Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoterapii - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoterapii - kurs online

award

Cel szkolenia: dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć jak organizować i prowadzić grupy wsparcia. Uczestnik szkolenia zdobędzie również podstawową wiedzę związaną z interwencją kryzysową oraz podstawami psychoterapii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy wsparcia społecznego i terapii uzależnień 2 godz.
Teoretyczne podstawy wsparcia społecznego; Zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie społeczne; Terapia osób uzależnionych od alkoholu; Terapia osób uzależnionych od narkotyków
2. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia (w tym organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 2 godz.
Organizacja grup wsparcia; Czynniki terapeutyczne w terapii grupowej; Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych; Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem przewlekle chorym
3. Dobrostan psychiczny: zdrowie a choroba 1 godz.
Czym jest zdrowie? Czym jest edukacja zdrowotna? Czynniki warunkujące zdrowie; Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
4. Podstawy interewencji kryzysowej 2 godz.
Pojęcie interwencji kryzysowej; Wybrane modele interwencji kryzysowej; Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej; Kryzys żałoby i straty; Samobójstwa w kontekście interwencji kryzysowej
5. Podstawy psychoterapii 2 godz.
Jak można zostać psychoterapeutą - specyfika zawodu i szkolenie; Etyka psychoterapeuty: kodeksy i dylematy. Co wolno a czego nie; Czynniki leczące w psychoterapii; Diagnoza w psychoterapii: nozologiczna, osobowości, dynamiki zaburzeń; Etapy psychoterapii. Kontrakt, ustalanie celów, etapy zmiany; Zjawiska w psychoterapii - rozszerzenie. Przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór, negatywna reakcja terapeutyczna; Terapie psychoanalityczne, psychodynamiczne; Psychoterapia behawioralna
6. Krótkoterminowa terapia eklektyczna 1 godz.
Wstęp do eklektyzmu w psychoterapii; Eklektyzm w psychoterapii; Modele terapii eklektycznej; Motywy zainteresowania psychoterapią integracyjną
Razem liczba godzin: 10


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

199,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: