Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera - kurs online

Medyczne / Szkolenia Online

Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera - kurs online

award

Cel szkolenia: przedstawienie wiedzy dotyczącej specyfiki pracy opiekuna osób starszych, metod pracy z seniorami, a także geriatrycznych standardów opieki nad osobami w starszym wieku. W szkoleniu zawarto wiedzę dotyczącą zagadnień pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi, a także kwestie związane z dietą osób starszych, stosowaniem psychoterapii. Wszystko to w odniesieniu do opieki nad osobami w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, choroby Parkinsona i choroby Alzheimera.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Opiekun osoby starszej 6 godz.
Moduł II. Metody pracy z seniorami 5 godz.
Moduł III. Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku 6 godz.
Moduł IV. Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi 3 godz.
Moduł V. Dieta dla ludzi starszych 1 godz.
Moduł VI. Psychoterapia 4 godz.
Moduł VII. Choroba Parkinsona 1 godz.
Moduł VIII. Choroba Alzheimera 1 godz.
Razem liczba godzin: 27

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Medyczne / Szkolenia Online

Cena:

199,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: