Szkolenia Medyczne

Podstawy opieki paliatywnej z elementami opieki geriatrycznej - kurs online
Medyczne / Szkolenia Online /

Podstawy opieki paliatywnej z elementami opieki geriatrycznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z organizacją i strukturą opieki paliatywnej. W szkoleniu zawarto także wiedzę z zakresu sedacji, komunikacji i fizjoterapii w opiece paliatywnej. Omówiono zagadnienia stresu i wypalenia zawodowego opiekuna. Szkolenie zawiera elementy opieki geriatrycznej.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy opieki paliatywnej 16 godz.
1. Organizacja i struktura opieki paliatywnej
2. Sedacja w opiece paliatywnej
3. Komunikacja opiece paliatywnej
4. Fizjoterapia w opiece paliatywnej
5. Opieka paliatywna w perinatologii
6. Działanie zespołów interdyscyplinarnych
7. Stres i wypalenie zawodowe w opiece paliatywnej
8. Potrzeby religijno-duchowe w opiece paliatywnej
Moduł II. Elementy opieki geriatrycznej 10 godz.
1. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej
2. Upadki i urazy wieku geriatrycznego
3. Fizjoterapia w opiece geriatrycznej
4. Terapia zajęciowa
Razem liczba godzin: 26

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert