Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym. Szkolenie online z certyfikatem

Administracja / Prawo / Szkolenie online

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym. Szkolenie online z certyfikatem

award

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przygotowaniem oraz analizą umów cywilnoprawnych, zarówno pracujących w administracji publicznej oraz firmach prywatnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 

Podczas szkolenia " umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" zostaną omówione przykładowe umowy cywilne, zapisy w umowach oraz klauzule niedozwolone. Szkolenie ma za zadanie w praktyczny i przystępny sposób wskazać jak konstruować umowy aby zabezpieczyć interes strony. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie analizować umowy, oraz tworzyć korzystne zapisy w umowach. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo praktyczny, po szkoleniu uczestnicy otrzymają wzory przykładowych umów, wzory pełnomocnictw oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia prawa cywilnego.

 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura, zapisy w KRS i zapisy w CEIDG
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane
4. Znaczenie zasady swobody umów – na co prawo pozwala, a czego prawo zabrania, niedozwolone klauzule umowne, przykłady
5. „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach
6. Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne, omówienie przykładowych zapisów w umowach
- dopuszczalność kar umownych – orzecznictwo sądowe i doktryna w tym wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
8. Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie.
9. Dodatkowe zapisy w umowach cywilnoprawnych
9. Pytania uczestników.
10. Zakończenie szkolenia.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

 

Szkolenie poprowadzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin