Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania - kurs online

award

Cel szkolenia: zaprezentowanie zagadnienia psychomanipulacji w sektach i subkulturach. Szkolenie zawiera podstawową wiedzą dotyczącą subkultur ich powstawania i rozwoju na świecie. W szkoleniu omówiono subkultury religijno-terapeutyczne, zawarto pojęcie kultu, sekty i ruchu religijnego. Omówiono w nim charakterystykę sekt, strategie rekrutacji, stosowane metody psychomanipulacji oraz charakterystykę znanych sekt.
W szkoleniu opisano również subkultury kreatywne.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. Podstawy wiedzy o subkulturach 10 godz.
1. Pojęcie subkultury
Specyficzne formy zachowania, formy działalności; Klasyfikacja grup subkulturowych
2. Powstanie i rozwój subkultur na świecie
Subkultury motocyklowe; Subkultury prehipisowskie
MODUŁ II. Subkultury religijno-terapeutyczne 16 godz.
1. Pojęcie kultu, sekty i nowego ruchu religijnego
Odróżnianie sekt od innych grup; Strategie rekrutacji – werbunku do sekt; Psychomanipulacja w sektach; Jak rozpoznać, że ktoś znajduje się pod wpływem sekty – pierwsze niepokojące objawy; Charakterystyka znanych sekt
2. Subkultury kreatywne
Razem liczba godzin: 26

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

149,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: