Mediacje sądowe i pozasądowe - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Mediacje sądowe i pozasądowe - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konfliktu. Zapozna się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji. Zapozna się z przebiegiem procesu mediacji, pozna narzędzia mediacyjne oraz przepisy regulujące instytucję mediacji.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Po naszych badaniach, które przeprowadzamy dwa razy do roku – możemy stwierdzić, że wielu naszym kursantom udało się zdobyć wpis na listę mediatorów sądowych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. RODZAJE I ZASTOSOWANIE MEDIACJI 7 godz.
a) Definicje mediacji, b) Rodzaje i zastosowania mediacji
II. PSYCHOLOGIA KONFLIKTU 8 godz.
a) Definicje konfliktu, b) Typy konfliktów, c) Przebieg konfliktu, d) Komunikacja niewerbalna
III. PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI I ELEMENTY PROCESU NEGOCJACJI NIEZBĘDNE W PROWADZENIU MEDIACJI 7 godz.
a) Zakłócenia relacji komunikacyjnych w konflikcie, b) Sposoby przywracania dialogu w konfliktach,
c) Negocjacje jako sposób rozwiązania sytuacji konfliktowej
IV. PROCES MEDIACJI, ZADANIA MEDIATORA, NARZĘDZIA MEDIACYJNE  8 godz.
a) Zasady mediacji, b) Etapy mediacji, c) Schemat postępowania mediacyjnego, d) Przebieg mediacji
e)Osoba mediatora, f) Zalety mediacji
V. KONTEKST PRAWNY I ORGANIZACYJNY PROWADZENIA MEDIACJI 5 godz.
a) Przepisy regulujące instytucję mediacji
VI. PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 6 godz.
a) Przyczyny wystąpienia kryzysu, b) Zadania interwencji kryzysowej, c) Wybrane modele interwencji kryzysowych, d) Procedury postępowania w sytuacji kryzysowe


Razem liczba godzin: 41

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

249,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: