Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystania wybranych metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Uczestnik pozna również zestaw gier i zabaw do praktycznego wykorzystania w pracy i opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do prowadzenia zajęć: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ISTOTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2 godz.
Pojęcie i etiologia niepełnosprawności intelektualnej, Klasyfikacja stopni upośledzenia umysłowego
II. METODYKA PRACY Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 3 godz.
Podstawowe zasady i założenia edukacji osób niepełnosprawnych, Zasady pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, Metody aktywizujące w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
III. WYBRANE METODY PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE 15 godz.
Metoda Felice Affolter, Metoda Marianny i Christophera Knillów, Metoda ośrodków pracy wg Marii Grzegorzewskiej, Metoda Carla Orffa, Metoda Batii Strauss, Sala Doświadczania Świata, Metoda Marii Montesorri, Inne metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie (Warunkowanie instrumentalne, Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona, Elementy metody Marii Montessori, Poranny Krąg – stymulacja polisensoryczna według pór roku, Metoda integracji odruchów wg S. Masgutowej, Metoda Integracji Sensorycznej, Nauczanie funkcjonalne)
IV. GRY I ZABAWY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE 2 godz.
Razem liczba godzin: 22

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

129,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: