Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pierwszej pomocy - kurs online

Medyczne / Szkolenia Online

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pierwszej pomocy - kurs online

award

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników z podstawami pierwszej pomocy. Uczestnik pozna podstawowe definicje oraz schemat postępowania w miejscu wypadku. Pozna przyczyny, sposoby rozpoznawania i skutki utraty przytomności, zatrzymania krążenia i zatrzymania oddechu. W szkoleniu zawarto także podstawowe zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz z zatrzymaniem oddechu, a także zasady prawidłowego ułożenia i transportu pacjenta. Szkolenie wzbogacone zostało o zagadnienia związane z edukacją i promocją zdrowia.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.
 


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY (9 godz.)
a) Podstawowe pojęcia – bezpieczeństwo, zagrożenie, uraz, wypadek
b) Podstawowe funkcje życiowe i stan zagrożenia życia
c) Schemat postępowania w miejscu wypadku
d) Przyczyny, rozpoznanie i skutki: utraty przytomności, zatrzymania oddechu oraz zatrzymania krążenia
e) Zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia (pozycja boczna bezpieczna, reanimacja krążeniowo-oddechowa)
f) Transport i ułożenie pacjenta
II. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA (6 godz.)
a) Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej
b) Modele edukacji zdrowotnej
c) Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
d) Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania                                                                            Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Medyczne / Szkolenia Online

Cena:

99,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: