Sygnalista – nowa regulacja prawna. Szkolenie online z certyfikatem

Administracja / Prawo / Szkolenie online

Sygnalista – nowa regulacja prawna. Szkolenie online z certyfikatem

award

Podczas szkolenia zostanie omówione pojęcie Sygnalisty na tle powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z obowiązkami pracodawcy względem ochrony Sygnalisty w tym zasady tworzenia procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami ochrony Sygnalisty, uprawieniami Sygnalisty oraz procedurami wewnętrznymi jakie wymagane są przez przepisy prawa. Szkolenie skierowane będzie na aspekt praktyczny związany z ustawą o Sygnaliście.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe regulaminy oraz omówione słabe i mocne strony ustawy.

 
Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online
Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.
W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Sygnalista" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:

1. Pojęcie SYGNALISTY w myśl obowiązujących przepisów prawa.
2. Kto i w jakich okolicznościach może zostać SYGNALISTĄ?
3. SYGNALISTA w sektorze publicznym.
4. SYGNALISTA w sektorze prywatnym.
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie procedur wewnętrznych związanych z SYGNALISTĄ.
6. Omówienie przykładowych procedur dotyczących SYGNALISTÓW.
7. Zakres ochrony SYGNALISTY.
8. Kiedy i na jakich zasadach SYGNALISTA podlega ochronie.
9. Rodzaje naruszeń związanych z ochroną SYGNALISTY.
10. Poufność danych SYGNALISTY.
11. SYGNALISTA, a prasa
12. Pytania uczestników.
13. Podsumowanie szkolenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Szkolenie poprowadzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

07.08.2024 - 07.08.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

04.09.2024 - 04.09.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

09.10.2024 - 09.10.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: