Szkolenia Zarządzanie / Organizacja

Warsztaty kompetencji menadżerskich "Czy szef ma płeć"
Zarządzanie / Organizacja / Warsztat / Sielpia Wielka

Warsztaty kompetencji menadżerskich "Czy szef ma płeć"

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Brak dostępnych terminów

Zapraszamy na 2 dniowe warsztaty menadżerskie do nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego ONYX REKREACJA, który zawdzięcza swą wyjątkowość położeniu w samym sercu świętokrzyskich lasów. Idealna przestrzeń na biznesowe szkolenie z dala od zgiełku w pełnym skupieniu i ciszy.


Dzięki autorskiemu testowi osobowości poznasz swoje cechy przywódcze!

Podczas warsztatów tanecznych zobaczysz jak twoja postawa wpływa na wizerunek lidera, jak umiejętności taneczne poprawiają pewność siebie i zwiększają poczucie własnej wartości – metafora tańca w procesie zarządzania.
 

W czasie szkolenia obalimy wszystkie mity i stereotypy na temat różnic w zarządzaniu związanych z płcią, wiekiem czy pochodzeniem.

To pierwsze warsztaty z cyklu “Czy szef ma płeć”. W kolejnych panelach będziemy pracować and motywacją lidera i emocjami. 

Jedyne dostępne w Polsce Warsztaty Menadżerskie na których dowiesz się:
 

 • Jak skutecznie zarządzać zespołami żeńskimi i męskimi?
 • Co widzą pracownicy a czego ty nie dostrzegasz?
 • Czego oczekują od Ciebie podwładni?
 • Jak zbudować i utrzymać autorytet?
 • Jak osiągnąć cele osobiste, szybciej i mniejszym wysiłkiem?
 • Jak egzekwować realizację zadań i nie zepsuć relacji z pracownikami?

   

Metody szkolenia

Szkolenie  prowadzone warsztatowo, interaktywnie. Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach, grach zespołowych. Symulacje przeprowadzone w czasie szkolenia będą podstawą  całościowego rozumienia złożonych procesów efektywnego zarządzania. Uczestnicy sterując tymi procesami, uczą się na błędach, sprawdzają jaki decyzje i działania są najskuteczniejsze. 

Program szkolenia
 

Dzień I: Zajęcia szkoleniowe z coachem Dominiką Zielińską – Ramian

Od 2010r. prowadzi szkolenia i coaching dot. kompetencji osobistych i menadżerów.

Jako akredytowany coach (ACC) przeprowadziła ponad 450 godzin sesji coachingowych dla klientów indywidualnych oraz ponad 250 godzin dla klientów korporacyjnych. 
 

Moduł I – Kobieta menadżer i mężczyzna menadżer – obalamy mity różnic w zarządzaniu. Z jakim szefem chcielibyśmy pracować – oczekiwania wobec szefa. Czym jest zarządzanie – krótkie wprowadzenie do pojęcia kompetencji. Cechy idealnego szefa – wiedza, umiejętność, postawy. Gra sytuacyjna – „Jedno wolne pole”

Moduł II – typy osobowości w zarządzaniu, na czym lider buduje swój autorytet, czego oczekują podwładni, jak egzekwować realizację zadań, budowanie szacunku u podwładnych. Sposoby budowania szacunku u podwładnych.

Moduł III – budowanie kultury otwartej komunikacji w zespołach, motywujące delegowanie, skuteczna precyzyjna komunikacja werbalna. Kwadrat komunikacji von Thuna – wprowadzenie do postaw psychologii komunikacji menadżerskiej. Cztery płaszczyzny rozmowy (płaszczyzna rzeczowa, płaszczyzna relacji, ujawnianie siebie, mówienie o oczekiwaniach).

Moduł IV – Mity o asertywności. Co blokuje naszą asertywność w relacjach. Jaka postawa pomaga zbudować długotrwałe relacje z innymi? W jaki sposób prawidłowo udzielać informacji zwrotnej – praca z arkuszem FUKO i 5Pól
 

Dzień II – podsumowanie panelu “Czy szef ma płeć” oraz pokaz i warsztaty taneczne z zawodową tancerką turniejową , wielokrotną mistrzynią Polski w Salsie Solo Klaudią Kunderą.
 


 

Każdy uczestnik otrzyma

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom potwierdzający ukończenie warsztatów

 

 

Koszt warsztatu

W cenę wliczono:

 • 2 dniowe warsztaty,
 • wyżywienie  (obiad w I i II dniu, grill, śniadanie – dzień II, serwis kawowy),
 • zakwaterowanie w nowoczesnych domkach w ośrodku Onyx Rekreacja w Sielpi Wielkiej.


 

Cena brutto
1900,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Szkolenie FUK dla Kierowników, Managerów, Liderów

Martyna Sepioło

Zarządzanie ludźmi w zespołach sprzedażowych nie należy do najłatwiejszych. Każdego dnia Manager odpowiada nie tylko za LUDZI, ale przede wszystkim za wyniki i realizację celów. Kierownik zatem musi znać FAKTY, czyli na bieżąco dbać o komunikację w zespole i wzmacniać ją swoim autorytetem, musi UCZYĆ zespół jak każdego dnia motywować się, jakich technik sprzedaży używać, jak rozmawiać, by dbać o klienta, musi szkolić personel, musi przygotowywać zespół na różne fazy zmian w firm i skutecznie przeprowadzać ich przez zmianę, by osiągnąć wspólne KORZYŚCI. 

Zatem tytułowe FUK to fakty, umiejętności, korzyści, a szkolenie wpłynie na Twoją "trzeźwą" ocenę sytuacji jako lidera, by w pełni realizować wspólne cele.

 

 

Program jest ogólny, przykładowy. Po wyborze szkolenia przez przyszłego kursanta kontaktujemy się celem wypełnienia krótkiej ankiety, by idealnie dopasować szkolenie do potrzeb i problemów zespołu.

 

Czas trwania szkolenia : dwa dni, w godzinach 9:00-16:00

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfiakt jego ukończenia.

Cena szkolenia: 900zł netto + vat / osobę

Szkolenie powyżej 15 osób obejmuje rabat w wysokości -20% od ceny za osobę.

 

 

 

Program:

 1: FAKTY - Rozpoznawanie i Analiza

Wprowadzenie do roli Kierownika: Rola, obowiązki i oczekiwania.

Zarządzanie danymi i informacjami: Jak gromadzić, analizować i wykorzystywać dane sprzedażowe? Jak odczytywać wyniki z pracownikiem przez coaching?

Komunikacja w zespole: Budowanie otwartej i efektywnej komunikacji- jak dostarczać INFORMACJI ZWROTNEJ

Monitorowanie postępów: Metody oceny wyników i postępów zespołu, czyli EWALUACJA i sposoby na jej przeprowadzenie,
 

2: UMIEJĘTNOŚCI - Rozwój i Motywacja

Motywowanie zespołu: jak budować zaangażowanie? Jak wpływać na motywację innych? 

Rozwój osobisty i profesjonalny: Planowanie ścieżki rozwoju dla członków zespołu- wykonanie badania Facet5 i kreowanie ścieżki rozwoju pracownika w kontekście postawionego celu długoterminowego.

Techniki sprzedażowe: Doskonalenie umiejętności sprzedażowych i radzenia sobie z różnymi typami klientów- poznanie typów osobowości wg Thomasa Eriksona, trening metody 3xTAK, trening metody 3xP, trening metody wzajemności, trening metodą JOKER, trening radzenia sobie z obiekcjami przez parafrazę, pokazywanie wartości liczbowej i nieoczywistej,

Zarządzanie czasem: Efektywne planowanie czasu i priorytetyzacja zadań metodą ABC, matrycą Eisenhowera.
 

 3: KORZYŚCI - Osiąganie Wspólnych Celów

Budowanie zespołu: Tworzenie silnego i zgranego zespołu (komunikacja w zespole, asertywność, aktywne słuchanie)

Przywództwo w czasach zmian: Jak skutecznie prowadzić zespół przez zmiany? (Fazy zmian).

Budowanie strategii sukcesu: Planowanie długoterminowych celów i strategii dla zespołu sprzedażowego.

 

 4: Praktyczne Zastosowanie - Studium przypadku

Analiza przypadków: Studia przypadków z rzeczywistych sytuacji w zespole sprzedażowym.

Ćwiczenia praktyczne: Symulacje sytuacji sprzedażowych i rozmów z klientami.

Planowanie działań: Opracowanie konkretnych działań i strategii dla waszego zespołu na najbliższe miesiące.

 

 5: Wdrażanie i Ocena Efektów - Planowanie na Przyszłość

Wdrażanie nowych strategii: Implementacja wyników szkolenia w praktyce.

Monitorowanie i ocena postępów: Określanie wskaźników sukcesu i regularne oceny postępów.

Kultura feedbacku: Budowanie kultury opartej na regularnym feedbacku i uczeniu się na błędach.

Planowanie na przyszłość: Opracowanie długoterminowych planów rozwoju dla zespołu i własnej kariery jako lidera.

Poprzez połączenie wiedzy o faktach, rozwijanie umiejętności oraz koncentrację na korzyściach dla zespołu i organizacji, uczestnicy szkolenia będą gotowi do pełnego wykorzystania swojego potencjału i przekazywaniu praktycznych umiejętności funkcjonowania w zespole oraz w kontaktach z klientami.

 

 

 

 

Cena brutto
1107,00 zł
Zapisz się
Myślenie pytaniami- narzędzie rozwojowe dla managerów wg koncepcji myślenia Marilee Adams
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Myślenie pytaniami- narzędzie rozwojowe dla managerów wg koncepcji myślenia Marilee Adams

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota

„Myślenie pytaniami” (QuestionThinking, QT) to potężne narzędzie wykorzystywane w biznesie i nie tylko, które prowadzi do osiągania lepszych rezultatów w komunikacji  z innymi, poprzez świadome zadawanie pytań. Szkolenie stworzone na bazie koncepcji myślenia Marilee Adams oraz technik coachingowych.

 


DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIA :
Nauczenie się stawiania odpowiednich pytań w roli ucznia, a nie sędziego, pozwala na zdobycie właściwej odpowiedzi, pobudza rozmówcę do kreatywności i rozbudza motywację wewnętrzną obu stron w komunikacji. Gdy mamy do czynienia z sytuacjami konfliktowymi, komunikacja oparta na właściwych pytaniach – zgodnie z metodologią M. Adams, pozwala dojść  do wyniku zadowalającego obie strony. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z ideą “myślenia pytaniami”, dowiedzą się jakie pytania zwiększają efektywność komunikacji i chęć do współpracy, a jakie utrudniają. Otrzymają praktyczne narzędzie do rozwijania umiejętności posługiwania się pytaniami ułatwiającymi komunikację a także nabędą umiejętności formułowania strategicznych pytań dla głębokiej analizy sytuacji i problemów oraz opanowanie technik myślenia krytycznego umożliwiających skuteczną ocenę informacji i argumentów.

 

godziny zajęć / czas trwania : 3 godzinny warsztat 9.00-11.30 z 1 przerwą, 3h lekcyjne


DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE (GRUPA DOCELOWA):
- osób poszukujących nowych metod poprawiających komunikację w zespole
- team liderów/managerów chcących podnieść poczucie przynależności i zaangażowania zespołu
- specjalistów ds. rozwoju, trenerów i mentorów
- członków zespołów międzydziałowych.

 


PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wstęp do „Myślenie pytaniami” (QuestionThinking, QT)
 • Kim jesteś –uczniem czy sędzią?
 • Mapa wyboru czyli narzędzie świadomego lidera.
 • Korzyści z myślenia jak uczeń będąc liderem.
 • Przykłady QuestionThinking.

 


SŁÓW KILKA O TRENERZE:
Marta Borowiec
Coach, trener i praktyk w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z UE. Koordynowała projekty od pomysłu do rozliczenia dotacji, co pozwoliło na zdobycie doświadczenia w pracy przy projektach tzw. miękkich i infrastrukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027 (RPO WP, FEP, EFS, POPC, POIŚ, POIG, POWER, PFRON, PWT PL-RU, PWT LT - PL – RU, URBACT III i inne).
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki, doradztwa zawodowego i coachingu.
Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy jako trener. Pracuje warsztatowo, prowadzi coaching i mentoring m.in. pomaga przedsiębiorcom w zakładaniu i dofinansowaniu działalności gospodarczej, rozwoju firm i tworzeniu nowych produktów. Jest również facylitatorką metody Job Crafting oraz Design Thinking. Prowadzi konsultacje w zakresie poprawy jakości pracy w organizacji. Pasjonuje się kryzysami i wartościami jakie przynoszą jednostce i organizacji. Jest konsultantem i mentorem i kryzysowym. Prowadząc szkolenia łączy swoją wiedzę praktyczną z metodami coachingowymi. Uczestnicy szkoleń nie tylko zwiększają swoje kompetencje, ale również wychodzą zainspirowani do zmian i dalszego rozwoju.

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Profesjonalna pomoc domowa kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Profesjonalna pomoc domowa kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: W szkoleniu omówiono szereg zagadnień związanych ze sprzątaniem w domu i hotelu. Szkolenie wzbogacono o podstawy języka angielskiego o przydatne zwroty w pracy pomocy domowej bądź hotelowej.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751). Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Profesjonalny recepcjonista-menedżer hotelu kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Profesjonalny recepcjonista-menedżer hotelu kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw pracy w recepcji hotelowej. Omówiono organizację pracy hotelu, rolę hotelowej recepcji i zakres czynności wykonywanych przez pracowników recepcji. Zawarto informacje dotyczące wyposażenia recepcji w środki techniczne. Szkolenie prezentuje podstawy profesjonalnej obsługi gościa hotelowego, rezerwacji usług hotelarskich, struktury organizacji hotelu. Szkolenie wzbogacone zostało o zagadnienia narzędzi promocji w hotelarstwie i podstawy języka angielskiego dla pracowników recepcji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
259,00 zł
Zapisz się
Profesjonalna pomoc kuchenna z elementami kompozycji potraw kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Profesjonalna pomoc kuchenna z elementami kompozycji potraw kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie systemu HACCP, a także metod utrwalania i przechowywania żywności. W szkoleniu przedstawiono metody obróbki żywności i trzony kuchenne. Dowiesz się jak przebiega organizacja produkcji w gastronomii, a także food plating.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi - kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy z zakresu organizacji pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi. W szkoleniu zawarto również informacje dotyczące gospodarowania czasem, komunikatywności, określania celu, rozwiązywania problemów oraz savoir-vivre.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Kompetencje personalne i społeczne 14 godz.
Gospodarowanie czasem; Komunikatywność; Określanie celu; Rozwiązywanie problemów; Savoir-vivre; Program nauczania zajęć edukacyjnych z zakresu KPS
Moduł II. Organizacja pracy małych zespołów 22 godz.
Wprowadzanie usprawnień technicznych i organizacyjnych; Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania; Rozwiązywanie konfliktów w pracy; Organizowanie pracy małych zespołów - testy
Razem liczba godzin: 36

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej - kurs online
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania, w tym ukazanie modelów zarządzania. W szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu podstaw psychologii klinicznej, psychologii zdrowia a także interwencji kryzysowej.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy zarządzania 10 godz.
1. Wprowadzenie do zarządzania
2. Modele zarządzania
3. Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania
4. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
5. Promocja zdrowia
Moduł II. Podstawy psychologii człowieka 8 godz.
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia zdrowia
3. Psychologiczne koncepcje zdrowia
4. Interwencja kryzysowa
Razem liczba godzin: 18

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
279,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Specjalista inwentaryzacji z elementami merchandisingu kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pojęcie inwentaryzacji
 • Cele inwentaryzacji
 • Aspekty prawne inwentaryzacji
 • Spis z natury
 • potwierdzenie sald
 • Osoby odpowiedzialne za inwentaryzację
 • Inwentaryzacja magazynowa
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów
 • Cele merchandsingu
 • Narzędzia merchandsingu
 • Techniki merchandsingu
 • Merchandising cyfrowy

 


Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenie online

Podstawy kadr i płac z fakturowaniem kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

 • Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia;
 • Zagadnienia związane z czasem pracy;
 • Zagadnienia związane z wynagrodzeniem;
 • Zagadnienia związane z urlopami;
 • Prawa i obowiązki pracodawcy;
 • Prawa i obowiązki pracownika;
 • Podstawy fakturowania.

 


Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.


Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
189,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert