Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii - kurs online

Medyczne / Szkolenia Online

Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie podstaw teoretycznych z zakresu edukacji i promocji zdrowia. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę dotyczącą zdrowia oraz chorób zakaźnych i czynników etiologicznych które je wywołują. Nabędzie wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 5 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia - definicje, geneza, modele i strategia działania
II. ELEMENTY EPIDEMIOLOGII 10 godz.
a) Epidemiologia – definicje, cele i zadania: Rodzaje badań epidemiologicznych (epidemiologia opisowa, doświadczalna, analityczna
b) Zdrowie i choroba: Główne miary epidemiologiczne, Strategia badań epidemiologicznych
c) Choroby zakaźne – grypa: Choroby zakaźne – choroby infekcyjne – definicja, Grypa – kryteria kliniczne
d) Czynniki etiologiczne chorób zakaźnych: wirusy i priony: Wirus jako czynnik etiologiczny, Znaczenie medyczne wirusów, Najważniejsze wirusy chorobotwórcze (wirus: choroby Heinego-Medina, Ebola, ospy wietrznej, półpaśca, opryszczki wargowej), Priony jako czynnik etiologiczny, Choroba Creutzfeldta-Jakoba
e) Czynniki etiologiczne chorób zakaźnych: riketsje i bakterie: Riketsje – znaczenie medyczne, Walka z zakażeniami bakteryjnymi, Bakterie chorobotwórcze
f) Stres: Rodzaje i koncepcje stresu, Katecholaminy – dopamina, adrenalina i noradrenalina, Wpływ stresu na zdrowie, Negatywne skutki stresu, Sposoby radzenia sobie ze stresem
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Medyczne / Szkolenia Online

Cena:

149,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: