoleniu zawarto wiedzę dotyczącą zagadnień pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi, a także kwestie związane z dietą osób starszych, stosowaniem psychoterapii. Wszystko to w odniesieniu do opieki nad osobami w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, choroby Parkinsona i choroby Alzheimera.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Opiekun osoby starszej 6 godz.
Moduł II. Metody pracy z seniorami 5 godz.
Moduł III. Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku 6 godz.
Moduł IV. Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi 3 godz.
Moduł V. Dieta dla ludzi starszych 1 godz.
Moduł VI. Psychoterapia 4 godz.
Moduł VII. Choroba Parkinsona 1 godz.
Moduł VIII. Choroba Alzheimera 1 godz.
Razem liczba godzin: 27

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Public relations w ochronie zdrowia z podstawami neurologiczno- psychiatrycznych aspektów zaburzeń - kurs on-line
Medyczne / Szkolenia Online

Public relations w ochronie zdrowia z podstawami neurologiczno- psychiatrycznych aspektów zaburzeń - kurs on-line

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zaprezentowanie podstaw Public Relations w ochronie zdrowia wraz z wiedzą dotyczącą podstaw neurologiczno-psychiatrycznych aspektów zaburzeń. W szkoleniu omówiono podstawy neuropsychologii oraz psychiatrii. Szkolenie zawiera również wiedzę w zakresie diagnozy neuropsychologicznej oraz zasady wywiadu i badania psychiatrycznego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. PUBLIC RELATIONS 9 godz.
1. Podstawy Public Relations
2. Znaczenie wizerunku dla funkcjonowania placówki ochrony zdrowia
3. Public Relations lekarza specjalisty
4. Rola działań marketingowych na przykładzie szpitala
5. Wizerunek służby ochrony zdrowia
MODUŁ 2. DOBROSTAN PSYCHICZNY - ZDROWIE A CHOROBA 11 godz.
1. Czym jest zdrowie?
2. Czym jest edukacja zdrowotna?
3. Czynniki warunkujące zdrowie
4. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
5. Promocja zdrowia
6. Zdrowie psychiczne
MODUŁ 3. PODSTAWY NEUROPSYCHOLOGII 6 godz.
1. Udar mózgu
2. Urazy czaszkowo – mózgowe
3. Pierwotne i przerzutowe guzy mózgu
4. Alzheimer
5. Parkinson
MODUŁ 4. NEUROLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNE ASPEKTY ZABURZEŃ 5 godz.
1. Diagnoza neuropsychologiczna
2. Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA
3. Wywiad i zasady badania psychiatrycznego
LICZBA GODZIN: 31

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu koncepcji zdrowia, profilaktyki zachowań zagrażających zdrowiu. Uczestnik zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu psychoterapii oraz terapii poznawczo-behawioralnej do wykorzystania w praktyce promotora zdrowia. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy psychologii emocji.

Dodatkowe informacje: Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze promotora zdrowia nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów, związanych z posiadanym przez nie wykształceniem, jednak preferowani są kandydaci legitymujący się wykształceniem średnim.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 10 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania
II. DOBROSTAN PSYCHICZNY – ZDROWIE A CHOROBA 12 godz.
Definicja zdrowia i choroby, Czynniki warunkujące zdrowie, Zasoby osobiste wspomagające utrzymanie zdrowia psychicznego
III. TERAPIA W PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 12 godz.
Kryzys psychiczny i suicydalny, Teoretyczne podstawy psychoterapii, Terapia poznawczo-behawioralna w promocji zdrowia psychicznego
IV. ELEMENTY PSYCHOLOGII EMOCJI 6 godz.
Natura emocji (definicja, wymiar, rodzaje), Teorie i mechanizmy emocji


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pierwszej pomocy - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pierwszej pomocy - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników z podstawami pierwszej pomocy. Uczestnik pozna podstawowe definicje oraz schemat postępowania w miejscu wypadku. Pozna przyczyny, sposoby rozpoznawania i skutki utraty przytomności, zatrzymania krążenia i zatrzymania oddechu. W szkoleniu zawarto także podstawowe zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz z zatrzymaniem oddechu, a także zasady prawidłowego ułożenia i transportu pacjenta. Szkolenie wzbogacone zostało o zagadnienia związane z edukacją i promocją zdrowia.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.
 


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY (9 godz.)
a) Podstawowe pojęcia – bezpieczeństwo, zagrożenie, uraz, wypadek
b) Podstawowe funkcje życiowe i stan zagrożenia życia
c) Schemat postępowania w miejscu wypadku
d) Przyczyny, rozpoznanie i skutki: utraty przytomności, zatrzymania oddechu oraz zatrzymania krążenia
e) Zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia (pozycja boczna bezpieczna, reanimacja krążeniowo-oddechowa)
f) Transport i ułożenie pacjenta
II. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA (6 godz.)
a) Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej
b) Modele edukacji zdrowotnej
c) Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
d) Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania                                                                            Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Sekretarka rejestratorka medyczna z obsługą programów użytkowych Microsoft Word, Excel - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online

Sekretarka rejestratorka medyczna z obsługą programów użytkowych Microsoft Word, Excel - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z: prowadzeniem, udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej. Nabędzie umiejętności związane z zasadami rejestracji medycznej. Tematyka obejmuje również elementy z zakresu promocji oraz edukacji zdrowotnej. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności posługiwania się programami użytkowymi Microsoft Word i Excel w pracy biurowej.

Dodatkowe informacje: W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ORGANIZACJA PRACY W REJESTRACJI / SEKRETARIACIE I OBSŁUGA PACJENTA 6 godz.
Organizacja pracy według zasady Eisenhowera, Radzenie sobie ze stresem w pracy rejestratorki medycznej, Zasady obsługi pacjenta, Umiejętność aktywnego słuchania pacjenta, Asertywne zachowanie wobec pacjenta, Efektywna komunikacja
z „trudnym pacjentem”
II. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ W SEKRETARIACIE / REJESTRACJI 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W SEKRETARIACIE / REJESTRACJI 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 13 godz.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, Przechowywanie dokumentacji medycznej, Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych, Udostępnianie dokumentacji medycznej, Dokumentacja medyczna – w formie elektronicznej, Błędy
w dokumentacji medycznej i odpowiedzialność prawna, Zasady rejestracji medycznej i wypisy dla pacjentów, Prawa i obowiązki rejestratorki medycznej, Wzory dokumentacji medycznej
V. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH  10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003
VI. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 6 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania
Razem liczba godzin: 55

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert