Pakiet Mediacyjny - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Pakiet Mediacyjny - kurs online

award

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabędzie umiejętność wyrażania postawy asertywnej i stosowania technik negocjacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy mediacji.

Cel szkolenia: jest zapoznanie Kursantów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, środowiskach lokalnych, zabezpieczania kwestii konfliktowych podczas sytuacji pre – i post rozwodowej. Szkolenie uzupełnione jest o elementy prawa.

Cel szkolenia: jest: zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konfliktu. Zapozna się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji. Zapozna się z przebiegiem procesu mediacji, pozna narzędzia mediacyjne oraz przepisy regulujące instytucję mediacji.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Po naszych badaniach, które przeprowadzamy dwa razy do roku – możemy stwierdzić, że wielu naszym kursantom udało się zdobyć wpis na listę mediatorów sądowych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Program szkolenia:
Mediacje sądowe i pozasądowe
Mediacje rodzinne i małżeńskie
Skuteczna komunikacja interpersonalna

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

20.09.2021 - 24.09.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

409,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

27.09.2021 - 30.09.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

409,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

01.10.2021 - 07.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

409,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

08.10.2021 - 14.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

409,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

15.10.2021 - 21.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

409,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

22.10.2021 - 29.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

409,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: