Tajemnica przedsiębiorstwa w aspekcie praktycznym

Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Tajemnica przedsiębiorstwa w aspekcie praktycznym

award

Szkolenie skierowane jest do członków zarządów, prokurentów, pełnomocników firm, osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji w firmach prywatnych, spółkach samorządowych oraz spółkach Skarbu Państwa.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa, jej znaczenia dla organizacji oraz sposobu ochrony szczególnie istotnych informacji w firmie. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć katalog tajemnicy przedsiębiorstwa, przeprowadzić analizę ryzyka związaną z przetwarzaniem szczególnych ważnych informacji w firmie oraz stworzyć samodzielnie wewnętrzne procedury ochrony informacji. Podczas szkolenia zostaną omówione klauzule, które warto zawrzeć w umowach z kontrahentami oraz współpracownikami.

 

Czas trwania: 5 godzin :  9:00-14:00 
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego

Program szklenia:

 • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa na tle obowiązujących przepisów prawa
 • Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Przesłanki ustawowe do zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jak stworzyć katalog tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie?
 • Jak chronić informacje w przedsiębiorstwie – aspekt praktyczny?
 • Zapisy w umowach z kontrahentami o zachowaniu informacji w poufności – omówienia na przykładach umów.
 • Czy można chronić informacje w ramach umów B2B?
 • Kodeks pracy – „informacje, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę” - omówienie odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę za ujawnienie informacji.
 • Odpowiedzialność cywilna i karna za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Szkolenie poprawdzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

08.11.2021 - 08.11.2021
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Cena:

299,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: