Redagowanie pism urzędowych i oficjalnych. Szkolenie online z certyfikatem

Administracja / Prawo / Szkolenie online

Redagowanie pism urzędowych i oficjalnych. Szkolenie online z certyfikatem

award

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników z zakresu umiejętności tworzenia oficjalnych pism. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z właściwym redagowanie pism urzędowych oraz oficjalnej korespondencji w tym korespondencji elektronicznej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami oraz powodem powstawania błędów. Szkolenie ma charakter warsztatowy prowadzone będzie w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego oraz analizę różnego rodzaju pism urzędowych.

Grupa docelowa: osoby przygotowując oficjalną korespondencje urzędową, firmową, mające kontakt klientami urzędu, firmy.


 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online
Szkolenie odbywa się online na żywo.

 

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf. dotyczących zagadnień - poprawność językowa w pismach urzędowych i oficjalnych.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Redagowanie pism urzędowych i ofcjalnych" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.


 

Program szkolenia zawierający m.in. zasady poprawności językowej przy tworzeniu pism urzędowych i oficjalnych:

 • POJĘCIE KOMUNIKACJI W ZESTAWIENIU Z POPRAWNOŚCIĄ JĘZYKOWĄ I ZASADAMI REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
   
 • RODZAJE PISM URZĘDOWYCH
   
 • CZYM JEST KORESPONDENCJA?

Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna

Korespondencja elektroniczna
 

 • OMÓWIENIE ZASAD REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH

Części składowe pisma urzędowego

Styl pisma urzędowego

Forma pisma urzędowego

Treść pisma urzędowego

Czy warto korzystać z szablonów pism?

O czym świadczy pismo?

Jakie słownictwo jest dopuszczalne w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej?

Jakich zwrotów należy unikać?
 

 • PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
   
 • PRZYGOTOWANIE PISMA

Typowe zwroty

Odmiana nazwisk

Duża i mała litera

Kolejność informacji

Przejrzystość pisma

Adresowanie pism urzędowych
 

 • GRAMATYCZNE I LOGICZNE ZAGADNIENIA KONSTRUKCJI PISM URZĘDOWYCH

Kultura języka polskiego w korespondencji

Zwroty w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej

Zwroty grzecznościowe

Szanowny Pan/Szanowna Pani kiedy i jakie zwroty grzecznościowe powinny być używane?

Kiedy wielka litera?

Najczęściej spotykane błędy

Struktura korespondencji wychodzącej – przejrzystość tekstu i wartość przekazu merytorycznego

Techniki redakcji pism

Treść – adekwatność i przejrzystość

Znaki interpunkcyjne

Znak sprawy

Skróty i zwroty w korespondencji

Atrakcyjność pisma

Style pism urzędowych
 

 • KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Reguły komunikacji urząd-urząd oraz urząd-petent w komunikacji elektronicznej – zasady formułowania myśli w komunikacji prowadzonej za pomocą korespondencji elektronicznej

Savoir-vivre e-komunikacji
 

 • OBIEG PISM I KORESPONDENCJI MIĘDZY STRONAMI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Kodeksowe terminy do doręczeń

Decyzja administracyjna oraz postanowienie

Ugoda administracyjna

Skargi oraz wnioski

Forma upoważnień i pełnomocnictw

Forma wydawanych zaświadczeń

Podstawy i zakres prawny dotyczący dokumentacji i korespondencji
 

 • PISMA URZĘDOWE W PRAKTYCE

Jak powinna wyglądać decyzja administracyjna – skuteczność decyzji administracyjnej
 

 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Warsztaty z pisania pism, notatek i innych krótkich form przekazujących ważne informacje i istotne w sprawie ustalenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.
 

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO). Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.
 

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Szkolenie poprowadzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

14.08.2024 - 14.08.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

29.08.2024 - 29.08.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

03.09.2024 - 03.09.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

02.10.2024 - 02.10.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: