Prewencja zachowań suicydalnych - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Prewencja zachowań suicydalnych - kurs online

award

Cel szkolenia: jest przedstawienie zagadnienia samobójstwa, a także głównych zaburzeń i innych czynników związanych z samobójstwem oraz pokazanie, jak rozpoznawać i postępować z osobami ze skłonnościami samobójczymi. Celem jest omówienie kwestii interwencji kryzysowej w sytuacjach związanych z samobójstwami, a także profilaktyki zachowań suicydalnych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. POJĘCIE SAMOBÓJSTWA 4 godz.
Skala problemu, Definicja samobójstwa, Podstawowe rodzaje samobójstw
II. SAMOBÓJSTWA A PROBLEMY PSYCHICZNE 4 godz.
Depresja, Alkoholizm, Schizofrenia, Impulsywność
III. PRZYCZYNY SPOŁECZNE SAMOBÓJSTW 4 godz.
Czynniki społeczne samobójstw, Mity dotyczące zjawiska samobójstwa, Czynniki ryzyka samobójstw
IV. ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA 4 godz.
Rodzaje samobójstw, Czynniki ryzyka, Sygnały zagrożenia, Syndrom presuicydalny
V. INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM 4 godz.
Typy postępowania, Profilaktyka, Prewencja zachowań suicydalnych
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin