Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online

Administracja / Prawo / Szkolenie online

Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie może być dobrą podstawą do wykonywania stanowiska pracownika administracyjno-biurowego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. REDAGOWANIE PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH  15 godz.
Zasady redagowania pism, Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert, Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół, instrukcje i zarządzenie), Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, skarga, zażalenie, reklamacja, oferta), Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje administracyjne, odwołania), Wybrane pisma procesowe w sprawach rodzinnych (pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustanowienie rozdzielczości majątkowej między małżonkami)
II. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 5 godz.
a) Sporządzenie i oznaczenie materiałów niejawnych
System kancelaryjne i podział dokumentacji na kategorie archiwalne, Przekazywanie akt do archiwum, Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
b) Ochrona danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych, Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprowadzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

12.10.2023 - 12.10.2023
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

139,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

16.11.2023 - 16.11.2023
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

139,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

22.12.2023 - 22.12.2023
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

139,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: