Mediacja - koło ratunkowe na konflikt w życiu prywatnym i w biznesie

11-10-2022

Mediacja - koło ratunkowe na konflikt w życiu prywatnym i w biznesie

award

Spory istnieją w społeczeństwie od czasów najdawniejszych lecz ludzie z różnym skutkiem radzą sobie z ich rozwiązaniem. Czasem zawodzą emocje, czasem chęci, a czasem konflikt narasta do tego stopnia że sami sobie z nim nie dajemy radę. Wtedy warto pomyśleć o mediacji i skorzystaniu z pomocy mediatora.
 

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem[1]”(wg Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości).
 

Dzięki postępowaniu mediacji mamy szansę na rozmowę oraz swobodę w wyrażaniu swoich oczekiwań, emocji, potrzeb. Poufność (niejawność) mediacji, dobrowolność w jej uczestnictwie, a także bezstronność mediatora i jego neutralność co do przedmiotu sporu przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i zmniejsza poziom stresu, co wyróżnia mediacje od postępowania przed sądem[2].
 

Mediacje dają szansę na rozwiązanie sporu w szybki, tani i polubowny sposób, gdzie strony mają szansę na swobodne wypowiedzenie się, przedstawienie swojego punktu widzenia, wtedy kiedy mają taką wolę mogą skorzystać z pomocy pełnomocnika, a przede wszystkim mają wpływ na warunki zawieranej ugody oraz szansę pozostać w dobrych relacjach międzyludzkich.
 

Głównymi obszarami mediacji są mediacje cywilne do których zaliczamy min. sprawy o rozwód i separację, alimenty, podział majątku, prawo pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zakresem mediacji gospodarczych są przede wszystkim konflikty oraz sprzeczność interesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Spory pracownicze możemy rozwiązać za sprawą mediacji pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych[3]. Podjęcie mediacji jest także możliwe poza granicami Polski wtedy mówimy o mediacjach transgranicznych.
 

Jak przedstawiono wyżej mediacja ma wiele zastosowań, dzięki takiemu procesowi strony konfliktu mogą wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie w przyjaznej atmosferze, bez dużego nakładu finansowego i długiego oczekiwania na proces sądowy. Mediator to bezstronna osoba, która pomaga stronom w porozumieniu się, wysłuchaniu ich argumentów, łagodzeniu napięć w trakcie trwania negocjacji, umiejętnym zadawaniu pytań, a przede wszystkim dąży do zawarcia wspólnie wypracowanej ugody.

 

 

 

Autor: Magdalena Pyrc - Mediatorka SMP

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] M. Kazimierczak, J. Kazimierczak „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik”, Warszawa 2015, s.13.

[2]Red. M. Romanowski, „Mediacja w kierunku ugody”, s.7.

[3] https://mediatorzy-polscy.eu/blog/obszary-zastosowan-mediacji/