Opiekun dzieci i młodzieży – animator czasu wolnego i rekreacji - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Opiekun dzieci i młodzieży – animator czasu wolnego i rekreacji - kurs online

award

Cel szkolenia: przybliżenie zagadnień z zakresu pedagogiki, wychowania, rozwoju dzieci i młodzieży. Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami oraz technikami stosowanymi w pracy animatora czasu wolnego i rekreacji. Zdobędzie umiejętności do posługiwania się różnego typu grami i zabawami do praktycznego zastosowania w pracy animacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

 

NABÓR NA SZKOLENIE: ciągły - szkolenie można zrealizować w dowolnym terminie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PEDAGOGIKI 4 godz.
Pedagogika jako nauka, Działy pedagogiki, Pedagogika - rys historyczny, Edukacja, Pedagogika ogólna - podstawowe pojęcia
II. PODSTAWY WIEDZY O WYCHOWANIU 7 godz.
Wychowanie, Nauczanie, Kształcenie, Nowe kategorie pojęciowe pedagogiki, Czym jest wychowanie? Dekalog rodzica, wychowawcy
III. PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W PRACY OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY 12 godz.
Rola wychowania, Środowisko  życia jako pole oddziaływań wychowawczych, Typologia środowiska, Pojęcie sił społecznych, Specyfika projektowania działań wychowawczych i opiekuńczych, Diagnoza w pracy opiekuńczej, Program wychowawczy szkoły
IV. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU 7 godz.
Rozwój i zmiana rozwojowa, Czynniki społeczne w rozwoju człowieka, Ogólne prawidłowości rozwoju człowieka, Teoria przywiązania, Diagnoza rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Psychologia i pedagogika dziecka
V. ANIMACJA SPORTOWO-REKREACYJNA W PRACY OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY 24 godz.
Cele i zadania animacji sportowo – rekreacyjnej, Cechy specyficzne form aktywności rekreacyjnej, Metody animacji rekreacyjnej, Społeczne bariery rekreacji, Metody i formy nauczania stosowane w wychowaniu fizycznym, Pojęcie procesu uczenia się i nauczania w sporcie, Jak wesprzeć dziecko w rozwoju psychofizycznym poprzez gry i zabawy ruchowe?, Zasady trenowania dzieci i młodzieży, Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu, Ćwiczenia sportowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, Gry i zabawy z piłką (rodzaje i zasady), Zajęcia sportowe dla dorosłych i seniorów, Rodzaje zajęć rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych


Razem liczba godzin: 54

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin