Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji - kurs online

Medyczne / Szkolenia Online

Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji - kurs online

award

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu koncepcji zdrowia, profilaktyki zachowań zagrażających zdrowiu. Uczestnik zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu psychoterapii oraz terapii poznawczo-behawioralnej do wykorzystania w praktyce promotora zdrowia. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy psychologii emocji.

Dodatkowe informacje: Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze promotora zdrowia nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów, związanych z posiadanym przez nie wykształceniem, jednak preferowani są kandydaci legitymujący się wykształceniem średnim.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA 10 godz.
Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej, Modele edukacji zdrowotnej, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia – definicje, geneza, modele i strategia działania
II. DOBROSTAN PSYCHICZNY – ZDROWIE A CHOROBA 12 godz.
Definicja zdrowia i choroby, Czynniki warunkujące zdrowie, Zasoby osobiste wspomagające utrzymanie zdrowia psychicznego
III. TERAPIA W PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 12 godz.
Kryzys psychiczny i suicydalny, Teoretyczne podstawy psychoterapii, Terapia poznawczo-behawioralna w promocji zdrowia psychicznego
IV. ELEMENTY PSYCHOLOGII EMOCJI 6 godz.
Natura emocji (definicja, wymiar, rodzaje), Teorie i mechanizmy emocji


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Medyczne / Szkolenia Online

Cena:

199,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

29.10.2021 - 29.10.2021
Medyczne / Szkolenia Online

Cena:

199,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: