Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu - kurs online

award

Cel szkolenia: jest zapoznanie się z tematem tutoringu szkolnego i jego założeń teoretycznych i metodycznych. Wprowadzenie do coachingu, poznanie metod oraz korzyści płynących z coachingu. Poznanie metodyki coachingu oraz tutoringu wraz z kluczowymi umiejętnościami tutora-coacha.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TUTORING SZKOLNY ORAZ JEGO ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODYCZNE 8 godz.
Tutoring jako innowacyjna metoda, Korzyści wypływające z tutoringu, Tutoring szkolny, Założenia w pracy tutora, Dialog w tutoringu, Tutoring i praca z uczniami zdolnymi w szkole, Tutoring jako metody nauczania, Tutor w procesie rozwijania uczniowskich zdolności, Korzyści z pracy metodą tutoringu w szkole
II. ELEMENTY COACHINGU 7 godz.
Podstawy coachingu, Rodzaje coachingu, Mentoring, Korzyści płynące z coachingu, Relacja coach–klient, Etyka coachingu, Coaching a inne formy wspomagania rozwoju
III. METODYKA COACHINGU 8 godz.
Wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w coachingu, Metafora w coachingu, Elementy pracy z coachem, Struktura sesji coachingowe, Coaching w organizacji, Regulacje dotyczące zawodu coacha. Certyfikat a Certyfikacja, Medytacja w warsztacie coacha, O uważności w coachingu, Inteligencja emocjonalna w coachingu, Modele rozmów coachingowych, Coaching edukacyjny. Pojęcie, cele i jak go stosować w edukacji?
IV. METODYKA TUTORINGU 7 godz.
Tutoring jako innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia, Model pracy tutoringowej, Kluczowe umiejętności tutora-coacha
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin