Szkolenia Zarządzanie / Organizacja

Sztuka Delegowania
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Sztuka Delegowania

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności delegowania zadań.

Zapraszamy na warsztat online: SZTUKA DELEGOWANIA.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Wybrać odpowiednie narzędzia pod kątem efektywności dla biznesu
✅ Efektywnie delegować zadania i odpowiedzialności
✅ Angażować zespół poprzez przypisywanie zadań
✅ Budować kulturę wzajemnego wspierania się w zespole

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Indywidualna Rozmowa Rozwojowa
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Indywidualna Rozmowa Rozwojowa

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla liderów, managerów operacyjnych zajmujących się rozwojem pracowników, pracowników HR oraz HR managerów i HR BP.

Zapraszamy na warsztat online: INDYWIDUALNA ROZMOWA ROZWOJOWA.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozmawiać z pracownikiem o rozwoju
✅ Diagnozować potrzeby rozwojowe pracownika
✅ Skutecznie przeprowadzić rozmowę rozwojową
✅ Połączyć rozwój z potrzebami biznesowymi
✅ Zarządzać oczekiwaniami co do rozwoju pracownika i wskazywania korzyści
✅ Stworzyć plan rozwoju z pracownikiem

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Wywieranie Wpływu
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Wywieranie Wpływu

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: WYWIERANIE WPŁYWU

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, kierownikom działów, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności wywierania wpływu, a także managerom i pracownikom działów HR.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozumieć znaczenie wywieranego przez siebie wpływu
✅ Wywierać świadomie wpływ na innych
✅ Budować skuteczne komunikaty do przekonywania innych
✅ Stosować narzędzia językowe w codziennej pracy

Program:
✅ Rodzaje i style wywierania wpływu
✅ 7 źródeł oddziaływania
✅ Techniki wywierania wpływu i perswazji
✅ Skuteczna komunikacja i techniki językowe
✅ Impakt jako rezultat wywieranego wpływu
✅ Samoświadomość w wywieraniu wpływu i wykorzystanie skutecznych stylów
✅ Wywieranie wpływu w zarządzaniu zespołem

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.
 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Motywacja. Jak Ją Odkrywać i Zarządzać?
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Motywacja. Jak Ją Odkrywać i Zarządzać?

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: MOTYWACJA. JAK JĄ ODKRYWAĆ I ZARZĄDZAĆ?

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności delegowania zadań, a także pracownikom HR.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Umiejętnie rozmawiać z pracownikami o tym, co ich motywuje
✅ Rozumieć czynniki motywacyjne i dopasować odpowiednie do pracownika zadania
✅ Reagować w sytuacjach wymagających interwencji w przypadku spadku motywacji
✅ Podtrzymywać motywację pracowników
✅ Zbudować plan i dostosować narzędzia do długofalowego zarządzania pracownikiem

Program:
✅ Potrzeby, motywacje, a wartości
✅ Perspektywy motywacji i ich znaczenie w zarządzaniu
✅ Indywidualne aspekty motywacji
✅ Znaczenie motywacji zespołowej
✅ Odkrywanie motywatorów pracowników
✅ Procesy biznesowe, a perspektywa motywacji

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.
 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Pewność w Zmianie
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Pewność w Zmianie

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: PEWNOŚĆ W ZMIANIE.

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR, HR Business Partnerów, HR Managerów i Managerów Operacyjnych.

Po sesji będzie potrafić:
✅ Zrozumieć zmianę i swoją rolę w niej
✅ Umieć wspierać zespół i przeprowadzić go przez proces zmian
✅ Znajdować motywatory do przechodzenia przez zmianę dla siebie i swojego zespołu
✅ Zaangażować pracowników do procesu zmiany
✅ Skutecznie komunikować się w zmianie

Program:
✅ Perspektywa organizacyjna i projektowa zmiany
✅ 3 poziomy zmiany: indywidualny, zespołowy, organizacyjny
✅ Psychologiczne aspekty zarządzania zmianą (krzywa zmiany)
✅ Zmiana w kontekście osobistym i systemowym
✅ 4Role w zarządzaniu zmianą
✅ Motywowanie i angażowanie w zmianie - jak być liderem w zarządzaniu zmianą
✅ Etapy zarządzania zmianą (wg Kottera): planowanie, komunikacja i wdrożenie zmiany
✅ Pułapki zmiany - czego się wystrzegać?
 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Siła Feedback'u
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Siła Feedback'u

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla pracowników i managerów, zarówno działów operacyjnych, jak i HR.

Zapraszamy na warsztat online: SIŁA FEEDBACKU.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Przygotować strukturę i siebie do przekazania informacji zwrotnej
✅ Skutecznie poprowadzić sesję „feedback’ową” z pracownikiem
✅ Zarządzić emocjami podczas przekazywania trudnych informacji
✅ Przekazać informacje i zasugerować odpowiednie akcje do zmiany
✅ Zbudować dialog z pracownikiem

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi - kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy z zakresu organizacji pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi. W szkoleniu zawarto również informacje dotyczące gospodarowania czasem, komunikatywności, określania celu, rozwiązywania problemów oraz savoir-vivre.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Kompetencje personalne i społeczne 14 godz.
Gospodarowanie czasem; Komunikatywność; Określanie celu; Rozwiązywanie problemów; Savoir-vivre; Program nauczania zajęć edukacyjnych z zakresu KPS
Moduł II. Organizacja pracy małych zespołów 22 godz.
Wprowadzanie usprawnień technicznych i organizacyjnych; Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania; Rozwiązywanie konfliktów w pracy; Organizowanie pracy małych zespołów - testy
Razem liczba godzin: 36

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej - kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania, w tym ukazanie modelów zarządzania. W szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu podstaw psychologii klinicznej, psychologii zdrowia a także interwencji kryzysowej.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy zarządzania 10 godz.
1. Wprowadzenie do zarządzania
2. Modele zarządzania
3. Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania
4. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
5. Promocja zdrowia
Moduł II. Podstawy psychologii człowieka 8 godz.
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia zdrowia
3. Psychologiczne koncepcje zdrowia
4. Interwencja kryzysowa
Razem liczba godzin: 18

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert