Kurs psychologiczno-pedagogiczny online

Psychologia / Szkolenia Online

Kurs psychologiczno-pedagogiczny online

award

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz dydaktyki. Szkolenie poprzez swoje uniwersalne treści jest przydatne w każdym zawodzie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. UWAGA! Kurs nie nadaje uprawnień pedagogicznych tzw. przygotowania pedagogicznego niezbędnego do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie 22 godz.
II. Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii 32 godz.
III. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 20 godz.
IV. Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 25 godz.
V. Psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego 10 godz.
VI. Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii 10 godz.
VII. Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka 25 godz.
Razem liczba godzin: 144

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

29.11.2021 - 29.11.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

449,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

06.12.2021 - 06.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

449,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

13.12.2021 - 13.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

449,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

20.12.2021 - 20.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

449,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

27.12.2021 - 27.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

449,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: