Szkolenia Zarządzanie / Organizacja

Zarządzanie procesami pracy wg. metodyki REFA 4 bloki, 116 godzin
Zarządzanie / Organizacja / Stacjonarne /

Zarządzanie procesami pracy wg. metodyki REFA 4 bloki, 116 godzin

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
Brak dostępnych terminów

Szkoleni obejmuje wiedzę z zakresu optymalnego kształtowania procesów pracy. Stosujemy oryginalną procedurę REFA analizy czynności pracowników, środków produkcji i materiałów. Zajmujemy się ergonomicznym kształtowaniem stanowisk pracy, obciążeniem i uciążliwością pracy, kształtujemy elementy obsługi. Szukamy możliwości wzrostu wydajności pracy.


CELE SZKOLENIA/OBSZARY
- reengineering procesów roboczych
- ciągły proces ulepszeń
- wyeliminowanie postojów
- wyeliminowanie zbędnych czynności
- skrócenie czasu operacji roboczych
- optymalne ukształtowanie stanowisk pracy


PROGRAM
I. BLOK (3 dni / 24 godziny) System pracy wg REFA
- Organizacja pracy
- Metoda systematyczna - podstawy
- Analiza procesów i podstawy ustalania norm czasu


II. BLOK (3 dni / 24 godziny)
- Analiza zadań i ocena zadań
- Przedstawienie przebiegu, schematy blokowe
- Procesy w przedsiębiorstwie
- Wstęp do zarządzania jakością
- Ciągły proces ulepszania (KVP/Kaizen)


III. BLOK (3 dni / 24 godziny)
- Metody rachunku kosztów
- Rachunek kosztów i kalkulacja kosztów


IV. BLOK (6 dni / 44 godziny)
- Kształtowanie pracy człowieka
- Obciążenie i uciążliwość pracy oraz ich skutki
- Obciążenie zadaniem roboczym i organizacja pracy
- Antropometria i środki pracy
- Otoczenie pracy
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Prawo pracy – podstawy
Egzamin


UCZESTNICY
Głównie kierownicy zakładów, technolodzy, specjaliści i kadra zarządzająca z obszaru produkcji i kontrolingu produkcji, pracownicy działów przy-gotowana produkcji, działów Industrial Engineering, mistrzowie


CERTYFIKAT
Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo ukończenia szkolenia Zarządzanie procesami pracy.


CZAS TRWANIA
15 dni / 116 godzin
Możesz uczestniczyć w całości lub tylko w wybranych przez Ciebie blokach.


TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY
Wszystkie ceny są cenami netto i dotyczą jednej osoby

Cena za całość szkolenia: 4960 PLN
Blok Terminy Cena
Blok I 30.03.2022 – 01.04.2022 1560 PLN
Blok II 13 – 15.04.2022 1560 PLN
Blok III 27 – 29.04.2022 1560 PLN
Blok IV 18 – 20.05.2022 + 01 – 02.06.2022 2350 PLN
Egzamin 03.06.2022 670 PLN


ZALICZENIE W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW REFA
- Szkolenie podstawowe REFA 2.0
- Specjalista REFA ds. Planowania Produkcji
- Specjalista REFA ds. Kontrolingu Kosztów
- REFA - Organizator procesów produkcyjnych
- Specjalista REFA ds. Organizacji
- REFA-Technik Industrial Engineering
- REFA - Logistyk gospodarki materiałowej
 

Cena brutto
6100,00 zł
Zapisz się
Badanie i normowanie czasu pracy wg. metodyki REFA. 5 bloków, 116 godzin szkolenia.
Zarządzanie / Organizacja / Stacjonarne /

Badanie i normowanie czasu pracy wg. metodyki REFA. 5 bloków, 116 godzin szkolenia.

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
Brak dostępnych terminów

To szkolenie umożliwia Ci podniesienie kompetencji w zakresie organizacji pracy, metod ustalania danych, a przede wszystkim ustalania czasów.


CELE SZKOLENIA/OBSZARY
- Poznajesz sprawdzone w praktyce metody ustalania i stosowania danych
- Rozumiesz jak oceniać tempo pracy
- Umiesz ustalać, analizować i oceniać dane zakładowe, w tym czasy zgodnie ze standardami REFA
- Potrafisz określić i zmniejszyć czas przezbrojeń
- Potrafisz wykonać fotografię dnia roboczego
- Ustalisz interesujące Cię dane zakładowe obserwacją migawkową
- Wiesz, jak ustalać czasy pracy zespołowej i wielostanowiskowej
- Umiesz tworzyć normatywy i wykorzystywać je w standardowych zadaniach
- Wiesz, jak wartościować pracę
- Znasz metody i modele różnicowania wynagrodzeń w zakładzie
- Potrafisz wykorzystać zebrane dane do optymalizacji procesów


PROGRAM
I. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Podstawy pomiaru czasu
• Ocena tempa pracy
• Chronometraż wg REFA (przeprowadzanie i analiza)

II. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Ustalanie czasu uzupełniającego
• Ustalanie czasu odpoczynku
• Ustalanie danych (dla pracy zespołowej i wielostanowiskowej)
• Ocena procesu i wskaźniki

III. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Obserwacja migawkowa
• Porównanie i szacowanie
• Systemy czasów wstępnie ustalonych
• Technika wywiadu, zapis własny
• Ustalanie normatywów czasu

IV. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Praca w grupach
• Elastyczne systemy czasu pracy
• Elastyczne systemy wynagradzania
• Wartościowanie pracy
• Instruktaż i doskonalenie zawodowe

V. BLOK (3 dni / 20 godzin)
• Kształtowanie przepływu i symulacja
• Zarzadzanie danymi i czasem. Przykład przekrojowy
Egzamin


UCZESTNICY
Głównie kierownicy zakładów, technolodzy, specjaliści i kierownicy z produkcji i kon-trolingu produkcji, pracownicy przygotowania produkcji, Industrial Engineering, mistrzowie


CERTYFIKAT
Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo ukończenia szkolenia Normowanie czasu pracy.


CZAS TRWANIA
15 dni / 116 godzin
Możesz uczestniczyć w całości lub tylko w wybranych przez Ciebie blokach.


TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny są cenami netto i dotyczą jednej osoby

Cena za całość szkolenia: 4 960 PLN
Blok Terminy POZNAŃ Cena
Blok I 09 – 11.03.2022 1560 PLN
Blok II 23 – 25.03.2022 1560 PLN
Blok III 06 – 08.04.2022 1560 PLN
Blok IV 04 – 06.05.2022 1560 PLN
Blok V 08 – 09.06.2022 1130 PLN
Egzamin 10.06.2022 670 PLN

 

Zapraszamy

Cena brutto
6100,00 zł
Zapisz się
Wywieranie Wpływu
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Wywieranie Wpływu

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, kierownikom działów, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności wywierania wpływu, a także managerom i pracownikom działów HR.

 

Zapraszamy na warsztat online: WYWIERANIE WPŁYWU


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozumieć znaczenie wywieranego przez siebie wpływu
✅ Wywierać świadomie wpływ na innych
✅ Budować skuteczne komunikaty do przekonywania innych
✅ Stosować narzędzia językowe w codziennej pracy


Program:
✅ Rodzaje i style wywierania wpływu
✅ 7 źródeł oddziaływania
✅ Techniki wywierania wpływu i perswazji
✅ Skuteczna komunikacja i techniki językowe
✅ Impakt jako rezultat wywieranego wpływu
✅ Samoświadomość w wywieraniu wpływu i wykorzystanie skutecznych stylów
✅ Wywieranie wpływu w zarządzaniu zespołem


Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.
 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Indywidualna Rozmowa Rozwojowa
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Indywidualna Rozmowa Rozwojowa

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności dla liderów, managerów operacyjnych zajmujących się rozwojem pracowników, pracowników HR oraz HR managerów i HR BP.Zapraszamy na warsztat online: INDYWIDUALNA ROZMOWA ROZWOJOWA.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozmawiać z pracownikiem o rozwoju
✅ Diagnozować potrzeby rozwojowe pracownika
✅ Skutecznie przeprowadzić rozmowę rozwojową
✅ Połączyć rozwój z potrzebami biznesowymi
✅ Zarządzać oczekiwaniami co do rozwoju pracownika i wskazywania korzyści
✅ Stworzyć plan rozwoju z pracownikiem

 

Program:
✅ Struktura spotkania rozwojowego
✅ Biznesowe aspekty, a potrzeby pracownika
✅ Wykorzystanie kompetencji w budowaniu planu rozwoju
✅ Prowadzenie rozmowy rozwojowej
✅ Narzędzia komunikacyjne w rozwoju
✅ Rola lidera w budowaniu perspektywy rozwoju pracownika

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Motywacja. Jak Ją Odkrywać i Zarządzać?
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Motywacja. Jak Ją Odkrywać i Zarządzać?

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności delegowania zadań, a także pracownikom HR.Zapraszamy na warsztat online: MOTYWACJA. JAK JĄ ODKRYWAĆ I ZARZĄDZAĆ?


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Umiejętnie rozmawiać z pracownikami o tym, co ich motywuje
✅ Rozumieć czynniki motywacyjne i dopasować odpowiednie do pracownika zadania
✅ Reagować w sytuacjach wymagających interwencji w przypadku spadku motywacji
✅ Podtrzymywać motywację pracowników
✅ Zbudować plan i dostosować narzędzia do długofalowego zarządzania pracownikiem

 

Program:
✅ Potrzeby, motywacje, a wartości
✅ Perspektywy motywacji i ich znaczenie w zarządzaniu
✅ Indywidualne aspekty motywacji
✅ Znaczenie motywacji zespołowej
✅ Odkrywanie motywatorów pracowników
✅ Procesy biznesowe, a perspektywa motywacji


Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Mentoring Managerski (sesja indywidualna)
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Mentoring Managerski (sesja indywidualna)

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Mentoring Managerski, to 2-godzinna sesja doradczo-ekspercka, która może być przedłużana o kolejne spotkania 2-godzinne w zależności od potrzeb, doświadczenia i umiejętności uczestniczącego managera. Program tej lub kolejnych następujących po sobie sesji indywidualnych uzgadniamy w ścisłym porozumieniu z klientem.

Podczas sesji omawiane mogą być wybrane obszary, takie jak: budowanie zespołów, motywowanie, delegowanie zadań, prowadzenie spotkań i rozmów indywidualnych z pracownikami, wywieranie wpływu, zarządzanie konfliktem czy zmianą, dawanie i przyjmowanie feedbacku a także, ocenianie czy komunikowanie trudnych kwestii oraz ownership

Po kontakcie i rozpoznaniu potrzeb zaproponujemy ilość spotkań indywidualnych (cykl) i dobierzemy tematy oraz uzgodnimy terminy sesji.

 

Cena brutto
390,00 zł
Zapisz się
Siła Feedback'u
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Siła Feedback'u

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności dla pracowników i managerów, zarówno działów operacyjnych, jak i HR.
Zapraszamy na warsztat online: SIŁA FEEDBACKU.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Przygotować strukturę i siebie do przekazania informacji zwrotnej
✅ Skutecznie poprowadzić sesję „feedback’ową” z pracownikiem
✅ Zarządzić emocjami podczas przekazywania trudnych informacji
✅ Przekazać informacje i zasugerować odpowiednie akcje do zmiany
✅ Zbudować dialog z pracownikiem


Program:
✅ Różne funkcje feedbacku
✅ Przyjmowanie a dawanie feedbacku – różne perspektywy
✅ Reakcje na informacje zwrotnie
✅ Radzenie sobie z oporem przez feedback’iem
✅ Struktura i modele informacji zwrotnej
✅ Rola menedżera w kształtowaniu kultury dawania i przyjmowania informacji zwrotnej


Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie Konfliktem
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Zarządzanie Konfliktem

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla Managerom, Pracownikom działów HR oraz Operacyjnych, Kierownikom HR.Zapraszamy na warsztat online: ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM.


Po sesji będzie potrafić:
✅ Zrozumieć, jakie są przyczyny konfliktu
✅ Umieć zarządzać konfliktem w swoim zespole
✅ Mieć świadomość swoich reakcji na konflikt i swoich naturalnych preferencji w poszukiwaniu rozwiązywań
✅ Znajdować skuteczne metody komunikacji w konflikcie


Program:
✅ Czym jest konflikt?
✅ Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania
✅ Style zarządzania konfliktem wg modelu Thomasa-Kilmanna
✅ Konflikt jako szansa
✅ Rola lidera w zarządzaniu konfliktem
✅ Język odpowiedzialności w konflikcie - elementy analizy transakcyjnej
✅ Moje mocne strony i moje obszary pracy nad rozwiązywaniem konfliktu
✅ Lista moich działań w procesie rozwiązywania konfliktów
 

 

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Pewność w Zmianie
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Pewność w Zmianie

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR, HR Business Partnerów, HR Managerów i Managerów Operacyjnych.

Zapraszamy na warsztat online: PEWNOŚĆ W ZMIANIE.Po sesji będzie potrafić:
✅ Zrozumieć zmianę i swoją rolę w niej
✅ Umieć wspierać zespół i przeprowadzić go przez proces zmian
✅ Znajdować motywatory do przechodzenia przez zmianę dla siebie i swojego zespołu
✅ Zaangażować pracowników do procesu zmiany
✅ Skutecznie komunikować się w zmianie


Program:
✅ Perspektywa organizacyjna i projektowa zmiany
✅ 3 poziomy zmiany: indywidualny, zespołowy, organizacyjny
✅ Psychologiczne aspekty zarządzania zmianą (krzywa zmiany)
✅ Zmiana w kontekście osobistym i systemowym
✅ 4Role w zarządzaniu zmianą
✅ Motywowanie i angażowanie w zmianie - jak być liderem w zarządzaniu zmianą
✅ Etapy zarządzania zmianą (wg Kottera): planowanie, komunikacja i wdrożenie zmiany
✅ Pułapki zmiany - czego się wystrzegać?
 

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Sztuka Delegowania
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Sztuka Delegowania

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności delegowania zadań.
Zapraszamy na warsztat online: SZTUKA DELEGOWANIA.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Wybrać odpowiednie narzędzia pod kątem efektywności dla biznesu
✅ Efektywnie delegować zadania i odpowiedzialności
✅ Angażować zespół poprzez przypisywanie zadań
✅ Budować kulturę wzajemnego wspierania się w zespole

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi - kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy z zakresu organizacji pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi. W szkoleniu zawarto również informacje dotyczące gospodarowania czasem, komunikatywności, określania celu, rozwiązywania problemów oraz savoir-vivre.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Kompetencje personalne i społeczne 14 godz.
Gospodarowanie czasem; Komunikatywność; Określanie celu; Rozwiązywanie problemów; Savoir-vivre; Program nauczania zajęć edukacyjnych z zakresu KPS
Moduł II. Organizacja pracy małych zespołów 22 godz.
Wprowadzanie usprawnień technicznych i organizacyjnych; Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania; Rozwiązywanie konfliktów w pracy; Organizowanie pracy małych zespołów - testy
Razem liczba godzin: 36

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej - kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online

Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania, w tym ukazanie modelów zarządzania. W szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu podstaw psychologii klinicznej, psychologii zdrowia a także interwencji kryzysowej.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy zarządzania 10 godz.
1. Wprowadzenie do zarządzania
2. Modele zarządzania
3. Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania
4. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
5. Promocja zdrowia
Moduł II. Podstawy psychologii człowieka 8 godz.
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia zdrowia
3. Psychologiczne koncepcje zdrowia
4. Interwencja kryzysowa
Razem liczba godzin: 18

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert