Szkolenia Medyczne

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychopedagogiki starości i starzenia się. Pozna metodykę terapii zajęciowej do zastosowania w pracy jako opiekun.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROBLEMATYKA STAROŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 5 godz.
Starość a kryzys rozwojowy, Zmiany zachodzące u osób starszych, Najczęstsze rodzaje otępienia
II. OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNĄ 7 godz. Zasady opieki nad osobą starszą, Budowanie zaufania, Etyka w pracy opiekuna
III. PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI 8 godz.
Trudności w porozumiewaniu, Decyzyjność, Emocje
IV. ZESPÓŁ STRESU OPIEKUNA 5 godz.
Przyczyny i objawy zespołu stresu opiekuna, Wypalenie zawodowe opiekunów
V. DEPRESJA A DEMENCJA 5 godz.
Trudności z diagnozą, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA)
VI. PODSTAWY PSYCHOPEDAGOGIKI STAROŚCI I STARZENIA SIĘ 10 godz.
Podstawowe pojęcia starość i starzenie się, Teorie starzenia się, Śmierć i żałoba wśród osób starszych, Pomoc owdowiałym, Postawy życiowe osób starszych, Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie starości, Rozwój społeczny w okresie starzenia się, Zagrożenia rozwoju osób starszych – demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, Delirium, Symptomatologia i etiologia choroby Alzheimera i Parkinsona
VII. METODYKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 5 godz.
Formy i etapy organizacji zajęć terapii zajęciowej, Podział oraz metody terapii zajęciowej, Zasady oraz korzyści prowadzenia terapii zajęciowej, Etapy i sposoby prowadzenia terapii zajęciowej. Programowanie terapii zajęciowej, Psychoterapeutyczne walory i zadania metodologiczne terapii zajęciowej, Terapeutyczne i nieterapeutyczne formy kontaktu z pacjentem
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
309,00 zł
Zapisz się
Pomoc dentystyczna z elementami promocji zdrowia - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Pomoc dentystyczna z elementami promocji zdrowia - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Kurs skierowany jest do osób, które swoja karierę zawodową wiążą z branżą stomatologiczną. Chcą pracować jako pomoc stomatologa w gabinecie dentystycznym. Uczestnik kursu zyskuje wiedzę z zakresu pracy w gabinecie stomatologicznym. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z profesjonalną obsługą pacjenta oraz promocją zdrowia.

Dodatkowe informacje: osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej powinna posiadać min. średnie wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA 4 godz.
Zasady obsługi pacjenta, Umiejętność aktywnego słuchania pacjenta, Asertywne zachowanie wobec pacjenta, Efektywna komunikacja z „trudnym pacjentem”
II. POMOC DENTYSTYCZNA 15 godz.
Podstawowe obowiązki pomocy dentystycznej, Wymagane kwalifikacje na stanowisko pomocy dentystycznej, Informacje dotyczące promieniowania jonizującego, Gabinet stomatologiczny i jego wyposażenie, Prowadzenie dokumentacji medycznej, Zadania podczas wykonywania zabiegów leczniczo-profilaktycznych, Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, Aseptyka i antyseptyka, Podstawowe narzędzia w gabinetach dentystycznych
III. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 6 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia - definicje, geneza, modele i strategia działania
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
349,00 zł
Zapisz się
Podstawy sterylizacji w gabinetach medycznych i kosmetycznych kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Podstawy sterylizacji w gabinetach medycznych i kosmetycznych kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z zagadnieniami takimi jak: Podstawowe pojęcia / Zasady BHP / Metody sterylizacji / Proces sterylizacji / Przygotowywanie sprzętu do wyjałowienia / Czynniki wpływające na przebieg sterylizacji / Kontrola procesów sterylizacji / Przechowywanie narzędzi po sterylizacji / Podstawowe zasady utrzymania higieny w gabinecie medycznym i stomatologicznym / Podstawowe zasady utrzymania higieny w gabinetach kosmetycznych, salonach tatuażu
Procedura postępowania z odpadami medycznymi / Etyka pracy

 

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje kwalifikacji.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia. Wzór przedstawiony jest w galerii.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z pracą opiekuna. Zapozna się również z psychologią opieki. Nabędzie umiejętność posługiwania się narzędziem diagnostycznym związanym z badaniem demencji.

 

NABÓR NA SZKOLENIE: ciągły - szkolenie można zrealizować w dowolnym terminie.

Dodatkowe informacje: W przypadku zawodu opiekuna (opiekunki) osób starszych, wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu uzależnione są od pracodawcy i bywają bardzo zróżnicowane.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROBLEMATYKA STAROŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 5 godz.
Starość a kryzys rozwojowy, Zmiany zachodzące u osób starszych, Najczęstsze rodzaje otępienia
II. OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNĄ 7 godz.
Zasady opieki nad osobą starszą, Budowanie zaufania, Etyka w pracy opiekuna
III. PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI 8 godz.
Trudności w porozumiewaniu, Decyzyjność, Emocje
IV. ZESPÓŁ STRESU OPIEKUNA 5 godz.
Przyczyny i objawy zespołu stresu opiekuna, Wypalenie zawodowe opiekunów
V. DEPRESJA A DEMENCJA 5 godz.
Trudności z diagnozą, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA)

 

Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
259,00 zł
Zapisz się
Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z zasadami prawidłowego żywienia, zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz pierwszej pomocy - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Profesjonalny opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z zasadami prawidłowego żywienia, zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz pierwszej pomocy - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw psychologii opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Uczestnik zdobył wiedzę oraz umiejętności związane z pracą opiekuna, pielęgnacją i zabiegami higienicznymi osób starszych i niepełnosprawnych. Nabył umiejętności związane z żywieniem i dietą osoby starszej i niepełnosprawnej. Szkolenie zawierało także podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej w opiece nad osobą starszą i niepełnosprawną.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY PSYCHOLOGII OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ I NIEPEŁNOSPRAWNĄ 20 godz.
Technika pracy opiekuna; Omówienie stanów psychiki występujących u osób starszych i niepełnosprawnych; Budowanie relacji społecznych z podopiecznym i jego rodziną; Choroby neurodegeneracyjne - choroba Parkinsona i Alzheimera; Etyka zawodu opiekuna; Sposoby chronienia się przed wypaleniem zawodowym w pracy opiekuna; Podstawowe zagadnienia psychologiczne z procesu starzenia
MODUŁ II. PIELĘGNACJA I ZABIEGI HIGENICZNE OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ 20 godz.
Higiena, toaleta i pielęgnacja osoby chorej starszej i leżącej ; Higiena jamy ustnej; Profilaktyka odleżyn; Pomiar ciśnienia, tętna oraz cukru
MODUŁ III. ŻYWIENIE I DIETA OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ 20 godz.
Żywienie w schorzeniach: dieta cukrzycowa, wątrobowa i cholesterolowa; Higiena i estetyka sporządzania posiłków; Znaczenie składników odżywczych
MODUŁ IV. PIERWSZA POMOC W OPIECE NAD OSOBĄ STARSZĄ I NIEPEŁNOSPRAWNĄ 20 godz.
Pierwsza pomoc przedmedyczna; Bezpieczne ułożenie poszkodowanego, przenoszenie i zmiana pozycji; Omówienie zagadnień internistycznych: zawał, udar i epilepsja oraz zagrożeń typu: zadławienia i złamania
Razem liczba godzin: 80

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
339,00 zł
Zapisz się
Podstawy opieki paliatywnej z elementami opieki geriatrycznej - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Podstawy opieki paliatywnej z elementami opieki geriatrycznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z organizacją i strukturą opieki paliatywnej. W szkoleniu zawarto także wiedzę z zakresu sedacji, komunikacji i fizjoterapii w opiece paliatywnej. Omówiono zagadnienia stresu i wypalenia zawodowego opiekuna. Szkolenie zawiera elementy opieki geriatrycznej.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy opieki paliatywnej 16 godz.
1. Organizacja i struktura opieki paliatywnej
2. Sedacja w opiece paliatywnej
3. Komunikacja opiece paliatywnej
4. Fizjoterapia w opiece paliatywnej
5. Opieka paliatywna w perinatologii
6. Działanie zespołów interdyscyplinarnych
7. Stres i wypalenie zawodowe w opiece paliatywnej
8. Potrzeby religijno-duchowe w opiece paliatywnej
Moduł II. Elementy opieki geriatrycznej 10 godz.
1. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej
2. Upadki i urazy wieku geriatrycznego
3. Fizjoterapia w opiece geriatrycznej
4. Terapia zajęciowa
Razem liczba godzin: 26

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

 

 

Cena brutto
209,00 zł
Zapisz się
Rejestratorka medyczna - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Rejestratorka medyczna - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z: prowadzeniem, udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej. Nabędzie umiejętności związane z zasadami rejestracji medycznej. Tematyka obejmuje również elementy z zakresu promocji oraz edukacji zdrowotnej.

Dodatkowe informacje: W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ORGANIZACJA PRACY W REJESTRACJI I OBSŁUGA PACJENTA 6 godz.
Organizacja pracy według zasady Eisenhowera, Radzenie sobie ze stresem w pracy rejestratorki medycznej, Zasady obsługi pacjenta, Umiejętność aktywnego słuchania pacjenta, Asertywne zachowanie wobec pacjenta, Efektywna komunikacja
z „trudnym pacjentem”
II. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 13 godz.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, Przechowywanie dokumentacji medycznej, Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych, Udostępnianie dokumentacji medycznej, Dokumentacja medyczna – w formie elektronicznej, Błędy
w dokumentacji medycznej i odpowiedzialność prawna, Zasady rejestracji medycznej i wypisy dla pacjentów, Prawa i obowiązki rejestratorki medycznej, Wzory dokumentacji medycznej
III. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 6 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania


Razem liczba godzin: 25


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
259,00 zł
Zapisz się
Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: przedstawienie wiedzy dotyczącej specyfiki pracy opiekuna osób starszych, metod pracy z seniorami, a także geriatrycznych standardów opieki nad osobami w starszym wieku. W szkoleniu zawarto wiedzę dotyczącą zagadnień pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi, a także kwestie związane z dietą osób starszych, stosowaniem psychoterapii. Wszystko to w odniesieniu do opieki nad osobami w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, choroby Parkinsona i choroby Alzheimera.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Opiekun osoby starszej 6 godz.
Moduł II. Metody pracy z seniorami 5 godz.
Moduł III. Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku 6 godz.
Moduł IV. Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi 3 godz.
Moduł V. Dieta dla ludzi starszych 1 godz.
Moduł VI. Psychoterapia 4 godz.
Moduł VII. Choroba Parkinsona 1 godz.
Moduł VIII. Choroba Alzheimera 1 godz.
Razem liczba godzin: 27

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
239,00 zł
Zapisz się
Sekretarka rejestratorka medyczna z obsługą programów użytkowych Microsoft Word, Excel - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Sekretarka rejestratorka medyczna z obsługą programów użytkowych Microsoft Word, Excel - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z: prowadzeniem, udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej. Nabędzie umiejętności związane z zasadami rejestracji medycznej. Tematyka obejmuje również elementy z zakresu promocji oraz edukacji zdrowotnej. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności posługiwania się programami użytkowymi Microsoft Word i Excel w pracy biurowej.

Dodatkowe informacje: W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ORGANIZACJA PRACY W REJESTRACJI / SEKRETARIACIE I OBSŁUGA PACJENTA 6 godz.
Organizacja pracy według zasady Eisenhowera, Radzenie sobie ze stresem w pracy rejestratorki medycznej, Zasady obsługi pacjenta, Umiejętność aktywnego słuchania pacjenta, Asertywne zachowanie wobec pacjenta, Efektywna komunikacja
z „trudnym pacjentem”
II. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ W SEKRETARIACIE / REJESTRACJI 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W SEKRETARIACIE / REJESTRACJI 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 13 godz.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, Przechowywanie dokumentacji medycznej, Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych, Udostępnianie dokumentacji medycznej, Dokumentacja medyczna – w formie elektronicznej, Błędy
w dokumentacji medycznej i odpowiedzialność prawna, Zasady rejestracji medycznej i wypisy dla pacjentów, Prawa i obowiązki rejestratorki medycznej, Wzory dokumentacji medycznej
V. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH  10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003
VI. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 6 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania
Razem liczba godzin: 55

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
239,00 zł
Zapisz się
Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pierwszej pomocy - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pierwszej pomocy - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników z podstawami pierwszej pomocy. Uczestnik pozna podstawowe definicje oraz schemat postępowania w miejscu wypadku. Pozna przyczyny, sposoby rozpoznawania i skutki utraty przytomności, zatrzymania krążenia i zatrzymania oddechu. W szkoleniu zawarto także podstawowe zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz z zatrzymaniem oddechu, a także zasady prawidłowego ułożenia i transportu pacjenta. Szkolenie wzbogacone zostało o zagadnienia związane z edukacją i promocją zdrowia.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.
 


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY (9 godz.)
a) Podstawowe pojęcia – bezpieczeństwo, zagrożenie, uraz, wypadek
b) Podstawowe funkcje życiowe i stan zagrożenia życia
c) Schemat postępowania w miejscu wypadku
d) Przyczyny, rozpoznanie i skutki: utraty przytomności, zatrzymania oddechu oraz zatrzymania krążenia
e) Zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia (pozycja boczna bezpieczna, reanimacja krążeniowo-oddechowa)
f) Transport i ułożenie pacjenta
II. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA (6 godz.)
a) Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej
b) Modele edukacji zdrowotnej
c) Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
d) Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania                                                                            Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
139,00 zł
Zapisz się
Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii - kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstaw teoretycznych z zakresu edukacji i promocji zdrowia. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę dotyczącą zdrowia oraz chorób zakaźnych i czynników etiologicznych które je wywołują. Nabędzie wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 5 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia - definicje, geneza, modele i strategia działania
II. ELEMENTY EPIDEMIOLOGII 10 godz.
a) Epidemiologia – definicje, cele i zadania: Rodzaje badań epidemiologicznych (epidemiologia opisowa, doświadczalna, analityczna
b) Zdrowie i choroba: Główne miary epidemiologiczne, Strategia badań epidemiologicznych
c) Choroby zakaźne – grypa: Choroby zakaźne – choroby infekcyjne – definicja, Grypa – kryteria kliniczne
d) Czynniki etiologiczne chorób zakaźnych: wirusy i priony: Wirus jako czynnik etiologiczny, Znaczenie medyczne wirusów, Najważniejsze wirusy chorobotwórcze (wirus: choroby Heinego-Medina, Ebola, ospy wietrznej, półpaśca, opryszczki wargowej), Priony jako czynnik etiologiczny, Choroba Creutzfeldta-Jakoba
e) Czynniki etiologiczne chorób zakaźnych: riketsje i bakterie: Riketsje – znaczenie medyczne, Walka z zakażeniami bakteryjnymi, Bakterie chorobotwórcze
f) Stres: Rodzaje i koncepcje stresu, Katecholaminy – dopamina, adrenalina i noradrenalina, Wpływ stresu na zdrowie, Negatywne skutki stresu, Sposoby radzenia sobie ze stresem
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Podstawy dietetyki z elementami odnowy biologicznej kurs online
Medyczne / Szkolenie online

Podstawy dietetyki z elementami odnowy biologicznej kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: poznanie podstaw dietetyki, w tym charakterystyki składników pokarmowych, budowy układu pokarmowego, piramidy zdrowego żywienia, a także planowania jadłospisów. Szkolenie zawiera także kluczowe informacje odnośnie anatomii człowieka oraz jego fizjologii. Szkolenie zawiera teorie masażu i techniki wykonywania masażu. Materiał wzbogacony został o temat sprzętu i urządzeń dostępnych w SPA i salonach masażu.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY DIETETYKI 9 godz.
Składniki pokarmowe stanowiące źródło energii; Charakterystyka węglowodanów; Charakterystyka tłuszczów; Charakterystyka białek; Budowa układu pokarmowego - trawienie węglowodanów, tłuszczów i białek; Procesy energetyczne zachodzące w organizmie człowieka; Składniki pokarmowe nie dostarczające energii; Składniki mineralne; Piramida zdrowego żywienia; Podział produktów na grupy; Planowanie jadłospisów
MODUŁ II. ANATOMIA 3 godz.
Anatomia człowieka; Budowa ogólna człowieka; Fizjologia; Fizjologia człowieka
MODUŁ III. TEORIA MASAŻU 4 godz.
Środki poślizgowe i wspomagające masaż; Techniki wykonywania masażu; Wyszukiwanie zmian odruchowych
MODUŁ IV. SPRZĘT I URZĄDZENIA W SPA I SALONIE MASAŻU 2 godz.
Techniki relaksacyjne; Hydroterapia
Razem liczba godzin: 18

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
209,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert