Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej - kurs online

Medyczne / Szkolenia Online

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychopedagogiki starości i starzenia się. Pozna metodykę terapii zajęciowej do zastosowania w pracy jako opiekun.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROBLEMATYKA STAROŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 5 godz.
Starość a kryzys rozwojowy, Zmiany zachodzące u osób starszych, Najczęstsze rodzaje otępienia
II. OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNĄ 7 godz. Zasady opieki nad osobą starszą, Budowanie zaufania, Etyka w pracy opiekuna
III. PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI 8 godz.
Trudności w porozumiewaniu, Decyzyjność, Emocje
IV. ZESPÓŁ STRESU OPIEKUNA 5 godz.
Przyczyny i objawy zespołu stresu opiekuna, Wypalenie zawodowe opiekunów
V. DEPRESJA A DEMENCJA 5 godz.
Trudności z diagnozą, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA)
VI. PODSTAWY PSYCHOPEDAGOGIKI STAROŚCI I STARZENIA SIĘ 10 godz.
Podstawowe pojęcia starość i starzenie się, Teorie starzenia się, Śmierć i żałoba wśród osób starszych, Pomoc owdowiałym, Postawy życiowe osób starszych, Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie starości, Rozwój społeczny w okresie starzenia się, Zagrożenia rozwoju osób starszych – demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, Delirium, Symptomatologia i etiologia choroby Alzheimera i Parkinsona
VII. METODYKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 5 godz.
Formy i etapy organizacji zajęć terapii zajęciowej, Podział oraz metody terapii zajęciowej, Zasady oraz korzyści prowadzenia terapii zajęciowej, Etapy i sposoby prowadzenia terapii zajęciowej. Programowanie terapii zajęciowej, Psychoterapeutyczne walory i zadania metodologiczne terapii zajęciowej, Terapeutyczne i nieterapeutyczne formy kontaktu z pacjentem
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Medyczne / Szkolenia Online

Cena:

279,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: