Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii - kurs online

award

Cel szkolenia: opis diagnostyki i programowania w resocjalizacji. Omówiono w nim model diagnozy, procesy diagnozowania w resocjalizacji, przykładowe narzędzia do diagnozowania pomiaru niedostosowania społecznego. Dodatkowo w szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej i wiktymologii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Podstawy resocjalizacji 16 godz.
Model diagnozy, Procesy diagnozowania w resocjalizacji, Narzędzia diagnostyczne do pomiaru niedostosowania społecznego, Opis psychometryczny, Współpraca z rodziną i innymi podmiotami
II. Elementy profilaktyki społecznej i wiktymologii 8 godz.
Profilaktyka społeczna, Wiktymologia
Razem liczba godzin: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

179,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: