Podstawy muzykoterapii, arteterapii, choreoterapii z elementami technik twórczego myślenia w procesie terapeutycznym osób niepełnosprawnych - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Podstawy muzykoterapii, arteterapii, choreoterapii z elementami technik twórczego myślenia w procesie terapeutycznym osób niepełnosprawnych - kurs online

award

Cel szkolenia: przedstawienie podstaw muzykoterapii, arteterapii i choreografii z elementami technik twórczego myślenia w procesie terapeutycznym osób niepełnosprawnych. W szkoleniu zawarto również wiedzę z zakresu zagadnienia dobrostanu psychicznego, a także wybranych problemów psychiatrii i psychopatologii.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. PODSTAWY TERAPII PRZEZ MUZYKĘ, PLASTYKĘ I SZTUKĘ 10 godz.
Arteterapia; Muzykoterapia; Terapia przez plastykę – program; Choreoterapia; Filmoterapia
2. DOBROSTAN PSYCHICZNY - ZDROWIE A CHOROBA 11 godz.
Czym jest zdrowie? Czym jest edukacja zdrowotna? Czynniki warunkujące zdrowie; Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach; Promocja zdrowia; Zdrowie psychiczne
3. WYBRANE PROBLEMY PSYCHIATRII I PSYCHOPATOLOGII 8 godz.
Wywiad i zasady badania psychiatrycznego; Testy psychologiczne; Psychoterapia; Myślenie; Procesy emocjonalne
4. TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA 8 godz.
Twórcza rozgrzewka; Eksploracje; Kombinacje; Transformacje kreatywne; Myślenie lateralne i gimnastyka twórcza
Razem liczba godzin: 37

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

149,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: