Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się z elementami treningu szybkiego czytania - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się z elementami treningu szybkiego czytania - kurs online

award

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu poznanie podstaw teoretycznych i metodycznych pamięci i sposobów zapamiętywania. Uczestnik szkolenia pozna podstawowe mnemotechniki. Szkolenie zawiera także elementy treningu szybkiego czytania.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PAMIĘĆ I SPOSOBY ZAPAMIĘTYWANIA – podstawy teoretyczne i metodyczne 8 godz.
Pamięć i metapamięć, Jak działa pamięć? Główny System Pamięciowy, Umiejętności wspomagające skuteczne zapamiętywanie, Jak skutecznie ćwiczyć PAMIĘĆ? Trening mózgu, czyli ćwiczenia na dobrą PAMIĘĆ, ĆWICZENIE PAMIĘCI: jak się uczyć, żeby się nauczyć? PAMIĘĆ WĘCHOWA – pozwala pamiętać zapachy sprzed laty, BIOFEEDBACK – trening mózgu
II. Mnemotechniki – podstawy teoretyczne i metodyczne 7 godz.
Pojęcie mnemotechniki.  Sposoby szybszego zapamiętywania i uczenia się, Rodzaje mnemotechnik, Przykłady mnemotechnik, Korzyści płynące ze stosowania mnemotechnik, Metody zapamiętywania dla dzieci: mnemotechniki i ćwiczenia pamięci, Zastosowanie mnemotechnik w ortografii, Jak i dlaczego warto ćwiczyć pamięć przy pomocy mnemotechnik?
III. ELEMENTY TRENINGU SZYBKIEGO CZYTANIA – podstawy teoretyczne i metodyczne 5 godz.
Ćwiczenia na szybkie czytanie; Organizacja miejsca do czytania; Jak obliczyć efektywność czytania? Pomiar stopnia rozumienia; Przykład tekstu do szybkiego czytania i czytania ze zrozumieniem, Metody szybkiego czytania
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

99,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: