Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych - kurs online

award

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pełnienia roli animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy animatora, poznają podstawy metodyczne – metody, techniki i rodzaje zajęć sportowych i rekreacyjnych, gier oraz zabaw sportowych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z pedagogiką i psychologią sportu, pedagogiką czasu wolnego oraz biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania w sporcie.

 

NABÓR NA SZKOLENIE: ciągły - szkolenie można zrealizować w dowolnym terminie.


Dodatkowe informacje: Animator to nowy zawód, który nie wymaga przygotowania w żadnej szkole, natomiast osoba, która chce go wykonywać, musi dysponować wieloma umiejętnościami oraz posiadać takie predyspozycje do pracy z ludźmi.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ANIMACJA SPORTOWO-REKREACYJNA 2 godz.
Cele i zadania animacji sportowo – rekreacyjnej, Cechy specyficzne form aktywności rekreacyjnej, Metody animacji rekreacyjnej, Społeczne bariery rekreacji
II. METODYKA ANIMACJI SPORTOWO-REKREACYJNEJ 22 godz.
Metody i formy nauczania stosowane w wychowaniu fizycznym, Pojęcie procesu uczenia się i nauczania w sporcie, Jak wesprzeć dziecko w rozwoju psychofizycznym poprzez gry i zabawy ruchowe?, Zasady trenowania dzieci i młodzieży, Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu, Ćwiczenia sportowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, Gry i zabawy z piłką (rodzaje i zasady), Zajęcia sportowe dla dorosłych i seniorów, Rodzaje zajęć rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych
III. PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO 5 godz.
Pojęcie czasu wolnego i jego aspekty, Cechy i funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży, Problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży w szerokim kontekście pedagogicznym, Efektywne wykorzystanie czasu, Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież po zajęciach szkolnych, Czas wolny dziecka, Potrzeby i zadania edukacji z zakresu kultury fizycznej i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego przez dorosłych
IV. PEDAGOGIKA SPORTU 1 godz.
Wychowanie fizyczne, Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka
V. PSYCHOLOGIA SPORTU 5 godz.
Pojęcie psychologii sportu. Cele i zadania psychologa sportu, Psychologiczne czynniki procesu uczenia się i nauczania w sporcie
VI. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA W SPORCIE 5 godz.
Sprawność fizyczna, Anatomia człowieka, Fizjologia człowieka, Motoryczność człowieka, Motoryczność sportowa, Medycyna sportowa


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

199,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: