Podstawy psychogerontologii z elementami hortitoterapii - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Podstawy psychogerontologii z elementami hortitoterapii - kurs online

award

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw psychogerontologii, w tym omówienie problemów psychologicznych osób w okresie starości, lęków i rozterek, a także kompetencji komunikacyjnych seniorów wraz z ich edukacją. Szkolenie zawiera także podstawy hortiterapii.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy psychogerontologii 16 godz.
1. Problemy psychologiczne osób w okresie starości
2. Egzystencjalne rozterki w obliczu starości
3. Lęki osób w fazie późnej dorosłości
4. Pomyślne starzenie się
5. Kompetencje komunikacyjne seniorów
6. Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
7. Edukacja osób starszych
Moduł II. Podstawy hortiterapii 5 godz.
1. Pojęcie hortiterapii
2. Hortiterapia w pracy z osobami starszymi
Razem liczba godzin: 21


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin