Akademia socjoterapii i profilaktyki społecznej - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Akademia socjoterapii i profilaktyki społecznej - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień socjoterapeuty ani profilaktyka społecznego!

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 40 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Psychologia wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień

Moduł profilaktyki społecznej i prewencji 70 godz.
Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem
Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia
Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii
Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii oraz uzależnie behawioralnych
Prewencja zachowań suicydalnych
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej

Moduł umiejętności i kompetencji terapeutycznych 40 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w profilatyce i terapii
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej
Podstawy tutoringu z elementami coachingu
Trening komuniacji interpresonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy

Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

29.11.2021 - 29.11.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

489,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

06.12.2021 - 06.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

489,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

13.12.2021 - 13.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

489,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

20.12.2021 - 20.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

489,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

27.12.2021 - 27.12.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

489,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: