Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia?

Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia?

award

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektem ustawy o jawności życia publicznego. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się jakie założenia wprowadza projekt ustawy o jawności życia publicznego do ustawodawstwa krajowego oraz jakie kwestie są w nim uregulowane. Uczestnicy dowiedzą się jakie obowiązki spoczną na pracownikach administracji publicznej po wejściu w życie nowego aktu prawnego, którego zadaniem jest zastąpienie, min. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Grupą docelową są pracownicy administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na pracownikach ministerstw i innych urzędów centralnych. W szkoleniu powinny wziąć udział w szczególności kierownictwo jednostki oraz osoby odpowiedzialne w jednostce za udostępnianie informacji publicznej.


PLAN SZKOLENIA
1. Ustawa o jawności życia publicznego – geneza
2. Jakie są założenia ustawy o jawności życia publicznego – jakie akty prawne zastąpi?
3. Kogo dotyczą założenia ustawy o jawności życia publicznego.
4. Nowe obowiązki kierowników jednostek pow wejściu w życie ustawy o jawności życia publicznego.
5. Rejestr umów cywilno prawnych – obligatoryjny czy fakultatywny?
6. Kim jest sygnalista w jednostce?
7. Zasady „bycia” sygnalistą?
8. Jakiej ochronie podlega sygnalista?
9. Ustawa o jawności życia publicznego, a przeciwdziałanie korupcji – rozwiązania w sektorze publicznym i prywatnym – procedury antykorupcyjne.
10. Zasady udostępniania informacji publicznej – ustawa o jawności życia publicznego.
11. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne na tle nowych przepisów.
12. Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne.
13. Pytania uczestników.

 

 

Szkolenie poprawdzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

21.09.2021 - 21.09.2021
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Cena:

229,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

04.10.2021 - 04.10.2021
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Cena:

229,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

18.10.2021 - 18.10.2021
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Cena:

229,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: