Akademia samodoskonalenia i rozwoju osobistego - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Akademia samodoskonalenia i rozwoju osobistego - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwojem osobistym. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności społeczne i personalne: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady komunikacji interpersonalnej, techniki asertywne, negocjacyjne oraz manipulacji. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji. Zdobędzie umiejętności w kształtowaniu i pogłębianiu swojego rozwoju osobistego i zawodowego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 20 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Podstawy psychologii wpływu społecznego - zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań 

Moduł rozwoju osobistego 30 godz.
Zarządzanie stresem
Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Asertywność w efektywnej komunikacji
Zarządzanie konfliktem
Mediacje, negocjacje i komunikacja perswazyjna
Zarządzanie emocjami oraz motywacją

Moduł umiejętności i kompetencji osobistych 30 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w życiu osobistym
Podstawy coachingu i interwencji kryzysowej
Mnemotechniki – efektywne techniki uczenia się
Trening szybkiego czytania
Trening asertywności i autoprezentacji
Trening autogenny

Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 29.10.2021
Psychologia / Szkolenia Online

Cena:

399,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: